İçinde AKİ geçen kelimeler

İçinde AKİ geçen kelimeler 779 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKİ geçen kelimeler

25 harfli

dağarcığındakini çıkarmak, muskulus kleidobrakiyalis, muskulus korakobrakiyalis, silindir zımpara makinesi, üfleyici doğrama makinesi

24 harfli

arz miktarındaki değişme, azalan bakiyeler yöntemi, bilfiil dolaşımdaki para, çayır makinesi (parmağı), fakirliğin fasit dairesi, muskulus brakiosefalikus, nükleus suprakiazmatikus, pleksus brakiyalis felci, serbest dolaşımdaki eşya, uzaktaki depolama motoru

23 harfli

arterya brakiyosefalika, Bitum püskürme makinesi, çerçi başındakini satar, delgi/ sağlama makinesi, endotrakiyal entübasyon, hava boşluğundaki senet, kaplama ekleyici makine, muskulus brakioradialis, nakit dengesi yaklaşımı, sarkaç testere makinesi, silaj boşaltma makinesi, sinirlerine hâkim olmak, trakiyal tüp uygulaması, trunkus brakiosefalikus, uzun bacaklı makigiller, vena profunda antebraki

22 harfli

alacaakik, Kadıköytaşı, arterya profunda braki, azalan bakiyeler usulü, boyut testere makinesi, daire testere makinesi, hakim strateji dengesi, hava boşaltma makinesi, işletmen yazı makinesi, itibarlı nakit kaimesi, kabili nakil akreditif, kaplama soyma makinesi, muskulus triseps braki, nakit olmayan krediler, parke zımpara makinesi, şerit testere makinesi, şerit zımpara makinesi, ücretlendirme makinesi, vena aksillobrakiyalis

21 harfli

bant zımpara makinesi, başlangıçtaki ordinat, bulaşık makinesi tuzu, insan-makine ilişkisi, Kum püskürme makinesi, muskulus biseps braki, nakit dönüşüm döngüsü, noktadaki temel grubu, sarmal makine delgisi, stakibotriotoksikozis, şerit katrak makinesi, tutkal sürme makinesi, tüketimde rakipsizlik, veri sağlama makinesi, zincir freze makinesi

20 harfli

ağaç işleme makinesi, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, brakisefalik cücelik, diskzımpara makinesi, evreden evreye nakil, faaliyet nakit akımı, fakirleştiren büyüme, projeksiyon makinesi, regio brakiosefalika, sulkus m. brakiyalis, şişe üfleme makinesi, transsiyalidaz nakil, turbo saman makinesi

19 harfli

ağaçişleri makinesi, başlangıçtaki absis, boru bükme makinesi, dakikalar bildirimi, dakikası dakikasına, eğri altındaki alan, hâkim gayr-i menkul, Kalburlama makinesi, Kaldırma makineleri, kalınevre (pakiten), kart delgi makinesi, Makineli kazıkçakan, makineli tüfek gibi, muskulus brakiyalis, negatif nakit akışı, ot doğrama makinesi, sakinleştirici ilaç, sınırdaki ekstremum, vakit saat aramamak, vena brakiosefalika, vena profunda braki, ...

18 harfli

arterya brakiyalis, çalkalama makinesi, emrihak vaki olmak, Heterakis gallinae, indükleme makinesi, Japon Akita Köpeği, makineleşmiş tarım, muvaffakiyetsizlik, nakit akım tablosu, nakit getiren ürün, öz hizmet makinesi, peripakimeningitis, pleksus brakiyalis, püskürtme makinesi, sanal DİS makinesi, skeleton antebraki, takipsizlik kararı, takipteki krediler, transovaryal nakil, transtadiyal nakil, tüketimde rakiplik, ...

17 harfli

akinetik kromozom, antrakinon sürgüt, bakiyeyi yüklenim, barbunya pilakisi, çoğaltma makinesi, dihidrotakisterol, doldurma makinesi, Fakir Fukara Fonu, fotoğraf makinesi, hakikatsiz çıkmak, hakiki bradikardi, hâkimiyetimilliye, Ibaraki hastalığı, kalandır makinesi, kalınlık makinesi, Laki-Lorandfaktör, makine ile üretim, makineyle çalışma, nakit akım etkisi, Okazaki parçaları, silindir makinesi, ...

16 harfli

akil baliğ olmak, Anisakis simplex, askıdaki program, Ben Akiva ölçüsü, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, çıkarma makinesi, daktilo makinesi, diyaliz makinesi, dolaşımdaki para, donatma iştiraki, eksi nakit akışı, fakirlik çemberi, fakirlik döngüsü, fasulye pilakisi, kambura makinesi, kuluçka makinesi, kurutma makinesi, makine gibi adam, makineli süpürge, makineli tabanca, ...

