İçinde AKIŞ geçen kelimeler

İçinde AKIŞ geçen kelimeler 357 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akış aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akış anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKIŞ geçen kelimeler

25 harfli

çembersel bakışımlı işlev, dengesiz geri akış vanası, tektepeli bakışımsız eğri

24 harfli

bakışımlı çok işlemcilik, dengeli geri akış vanası, dikey işgücü akışkanlığı, durdurulmuş akış yöntemi, glomerulus içi geri akış, köşe taşı köşede yakışır, tektepeli bakışımlı eğri, ulusal bilgi akış düzeni, yatay işgücü akışkanlığı

23 harfli

akışkan yakıtlı reaktör, bakışımlı eşgüçlü dizey, bakışımlı ikili bağıntı, bakışımsız GARCH modeli, vezikoüretral geri akış

22 harfli

akış başına doruk hızı, akışkanlar işleybilimi, bakışımsızlık özelliği, bilgi akış hızı birimi, çarpık bakışımlı dizey, dikey emek akışkanlığı, inkremental para akışı, yan bakışımsız bağıntı, yatay emek akışkanlığı

21 harfli

akış çizeneği simgesi, bakışımlılık özelliği, geri akış özofagitisi, izlence akış çizeneği, sağnaklı yukarı bakış, tersbakışımlı bağıntı

20 harfli

bakışık uzambiçimler, bakışımlı sansürleme, böbrek içi geri akış, göğde bakışıksızlığı, toplumsal akışkanlık

19 harfli

bilinç akışı romanı, çakışık konbiçimler, dizge akış çizeneği, negatif nakit akışı, süperkritik akışkan, tersbakışımlı dizey, yaygın yüzeyli akış

18 harfli

akışkan sürtünmesi, bakışımlı belirteç, bakışımlı çekirdek, bakışımsız bağıntı, bakışımsız ışıklık, bakışımsız ilketki, duygu yakıştırması, faktör akışkanlığı, işgücü akışkanlığı, tam bakışımlı küme, veri akış çizeneği, bakışımsız dağılım

17 harfli

ağzına yakışmamak, akışkan mantarlar, bakışım düşüklüğü, bakışım gönderimi, bakışım varsayımı, bakışımlı bağıntı, bakışımlı dağılım, bakışımlı ışıklık, bakışımlı ses imi, bakışımsız ilişki, bakışımsız kıvrım, bakışımsız sınama, delip takıştırmak, dışa akışlı bölge, takıp takıştırmak, yakışıksız kaçmak, yakıştırmalı soru

16 harfli

akış akış gitmek, akış sitometresi, akışkanlaştırmak, bakış doğrultusu, bakışık noktalar, bakışıksız dekor, bakışım sayıları, bakışımlı kıvrım, bakışımlı sınama, bakışımlı süzgeç, bakışımsız bilgi, bakışımsız koyak, bakışımsız tepki, dış akışlı bölge, eksi nakit akışı, emek akışkanlığı, geri akış vanası, içe akışlı bölge, iki-yanh bakışım, ikiyanlı bakışım, nakit akış oranı, ...

15 harfli

akış gerginliği, akışkan çevrimi, akışkanlaştırma, bakış çerçevesi, bakışım düzlemi, bakışımlı ayrım, bakışımlı bilgi, bakışımlı çizge, bakışımlı dizey, bakışımlı dolay, bakışımlı gerey, bakışımlı işlev, bakışımlı topaç, bakışımsız eğri, başa gakış émek, bilgi akış hızı, çakıştırabilmek, çift yönlü akış, eksenel bakışım, ışınsal bakışım, itişip kakışmak, ...

14 harfli

akış çalışması, akış izli doku, akış katsayısı, akışımlı roman, bakışım ekseni, bakışımlı eğri, bakışımlı yöre, bakışsız düzen, ceylan bakışlı, cümlede akışma, çakıştırabilme, düdükçü bakışı, elektron akışı, içakışlı bölge, iktisadi bakış, karşıt bakışım, külfakış olmak, nakış makinesi, nakış toplamak, neyzen bakışlı, türdeş akışkan, ...

13 harfli

akış çizeneği, akış denetimi, akışkanlaşmak, akışlı tepkir, akışsız bölge, bakış uyuşumu, bakışık ayrım, bakışık dekor, bakışık düzen, bakışım özeği, bakışımlı öğe, bakışımsızlık, bir bakışımlı, çakıştırılmak, çizgisel akış, düzensiz akış, Evciortakışla, gaz akış hızı, ışınbakışımlı, içebakışçılık, iki-bakışımlı, ...

12 harfli

akış çizgesi, akış çizgisi, akış noktası, akışkanlaşma, akışkansılık, akışlı bölge, aynalı nakış, bakışabilmek, bakışıklılık, bakışımlılık, bakışıvermek, başı kakışlı, bilinç akışı, çakışabilmek, çakışık duru, çakıştırılma, çokbakışımlı, dolaşık akış, enerji akışı, geciken akış, iş akış dili, ...

11 harfli

ağdalı akış, akış erkili, akış yukarı, akışlı yazı, bakış açısı, bakış atmak, bakış tarzı, bakışabilme, bakışımlama, bakışıverme, bilgi akışı, çakışabilme, çakışan G/Ç, çakıştırıcı, çakıştırmah, çakıştırmak, dakıştırmak, düzgün akış, gider akışı, ısıl akışım, ilk bakışta, ...

10 harfli

açık bakış, akış aşağı, akış etmek, akışkanlık, akışmazlık, bakışıklık, bakışıksız, bakışımsız, bırakışmak, çakışıklık, çakıştırma, dış akışma, emiş yakış, gakışlamak, ışık akışı, itiş kakış, itiş-kakış, kakışlamak, kakıştırma, Kayakışlak, kuş bakışı, ...

9 harfli

Akçakışla, akış akış, akış hızı, akış yönü, akışbilim, akışkansı, akışmasız, akışölçer, bakışımlı, bırakışma, çakışmalı, gaz akışı, geri akış, iç akışma, içe bakış, Karakışla, Kayakışla, kuşbakışı, nakışlama, oksu akış, Ortakışla, ...

8 harfli

akışmalı, Bakışlar, bakışmak, çakışmak, dakışmak, içebakış, kakışmag, kakışmak, nakışlık, nakışsız, Ovakışla, takışmak, tümbakış, yakışmak

7 harfli

akışkan, akışmak, akışmaz, akışsız, bakışık, bakışım, Bakışlı, bakışma, bırakış, çakışık, çakışım, çakışır, çakışma, kakışma, karakış, nakışçı, nakışlı, takışık, takışma, yakışık, yakışma

6 harfli

akışkı, akışlı, akışma, akışta, alakış

5 harfli

bakış, çakış, kakış, nakış, sakış, takış, yakış

4 harfli

akış

Kelime Ara