İçinde AK geçen kelimeler

İçinde AK geçen kelimeler 46830 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AK geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir yere) kakılıp kalmak, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) sakalı bitmek, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (bir yerde) gözünü açmak, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, (bir şeyle) başa çıkmak, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (birinden) yaka silkmek, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) hedef almak, (bir şeyi) merak etmek, (bir yer) adam almamak, (bir yer) zindan olmak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) mum tutturmak, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), ... vaziyeti takınmak, (bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birine) abayı yakmak, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birine) korku salmak, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, (bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) zifos atmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, ...

19 harfli

... canlısı (olmak), ... demeye kalmamak, ... düşkünü (olmak), ... hastası (olmak), (...) hakkı tanımak, (at) tırısa kalkmak, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) hak vermek, (birine) hor bakmak, (birini) cin tutmak, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (çocuğu) süt çalmak, AB Bakanlar Konseyi, abızamzak çamkavak, abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birine) ip takmak, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, aba yeninden atmak, abambulakral bölge, ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık kapı bırakmak, açık ocak basamağı, açık satak belgiti, açıktan para almak, adaletine sığınmak, adambulakral bölge, adçekmeyi kazanmak, ...

17 harfli

... üzerine komak, (biri) hava almak, (iş) ortada olmak, (söz) abes kaçmak, 24 Ocak Kararları, 6-deoksi galaktoz, aciz içinde olmak, açık kapı bırakma, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, agrusal-sağraksal, ağır sulu reaktör, ağrıma asalakları, ağza sıhturamamak, ağzı kulaklarında, ağzına gem vurmak, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (ayak) ısı ölçer, (biri) çok olmak, abağına çalışmak, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adahlu, (adaklu), Adana Mutabakatı, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağaç tahtakurusu, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ...

15 harfli

-den yana olmak, ... gibi yapmak, ab-rak görürlük, abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abiyotik faktör, ablukayı yarmak, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçkakangiller, ...

14 harfli

aba gibi atmak, abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acılaştırılmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, açısal uzaklık, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, Adatoprakpınar, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, adres makinesi, afaangı artmak, ...

13 harfli

abablandırmak, abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acı bakla özü, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, açkı makinesi, adamcıllanmak, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, Abrak sığırı, abraş kurmak, abstraksiyon, acayip olmak, acebe kalmak, acemi çaylak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açı uzaklığı, açığa vurmak, açık aktarım, açık ışıldak, açık kapamak, ...

11 harfli

-oksilakton, abakteriyel, abazambalak, abdallanmak, abdes almak, Abdürrezzak, abıç kurmak, abıyakavlak, abızamzalak, abone olmak, abrak garüm, abrakadabra, abraştırmak, absonlaınak, acar ayaklı, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, Abdülhakim, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abızartlak, abstraktum, abuklanmak, abuklaşmak, acak nacak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, ...

9 harfli

aba atmak, abaksiyal, abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazambak, abazırmak, abcalamak, Abdülbaki, abıcambak, abıldamak, abızambak, abızamzak, abohlamak, abucamcak, abucankak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, abuzambak, ...

8 harfli

A takımı, aarlamak, Abalaklı, abalamak, abartmak, abazımak, Abdülhak, abısalak, ablaklık, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abusalak, abutırak, acıdamak, acıkulak, acılamak, acımtrak, ...

7 harfli

ababbak, abakebe, Abakolu, abakter, abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, ablakat, ablakça, abramak, abunmak, abuşmak, acakızı, acalmak, acıhmak, acıkmak, acımcak, acımsak, ...

6 harfli

aarşak, ababak, abaküs, abalak, abamak, abuşak, acıkak, acımak, acırak, acimak, açacak, açamak, açıcak, açıkak, adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, adamak, adanak, ...

5 harfli

abaka, abbak, abdak, abhak, ablak, abpak, abrak, abşak, accak, açcak, aççak, açmak, admak, afaki, aflak, ağlak, ağmak, ağnak, ağsak, ağşak, ahaki, ...

4 harfli

abak, acak, adak, afak, akaç, Akad, akak, Akal, akan, akar, akaş, akay, akca, akça, akçe, AKÇT, akda, akdî, akef, akêl, aken, ...

3 harfli

AAK, aka, akı, aki, akk, akl, ako, aks, akt, akü, cak, çak, dak, fak, gak, hak, kak, lak, mak, NAK, OAK, ...

2 harfli

ak

Kelime Ara