İçinde AKA geçen kelimeler

İçinde AKA geçen kelimeler 2350 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aka aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aka anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) sakalına gülmek, akacak kan damarda durmaz, akalınlı deniz kırlangıcı, akaryakıt tüketim vergisi, atına bakan ardına bakmaz, çok tabakalı yassı epitel, döner makaralı amperölçer, eşit fedakârlık kuramları, eşit fedakârlık teorileri, gururunu ayakaltına almak, güvenceli faiz arakazancı, kümes hayvanları sakatatı, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, nervi metakarpei palmares, orman asması, ufak akasma, suya bakıcı, (suya bakan), toprak renkli kuyrukkakan, yan muhafazakâr kopyalama

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (biriyle) mülakat yapmak, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, başının gözünün sadakası, beyaz tepeli kuyrukkakan, bir yakadan baş çıkarmak, can damarından yakalamak, deve nalbanda bakar gibi, eşit marjinal fedakârlık, eşit orantılı fedakârlık, fosfolipit çift tabakası, güzel sanatlar akademisi, intrakardiyak bradikardi, intrakardiyak enjeksiyon, kara kulaklı kuyrukkakan, kara-kulaklı kuyrukkakan, karmaşık kaynaklı akarsu, megakaryositik miyelozis, nernst difüzyon tabakası, süreksiz yansımalı bakaç, ...

23 harfli

(birinden) yaka silkmek, (birini) sarakaya almak, ABD dışişleri bakanlığı, Akabane virüs hastalığı, akral sakatlık sendromu, alt değirmen güçlü akar, Appenzellsakallı tavuğu, arterya ilyaka eksterna, arterya ilyaka kommunis, artikulasyo sakroilyaka, ateş düştüğü yeri yakar, az ateş çok odunu yakar, Batı Afrika Takas Odası, buzul akarsu tortulları, elektriksel çift tabaka, gözünün içine baka baka, ince tabaka kama modeli, megakaryoblastik lösemi, metakarpus ekzostozları, regio metakarpofalangea, sadakatsizlik göstermek, ...

22 harfli

Akaike bilgi ölçütleri, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, arterya ilyaka interna, bakalım (veya bakayım), bakan yemez, kapan yer, çıkarma vinci makarası, elektronik çakar lamba, eşit mutlak fedakârlık, Gomori-Takamatsuboyası, hazırlıksız yakalanmak, Hindistan cevizi akarı, imik zar yalaka yalımı, karakaplumbağasıgiller, kuramsal tabaka sayısı, orman alaca ağaçkakanı, ossa metakarpaliya I-V, Paşakapısı kodamanları, şakayı kakaya çevirmek, takırdayan kuyrukkakan, tersine çeviren tabaka, ...

21 harfli

ak sırtlı kuyrukkakan, akarsuyun taşıma gücü, arslan kuyruklu makak, büyük alaca ağaçkakan, cakasından geçilmemek, döviz takas anlaşması, fedakârlığa katlanmak, iz bırakarak iyileşme, kara sırt kuyrukkakan, karla beslenen akarsu, kartilagines trakales, küçük alaca ağaçkakan, küçük yeşil ağaçkakan, küçük-alaca ağaçkakan, makaralı yatak çeliği, megakaryositik lösemi, saçı sakalı akar gibi, sakakçıl çevgensi ark, sütmük damar akaklamı, temel romen rakamları, toplumsal tabakalaşma, ...

20 harfli

ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, akademik kitaplıklar, akantoşeilonemiyozis, akarca su, (akar su), akarı kokarı olmamak, akarsu pislik tutmaz, ara periyodik tabaka, aslan kuyruklu makak, aslan-kuyruklu makak, ayak akarcası bilimi, ayakaltında bırakmak, ayakaltında dolaşmak, bakan göze bağ olmaz, bakanak-alt boğuncul, demodektik akariozis, gagasından yakalamak, hayretten donakalmak, kaka deliği daralımı, kızılsakallı karınca, koryoptik akariyozis, ...

19 harfli

AB Bakanlar Konseyi, Akaike bilgi ölçütü, akantozis nigrikans, akaryakıt istasyonu, akyakalı sinekkapan, basmakalıp davranış, beta kırmalı tabaka, beyaz yakalı yarasa, Birinci Akabe Biatı, borç-sermaye takası, boru bükme makarası, burnundan yakalamak, çakar-söner ışıldak, çok tabakalı epitel, fenersiz yakalanmak, frukto-oligosakarit, gölden çıkan akarsu, göle karışan akarsu, gözakı, sert tabaka, Karakaşçiftliğiköyü, karşı iyon tabakası, ...

18 harfli

ağtabaka yarışması, ailevi akantolizis, akantomatöz epulis, akanyıldız yağmuru, akarsu aşındırması, Aksakallar meclisi, aksırtlı ağaçkakan, arakazanç ticareti, Asya Takas Birliği, bakanlık denetmeni, bankacılıkta takas, beyaz yaka suçları, Bozağakaraderbendi, Cakarta Konferansı, çakalöldüye vurmak, Dışabakar (Başçık), düşme kapak makası, epidermis yakalığı, gangliya kardiyaka, glandula kardiyaka, iki makaralık film, ...

