İçinde AKK geçen kelimeler

İçinde AKK geçen kelimeler 722 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akk aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akk anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKK geçen kelimeler

25 harfli

alıntı hakkının saklılığı, (ayakkabı) ayağını vurmak, ayakkabı eskitme maliyeti, bulgu belgesi verme hakkı, kelin ayıbını takke örter, sert uçlu bale ayakkabısı, transgalaktooligosakkarit

24 harfli

asit mukopolisakkaritler, bağışlanan hakkın süresi, başvurmada öncelik hakkı, çoğaltma hakkına saldırı, gören gözün hakkı vardır, hak (veya hakkını) yemek, öncelik hakkının düşmesi, takke düştü, kel göründü, televizyonla yayım hakkı, yapıt hakkının korunması, yasal yapıt hakkı istemi, yersel katlandırım hakkı, zorunlu satın alma hakkı

23 harfli

ayakkabılarını çevirmek, frukto-oligosakkaritler, okullarda oynatım hakkı, sakkus sekus ventrikuli, tecimdışı dağıtım hakkı, yapıt hakkının aktarımı

22 harfli

akçalı hakkın aktarımı, ayakkabı-deri maliyeti, beklenen hakkı aktarma, hakkın iyesine dönmesi, hakkın sû-i isti`mâli, larengeal sakkulektomi, markayı kullanma hakkı, öncelik hakkı piyasası, yapıt hakkı olan yapıt, yapıt hakkını yenileme

21 harfli

adil yargılanma hakkı, heteropolisakkaritler, isim hakkı sözleşmesi, işletme bulgusu hakkı, kitap yayımlama hakkı, lipopolisakkarit, LPS, radyo ile yayım hakkı, yapıt hakkı bildirimi, yapıt hakkı kitaplığı, yapıt hakkı ödemeliği

20 harfli

cimnastik ayakkabısı, Çanakkale Antlaşması, çoğaltma hakkı saklı, kulakmumu, kulakkiri, mannan oligosakkarit, mukopolisakkaridozis, sıcakkanlı hayvanlar, tahakkuk etmiş gelir, tahakkuk etmiş gider, tahakkuk etmiş vergi, telif hakkı getirisi, yapıt hakkı negatifi, yapıt hakkına elatma, yayım hakkına elatma

19 harfli

akkanatlı tarlakuşu, Akkerman antlaşması, Akkerman sözleşmesi, allgau tırnakkesişi, çeviri hakkı koşulu, dergi çıkarma hakkı, (...) hakkı tanımak, hakkını helal etmek, homopolisakkaritler, ilk görüşmeci hakkı, kar ayakkabılı kedi, meşakkate katlanmak, öncelik hakkı iyesi, rüçhan hakkı pazarı, sendika kurma hakkı, sorguya çekme hakkı, tahakkuk etmiş faiz, üstünde hakkı olmak, yapıt hakkı belgesi

18 harfli

adda öncelik hakkı, al takke ver külah, cevap hakkı doğmak, çeviri hakkı saklı, geri çağırma hakkı, gizli müterakkilik, her hakkı saklıdır, heteropolisakkarit, işler akkın gitmek, nimet hakkı (için), Rabbena hakkı için, sakkaroz hidrolizi, sakkus konjunktiva, soya oligosakkarit, tahakkuk eden faiz, telif hakkı ücreti, yanıt hakkı doğmak, yapıt hakkı kütüğü, yapıt hakkı tarihi, yapıt hakkı tüzesi, yapıt hakkı yasası

17 harfli

akkuyruk sallıyan, akkuyruklu kartal, bakkal uyuzböceği, en küçük ortakkat, glikopolisakkarit, karın-badakkınsal, karşı çıkma hakkı, nervus sakkularis, sakkus vitellinus, tahakkuk ettirmek, toprakkazangiller, yapıt hakkı iyesi, Yapıt Hakkı Odası, yasal yapıt hakkı, terakki göstermek, tüm işletme hakkı

16 harfli

Akkaraman koyunu, akkorlaştırılmak, Allah hakkı için, ayakkabı törpüsü, bakkal kaşıntısı, bakkala bırakma!, bayındırım hakkı, boyunduruk hakkı, Çanakkale Boğazı, Çanakkale Savaşı, eşit kabul hakkı, hakkından çıkmak, hakkından gelmek, homopolisakkarit, idosakkarik asit, işbırakımı hakkı, kakkeyuvarcıkcan, Kuyucakkarapınar, mukopolisakkarit, öznel kamu hakkı, tahakkuk yöntemi, ...