15 harfli

ahlaki erdemler, akis uyandırmak, Asfalt makinesi, Atwood makinesi, basit makineler, bileme makinesi, biyolojik nakil, çapraz makinesi, deus eks makine, doğram makinesi, dudak tiryakisi, emrivaki yapmak, fakirlik tuzağı, fasya antebraki, Gramme makinesi, hakiki anöstrus, hakiki izleyici, harman makinesi, katrak makinesi, kaynak makinesi, kordon makinesi, ...

14 harfli

ahlaki çöküntü, ahlaki tehlike, Alburnus akili, balya makinesi, budak makinesi, buhar makinesi, buharlı makine, Bükme makinesi, çekiç makinesi, çıpır makinesi, delgi makinesi, delik makinesi, Delme makinesi, dikiş makinesi, doğrudan rakip, dolgu makinesi, Döküm makinesi, fakirleştirmek, freze makinesi, hafif makineli, hakim strateji, ...

13 harfli

açkı makinesi, ağır makineli, ahlaki riziko, ahlaki vazife, akidesi bozuk, alev makinesi, alkali trakit, aşkı makinesi, baştaki dilim, buğu makinesi, cilâ makinesi, dışarıdakiler, ekim makinesi, fakirleştirme, göden çakirge, hakikat olmak, hakikatsizlik, hakim seçenek, hilafıhakikat, Karaabdülbaki, kenmakinatası, ...

12 harfli

ad hoc hakim, ahlaki eylem, akide şekeri, akil adamlar, amma velakin, aynıyla vaki, bir vakitler, brakidaktili, brakifalangi, brakisefalik, çay makinesi, direkt rakip, diş makinesi, fakir cevher, fakir düşmek, fakir fukara, fakiröldüren, gel evelâkin, güçel makine, hakîkî şahıs, hâkim rüzgâr, ...

11 harfli

ahlaki ikna, ahlaki risk, akim kalmak, akiyazmatik, anisakiozis, baki kalmak, brakisefali, brakiterapi, buradakinar, cakî satmak, dakika başı, dakikalarca, dakikasında, dezmoplâkin, dönü/dakika, el makinesi, fakirleşmek, fasya braki, gayriahlaki, hâkim olmak, Heterakidae, ...

10 harfli

Abdülhakim, ahir vakit, akil baliğ, akil fikir, akit vaadi, anisakiyaz, bidahakine, brakignati, brakisefal, brakiyalis, çim kakiti, dakikalama, enim zakim, fakir malı, fakirleşme, Fakirullah, hakigatten, hakikatsiz, hakiyyetli, kimi vakit, laklakiyat, ...

9 harfli

Abdülbaki, ahlakilik, ahlakiyat, Akçakiraz, akilitiri, alakiştik, bakirelik, beş vakit, cadı maki, cüce maki, dar vakit, diyakinez, doruktaki, fakir mal, fakirhane, hakikaten, hakikatli, hâkimiyet, Heterakis, hüvelbaki, Karakimse, ...

8 harfli

afakilik, akihiloa, akilbale, akistiya, akropaki, alakimek, alakişik, Anisakis, Babahaki, Bakioğlu, bakirlik, brakiyum, çakilmek, çakincik, çakişmek, emrivaki, fakirane, fakirizm, fakirlik, ginakica, hâki pây, ...

7 harfli

akidiye, Akifiye, akilane, akiraba, alakise, arakiye, Bakiler, bakilik, Bakinaz, bakindi, balbaki, belbaki, bilakis, bulakim, dağdaki, fakilte, fakirce, fakitis, filvaki, hakikat, hakirge, ...

6 harfli

ahlaki, akideş, akifer, akilik, Akinci, akines, akinet, Akipek, akitin, akitli, bakire, balaki, bolaki, bölâki, bulaki, curaki, çülaki, dakika, endaki, Fakihe, fakite, ...

5 harfli

afaki, ahaki, Akibe, akide, Akife, Akile, Akine, akisi, akita, akiye, araki, bakir, çakiş, dakik, fakir, hakim, hakir, isaki, kakit, lakin, nakid, ...

4 harfli

akid, Akif, akik, akil, akim, Akin, Akip, akir, akis, akit, baki, hâkî, maki, Naki, Paki, saki, Taki, vaki, Zaki, şaki

3 harfli

aki

Kelime Ara