17 harfli

Akabane hastalığı, akaçlama galerisi, Akademi ölçünleri, akademik hazırlık, akan sular durmak, akantokeratodermi, akarien sayrılığı, akasya yaprakbiti, alaca kuyrukkakan, arakat göçertmesi, armut yaprakarısı, asitane kaymakamı, atmosfer tabakası, badem yaprakarısı, Bakacaklıçiftliği, beyaz yakalı işçi, burun akariyozisi, çok taraflı takas, dolaylı arakazanç, elektrikli makara, elektron yakalama, ...

16 harfli

Adana Mutabakatı, Akademi kılavuzu, akademik anıklık, akarına bırakmak, akaroit reçinesi, aksırt ağaçkakan, aleuron tabakası, astronomik rakam, ayakaltına almak, bakalyaro balığı, bakanlar konseyi, basmakalıp yanıt, basmakalıp yargı, basmakalıplaşmak, başkanlık makamı, çöl kuyrukkakanı, dağıtım makarası, denizşakayıkları, deri altı tabaka, dış kas tabakası, doğal yakacaklar, ...

15 harfli

ağaçkakangiller, ağtabaka çukuru, akamete uğramak, akantamebiyozis, akantosefalozis, akar su korkusu, akarodermatitis, akarsu oyulgusu, akarsu santrali, aksakal ötleğen, alaca ağaçkakan, albaş ağaçkakan, arakalımlı duru, araknoid tabaka, arterya sölyaka, aslına bakarsan, bağırsak makası, Bağlama plakası, Bakanlar Kurulu, basmakalıplaşma, beyaz yakalılar, ...

14 harfli

Akabe biatları, Akademi örtüsü, Akalaşım astar, akarca keskisi, akarsu kavşağı, akarsu teknesi, akaryakıtçılık, al kuyrukkakan, alakadar etmek, alakadar olmak, alakalandırmak, alakart Avrupa, alakasızcasına, anakados etmek, ansal sakatlık, araba falakası, arap rakamları, bağırsakaskısı, bakar mısınız?, balık sakatatı, basaçlı makara, ...

13 harfli

afakan tutmak, Akabe körfezi, akademik zekâ, Akaike ölçütü, akak keseklem, Akal teke atı, akantokeratoz, Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, akantositozis, akanyıldızlar, akarsu bilimi, akarsu çığırı, akarsu kıyısı, akarsu ortamı, akarsu sekisi, akarsubilgisî, alacakaranlık, alakalandırma, anakara üzümü, ...

12 harfli

açma makarna, afakan ölümü, afakanlanmak, aflaka almak, ağaçkakanlar, ak akarcacıl, aka çıkarmak, akademicilik, akar balsara, akar edinmek, akarca kesit, akarı bekeri, akaridiyazis, akaryakıtlar, akasya zamkı, alaka duymak, alakavun otu, alıcı makara, arı akarları, Aşağıyakacık, avcı akarlar, ...

11 harfli

abıyakavlak, abrakadabra, ağaç makası, ağız şakası, ak akarcalı, akademisyen, akan yıldız, akantolizis, akantometra, Akantosefal, akar akıllı, akar mallar, akarolojist, akarotoksik, akarsu ağzı, akarsu gibi, akarsu yükü, akaryakıtçı, akasya biti, akatalepsia, akataleptik, ...

10 harfli

adli makam, ak sakallı, aka çiçeği, akaçlatmak, akademisel, akalliyyet, akantimuan, akanyıldız, akar amber, akar bakar, akar gokar, akar hokar, akar takar, akar-bakar, akarinozis, akarsu ağı, akaulesent, Akçakaynak, alacakarga, alakalanma, alakasızca, ...

9 harfli

açu bakan, ağ tabaka, ağaçkakan, ağcakanat, aharbakar, ak akarca, akabbacık, akabilmek, akaçlamak, akaçlatma, akademici, Akaike IC, akambicik, akantella, akantoliz, akantosit, akantotik, akantozis, akapsüler, akardiyus, akariozis, ...

8 harfli

Adakasım, Ağakatun, Ağcakaya, ağtabaka, akabacık, akabilme, akabinde, akaçlama, akademik, akakdamı, akaklama, akalazya, akantoid, akaralık, Akarbaşı, akarcalı, Akardere, akarısta, akaridan, akarisit, akartmak, ...

7 harfli

ablakat, Adakale, ahanaka, akabbağ, akabbak, akabuka, akademi, Akaltan, akaltın, akamber, Akantaş, akantom, akantor, akantoz, akappak, akar su, akarcık, Akarçay, akariaz, akarina, Akarköy, ...

6 harfli

afakan, aftaka, Ağakan, akabat, Akabay, Akabey, akadaş, Akadlı, akagan, akağaç, akağan, Akağıl, Akalan, akalıç, akalın, akalma, akamat, akamet, akanak, Akanay, akanca, ...

5 harfli

abaka, akaba, akabe, akaca, akait, akaju, akala, Akalp, akana, akani, akant, Akata, alaka, araka, bakaç, bakal, bakam, bakan, bakar, bakas, cakak, ...

4 harfli

akaç, Akad, akak, Akal, akan, akar, akaş, akay, baka, caka, çaka, gaka, haka, kaka, laka, maka, naka, paka, raka, saka, şaka, ...

3 harfli

aka

Kelime Ara