15 harfli

akkarınlı sağan, akkorlaştırılma, akkuşaklı ördek, ayakkabı işliği, ayakkabı vurmak, ayrıcalık hakkı, bakkal terazisi, çivili ayakkabı, değerleme hakkı, geri-alım hakkı, hakk-ı mükteseb, hakkı ödenmemek, ırmakkırlangıcı, işbırakım hakkı, konuşmama hakkı, meşakkat çekmek, monosakkaritler, müterakki vergi, ödeneklik hakkı, özel izin hakkı, polisakkaritler, ...

14 harfli

akkan dolaşımı, akkanat bulutu, akkarın ebabil, akkaya bülbülü, akkorlaştırmak, ayakkabı ütüsü, bakkal defteri, Çanakkalelilik, çoğaltım hakkı, çoğaltma hakkı, dinlenme hakkı, düzeltme hakkı, gösterim hakkı, gösterme hakkı, hakkın düşmesi, hakkın yokluğu, hakkını aramak, hakkını vermek, kakkıroz çüçük, kâr payı hakkı, komşuluk hakkı, ...

13 harfli

airsakkulitis, akkanat alayı, akkor ışıldak, akkorlaştırma, akküf peyniri, alıkoma hakkı, ayakkabıcılık, bağırtlakkuşu, bakkal çakkal, bakkal kâğıdı, başakkaldıran, bekleme hakkı, bulgucu hakkı, cakkalak kuşu, Çalışma hakkı, çevirim hakkı, çoban takkesi, dağıtım hakkı, disakkaritler, gerilim hakkı, hakkedebilmek, ...

12 harfli

akkarıncalar, akkor ışıtaç, Akkoyunlular, alacak hakkı, alıntı hakkı, anılma hakkı, bakkal uyuzu, beylik hakkı, çakkalabadam, çeviri hakkı, çomakkurtlar, erişim hakkı, Hakkârililik, hakkedebilme, hakkı geçmek, hüsnütelakki, iltica hakkı, intifa hakkı, işleme hakkı, izleme hakkı, keçi zakkumu, ...

11 harfli

Akka kalesi, akkase ebru, akkila çift, akkor lamba, akkorlaşmak, arama hakkı, asaba hakkı, asalakkıran, ayakkabılık, bacakkalemi, Bakacakkadı, bakkarinoit, barut hakkı, basım hakkı, buluş hakkı, cayma hakkı, cevap hakkı, çağrı hakkı, Çanakkaleli, çekme hakkı, dayakkesiri, ...

10 harfli

akka dukka, akkor ışık, akkorlaşma, Akkovanlık, ayakkabıcı, ayakkeseri, bacakkıran, bakkalbazi, Bucakkışla, cakkıramak, çakkıramak, Çakmakkaya, Çanakkıran, Çatakköprü, dava hakkı, disakkarit, gakkalamak, gakkılamak, gakkıramak, grev hakkı, hakkaniyet, ...

9 harfli

ağa hakkı, akkaraman, akkarınca, akkayacık, akkelebek, Akkoyunlu, ana hakkı, ard hakkı, bakkaliye, bakkallıh, bakkallık, bozbakkal, çakkıldah, Çakmakköy, Çanakkale, Çardakköy, Çatakkaya, Çatakkırı, Çaylakköy, Çıplakköy, dakka otu, ...

8 harfli

akkadina, Akkaynak, Akkayrak, akkayşak, Akkeçili, akkerkes, Akkerman, akkermaz, Akkerpiç, akkınmak, akkırkaz, Akkocalı, akkorışı, akkorluk, akkoşnil, akkunduz, akkuyruk, Akkuzulu, ayakkabı, ayakkabi, Basakköy, ...

7 harfli

akkabak, Akkadın, akkakık, akkanat, akkatık, akkavak, akkefal, Akkemik, Akkılıç, Akkıraç, Akkışla, Akkiraz, Akkirpi, Akkonak, akkondu, Akkoşan, akkozak, akkömür, Akköprü, akközlü, akkulak, ...

6 harfli

akkaya, Akkeçi, Akkent, Akkese, Akkise, Akkoca, akköse, Akkurt, Akkuyu, bakkal, cakkal, cakkav, cakkıl, cakkol, cakkul, çakkal, çakkıl, dakkıç, fakkir, gakkak, gakkuç, ...

5 harfli

akkap, Akkar, akkaş, akker, akkın, akkız, akkil, Akkoç, akkor, Akkoz, Akköy, Akköz, Akkum, akkur, akkuş, bakka, cakka, dakka, dakke, dakkı, gakka, ...

4 harfli

akka, akkı, akko, hakk

3 harfli

akk

Kelime Ara