İçinde AKKI geçen kelimeler

İçinde AKKI geçen kelimeler 258 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akkı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akkı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKKI geçen kelimeler

25 harfli

alıntı hakkının saklılığı, bulgu belgesi verme hakkı

24 harfli

bağışlanan hakkın süresi, başvurmada öncelik hakkı, çoğaltma hakkına saldırı, gören gözün hakkı vardır, hak (veya hakkını) yemek, öncelik hakkının düşmesi, televizyonla yayım hakkı, yapıt hakkının korunması, yasal yapıt hakkı istemi, yersel katlandırım hakkı, zorunlu satın alma hakkı

23 harfli

okullarda oynatım hakkı, tecimdışı dağıtım hakkı, yapıt hakkının aktarımı

22 harfli

akçalı hakkın aktarımı, beklenen hakkı aktarma, hakkın iyesine dönmesi, hakkın sû-i isti`mâli, markayı kullanma hakkı, öncelik hakkı piyasası, yapıt hakkı olan yapıt, yapıt hakkını yenileme

21 harfli

adil yargılanma hakkı, isim hakkı sözleşmesi, işletme bulgusu hakkı, kitap yayımlama hakkı, radyo ile yayım hakkı, yapıt hakkı bildirimi, yapıt hakkı kitaplığı, yapıt hakkı ödemeliği

20 harfli

çoğaltma hakkı saklı, telif hakkı getirisi, yapıt hakkı negatifi, yapıt hakkına elatma, yayım hakkına elatma

19 harfli

çeviri hakkı koşulu, dergi çıkarma hakkı, (...) hakkı tanımak, hakkını helal etmek, ilk görüşmeci hakkı, öncelik hakkı iyesi, rüçhan hakkı pazarı, sendika kurma hakkı, sorguya çekme hakkı, üstünde hakkı olmak, yapıt hakkı belgesi

18 harfli

adda öncelik hakkı, cevap hakkı doğmak, çeviri hakkı saklı, geri çağırma hakkı, her hakkı saklıdır, işler akkın gitmek, nimet hakkı (için), Rabbena hakkı için, telif hakkı ücreti, yanıt hakkı doğmak, yapıt hakkı kütüğü, yapıt hakkı tarihi, yapıt hakkı tüzesi, yapıt hakkı yasası

17 harfli

karın-badakkınsal, karşı çıkma hakkı, yapıt hakkı iyesi, Yapıt Hakkı Odası, yasal yapıt hakkı, tüm işletme hakkı

16 harfli

Allah hakkı için, bayındırım hakkı, boyunduruk hakkı, eşit kabul hakkı, hakkından çıkmak, hakkından gelmek, işbırakımı hakkı, öznel kamu hakkı, televizyon hakkı, yararlanım hakkı, yararlanma hakkı, yükümlenim hakkı, yürek kakkınlığı

15 harfli

ayrıcalık hakkı, değerleme hakkı, geri-alım hakkı, hakkı ödenmemek, ırmakkırlangıcı, işbırakım hakkı, konuşmama hakkı, ödeneklik hakkı, özel izin hakkı, tuz ekmek hakkı, yumruğu hakkına

14 harfli

çoğaltım hakkı, çoğaltma hakkı, dinlenme hakkı, düzeltme hakkı, gösterim hakkı, gösterme hakkı, hakkın düşmesi, hakkın yokluğu, hakkını aramak, hakkını vermek, kakkıroz çüçük, kâr payı hakkı, komşuluk hakkı, kullanma hakkı, öndenlik hakkı, uyarlama hakkı

13 harfli

alıkoma hakkı, bekleme hakkı, bulgucu hakkı, Çalışma hakkı, çevirim hakkı, dağıtım hakkı, gerilim hakkı, hakkımüktesep, hakkına komak, irtifak hakkı, işletme hakkı, kabotaj hakkı, kaçınma hakkı, kayakkıçırğan, opsiyon hakkı, oynatım hakkı, ön alım hakkı, ön-alım hakkı, öncelik hakkı, savunma hakkı, seçilme hakkı, ...

12 harfli

alacak hakkı, alıntı hakkı, anılma hakkı, beylik hakkı, çeviri hakkı, erişim hakkı, hakkı geçmek, iltica hakkı, intifa hakkı, işleme hakkı, izleme hakkı, kırtıl hakkı, kulluk hakkı, oturma hakkı, önalım hakkı, patent hakkı, rüçhan hakkı, takdir hakkı, te`dîb hakkı, te`lîf hakkı, uslama hakkı, ...

11 harfli

arama hakkı, asaba hakkı, asalakkıran, barut hakkı, basım hakkı, buluş hakkı, cayma hakkı, cevap hakkı, çağrı hakkı, çekme hakkı, düzen hakkı, gakkırdamak, geçiş hakkı, geçit hakkı, hakkı olmak, hakkıldamak, hakkırdamak, hapis hakkı, huzur hakkı, istem hakkı, kılıç hakkı, ...

10 harfli

bacakkıran, Bucakkışla, cakkıramak, çakkıramak, Çanakkıran, dava hakkı, gakkılamak, gakkıramak, grev hakkı, hakkı için, Hakkıbeyli, hakkıhıyar, hakkıhuzur, hakkısükût, isim hakkı, kakkılamak, mütevakkıf, müteyakkız, oğlakkıran, oyun hakkı, ölme hakkı, ...

9 harfli

ağa hakkı, ana hakkı, ard hakkı, çakkıldah, Çatakkırı, göz hakkı, hakkı var, kapıhakkı, kul hakkı, pay hakkı, Uzakkışla

8 harfli

akkınmak, akkırkaz, bihakkın, hakkında, hakkıyla, oy hakkı, süthakkı, şakkırak

7 harfli

Akkılıç, Akkıraç, Akkışla, Ayakkıf

6 harfli

cakkıl, çakkıl, dakkıç, kakkın, sakkız, takkıç, yakkın

5 harfli

akkın, akkız, dakkı, gakkı, Hakkı, kakkı

4 harfli

akkı

Kelime Ara