İçinde AK D geçen kelimeler

İçinde AK D geçen kelimeler 341 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AK D geçen kelimeler

25 harfli

badak sapıtım-barsak debe, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi, kocalma oynak domalancası, yolak daraltımı (kıldamı)

24 harfli

genel satak dalgalanması, kan alacak damarı bilmek, sıcak daldırılmış teneke, tırnak kıkırdak dikişlem, torbacıl bağırsak debesi

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, âşığa Bağdat uzak değil, çoklu ortak doğrusallık, elastik kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak dokusu, kursak didimcil (damar), küresel olarak dışbükey, optimum kaynak dağılımı

22 harfli

bağak derin kat yalımı, gözünü toprak doyursun, kuvvetli yakınsak dizi, noktasal yakınsak dizi, sıcak daldırılmış örtü, sıcak daldırmalı örtme, toprak doyursun gözünü, yanaşık olarak durağan

21 harfli

ayak dışıyla durdurma, bağırsak düğümlenmesi, eniyi kaynak dağılımı, işlevsel anlak düzeyi, ortak dalgalık yuvası, Osmanlı toprak düzeni, serpi-bağırsak debesi, sıcak daldırma süreci, telli kıkırdak dokusu

20 harfli

asılı ışıldak dizisi, bağırsak dışı yalımı, birinci basamak dili, davlak davlak çıkmak, delikli kuşak düğümü, dördüncü ayak duruşu, kaçacak delik aramak, koca dudak dikişlemi, ortak dışbildirmelik, ortak dizin kısayolu, temel ayak duruşları, tutunacak dalı olmak, yandak duyu bozulumu, yarak yasak dakınmak, yarım kulak dinlemek, yumuşak doğum kanalı

19 harfli

alçak düzen bölgesi, beşinci ayak duruşu, birinci ayak duruşu, blot sağrak delgisi, boş başak dik durur, ırak damar genişlem, karak dolay ayırımı, kaynak dönüştürgeci, salt yakınsak demey, sıcak duvarlı fırın, tazlak domuz derisi, tüm kuşak dalgalığı, yazar kaynak dizimi

18 harfli

bağırsak dalımcası, bağırsak düşüklüğü, barsak düğümlenimi, basamak değiştirme, defek (ufak defek), göbek katırak debe, ıslak deri yangısı, ikinci ayak duruşu, karak durumsuzluğu, konu kaynak dizimi, mirî toprak düzeni, parlak duvar resmi, solak davul dövmek, üçüncü ayak duruşu, yumşak dokum bilim

17 harfli

alçak düzeyli dil, ayak değiştirmesi, bağak dumanlanımı, bağırsak daralımı, bağırsak dolaşımı, dalak dalak olmak, damak değiştirmek, dınlamak dıñlamak, dudak dobuşlanımı, dudak doluşlanımı, gırtlak daralması, ırlak dili yalımı, kapanak daraltısı, kapanak dikişlemi, mutlak döl verimi, ortak değişkenler, ortalak düşük zar, otalak düşkünlüğü, tadak duyusuzluğu, yatın kalak dikim, yumuşak dernekler, ...

16 harfli

ayak değiştirmek, badak dudaklaşım, bağırsak dönmesi, dört ayak duruşu, istihkak da`vâsı, kaba kulak desti, kaplak dikişlemi, kulak dırgerliği, kulak dinç olmak, kulak dolgunluğu, kursak dikişlemi, napanak dikişlem, odak değiştirmek, tapıradak düşmek, toprak derinliği, ufak doldurmalık

15 harfli

ahlak dışıcılık, ak damar yalımı, ayak değiştirme, bağak dömeltisi, bağırsak debesi, bağırsak dikimi, bağırsak dönümü, bağırsak düşümü, barmak dişlemek, damak dilcikçil, dombalak dönmek, donbalak dönmek, dört ayak denge, gırtlak darlığı, kaynak dağılımı, kıkırdak dokusu, kursak daralımı, kursak delinimi, ocak demirlemek, oğlak dönencesi, parlak daldırma, ...

14 harfli

ak dökme demir, ayak davıştısı, badak dikişlem, bağak damarcın, bağak dömeleği, bayrak devleti, buturak dikeni, çatlak dizgesi, çıltak dolamak, çokarak düşmek, gırtlak debesi, hak dostum hak, ıraksak derney, ışıldak direği, iştiyak duymak, kabak doğramak, kaçak denemesi, kapanak duması, kapanak düşümü, karak dengliği, kavlak düşürme, ...

13 harfli

ahlak duygusu, ak dağ keçisi, Ak dökmedemir, aprak dolması, ayak dolaşığı, bağak damarca, başşak düzmek, bayrak dikmek, bayrak direği, bayrak duruşu, budak delgisi, daşşak döğmek, dayak düşkünü, duvak düşkünü, ırmak dalgecı, ırmak dalgıcı, kabak dolması, kapak düşürme, kapanak düşüm, kıkırdak doku, kulak dirgeri, ...

12 harfli

ahlak dışıcı, ahlak duyusu, allak döllek, anlak düzeyi, arcak durcak, asalak dirik, ayak damlası, ayak derliği, ayak diremek, ayak dolgusu, ayak duşşağı, aylak durmak, bağak delimi, basak düşmek, budak deliği, dâdak durmak, damak dikişi, damak dolmak, dışarlak diz, dudak değmez, duvak düğünü, ...

11 harfli

ayak dahımı, ayak davuşu, ayak divanı, ayak dönümü, ayak döşeği, ayak durmak, ayak duşağı, ayak dutmak, badak dikim, başak düzme, dalak dalak, dalak dolum, dınnak dibi, ırak dutmak, ırak düşmek, kıvrak darı, ocak direği, ocak dökmek, ortak dikme, oynak dilgi, oynak duruş, ...

10 harfli

ahlak dışı, ak damarca, ak düşmesi, aşak dilli, ayak dönme, bucak damı, bucak dibi, dalak debe, hak düşümü, ısıcak dam, kaynak dil, saçak darı, sak durmak, uşak döşek, uvak devek, uzak duruş, yudak debe

9 harfli

ak devrim, ak düşmek, ayak damı, ayak dibi, odak dışı, ortak dil, tak düzen, Uzak Doğu

8 harfli

ak demir, Ak dökme, Hak dini, şak diye, ufak dip

6 harfli

ak dut

Kelime Ara