İçinde AKM geçen kelimeler

İçinde AKM geçen kelimeler 642 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKM geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yukarıdan bakmak, (birine) yüksekten bakmak, atına bakan ardına bakmaz, beyninde şimşekler çakmak, etek takmak (veya giymek), mâni düzmek (veya yakmak), ölünceye kadar bakma akdi, üst dudak incirimsi çakma, yakı yakmak (veya vurmak)

24 harfli

(birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, ağ atmak (veya bırakmak), ayağının tozuna bakmamak, dürbünün tersiyle bakmak, görü-yarasa-akman altçıl, göz kakmak, (göz kahmak), gözlerinde şimşek çakmak, maşa varken elini yakmak, söylemediğini bırakmamak, yakma alın kaynağı yapma, yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

(bir yere) temel kakmak, (birine) tepeden bakmak, (birinin) yoluna bakmak, baldırcıl kepekli çakma, başının çaresine bakmak, dişini tırnağına takmak, fal açmak (veya bakmak), fil dişi kuleden bakmak, kafasında şimşek çakmak, mangalda kül bırakmamak, namerde muhtaç bırakmak, önüne arkasına bakmadan, pire için yorgan yakmak, üstünden başından akmak, yakma-borusu yöntemleri, yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

anahtarı beline takmak, başını ateşlere yakmak, boyuna bosuna bakmadan, el (veya elini) yakmak, görü-yarasa-akman altı, güzele bakmak sevaptır, saçına başına bakmadan, yapmadığını bırakmamak

21 harfli

(bir yere) para akmak, (birine) abayı yakmak, ağızdan gububuk akmak, ana baba eline bakmak, dalgalanmaya bırakmak, lafı ağzında bırakmak, ortam takma sihirbazı, sözü ağzında bırakmak, yelkeni suya bırakmak, yumurtaya kulp takmak

20 harfli

akma ve kayma kuramı, alıcı gözüyle bakmak, ayağına çelme takmak, ayakaltında bırakmak, başın aşağa bırakmak, baygın baygın bakmak, bir işaretine bakmak, boynuna kol bırakmak, cildir cildir bakmak, çakmaktaşı yumrucuğu, dingil ayak bırakmak, işi oluruna bırakmak, kulakmumu, kulakkiri, mandık mandık bakmak, yumuş ağzından akmak

19 harfli

(birine) hor bakmak, akma sınırı uzaması, akman altı kanarımı, azına başına bakmak, başını boş bırakmak, boş gözlerle bakmak, devinimsel akmazlık, dili boğazına akmak, dönüp geriye bakmak, dudak payı bırakmak, gözü toprağa bakmak, kan dere gibi akmak, katıman-akmık yalım, kıl çevremsel çakma, sallantıda bırakmak, takma saç yapımcısı, uyku gözünden akmak

18 harfli

(birine) ip takmak, açık kapı bırakmak, ağzının suyu akmak, alaru alaru bakmak, algın gözle bakmak, almaz almaz bakmak, başını nâra yakmak, bir kav bir çakmak, bütçe dışı bırakma, dıngırına takmamak, haval haval bakmak, iyi gözle bakmamak, kararında bırakmak, kıçına kına yakmak, kıl dolayı çakması, kuru yakma yöntemi, Maraşalfevziçakmak, maviş maviş bakmak, mayıl mayıl bakmak, muğal muğal bakmak, muşguluna bırakmak, ...

17 harfli

açık kapı bırakma, ardını bırakmamak, arkasını bırakmak, ayağına ip takmak, aza çoğa bakmamak, baş başa bırakmak, biber gibi yakmak, cevapsız bırakmak, corul corul akmak, dolu gözle bakmak, hayrette bırakmak, işi gücü bırakmak, kağış kağış akmak, kaşa çin bırakmak, kelemeye bırakmak, kötü gözle bakmak, meydan bırakmamak, meydanda bırakmak, muhayyer bırakmak, özdevinimli takma, peşini bırakmamak, ...

16 harfli

afal afal bakmak, akarına bırakmak, akmasa da damlar, ataşına bırakmak, ateşine burakmak, ayaktan bırakmak, bakkala bırakma!, bockhart çakması, çakmaközlü sargı, çeşnisine bakmak, dışında bırakmak, dike dike bakmak, el ağzına bakmak, elektriği yakmak, göñlüne bırakmak, havagazı yakmacı, kanı içine akmak, kara kara bakmak, kem gözle bakmak, kendini bırakmak, kıya kıya bakmak, ...

15 harfli

akıl bırakmamak, añlamayu bakmak, aracıya bırakma, askıda bırakmak, ayağa ip dakmak, balgam bırakmak, başsız bırakmak, bırakma noktası, bırakmak (fare), ciğerini yakmak, çıkarına bakmak, depüke bırakmak, dümenine bakmak, genel işbırakma, geriye bırakmak, gımrık bırakmak, gözden bırakmak, gül gibi bakmak, hâline bakmamak, iki gözle bakma, ikmale bırakmak, ...

14 harfli

akman keseklem, ala ala bakmak, aralık bırakma, askıda bırakma, ayağa bırakmak, bağıl akmazlık, bahdına bakmak, belek bırakmak, bıyık bırakmak, boş bırakmamak, bön bön bakmak, cin cin bakmak, çakma aşılanım, dik dik bakmak, düşüt bırakmak, fel fel bakmak, geçici bırakma, göğsünü kakmak, göñül bırakmak, icabına bakmak, kağıdı bırakma, ...

13 harfli

aklına takmak, aklını takmak, akma gerilimi, akma gerinimi, akman yapışım, akmazlıköIçüm, akmazlıkölçer, alardu bakmak, altını yakmak, baldız çakmak, başını yakmak, canını yakmak, çakmak çakmak, çakmak getmek, çakmur buğday, çengel takmak, Çorakmıtırlar, darıcıl çakma, darısal çakma, davaya bakmak, değirü bakmak, ...

12 harfli

akma dayancı, akman görlük, akman işitim, aşıda takmak, bakım bakmak, beklik takma, bor bırrakma, boş bırakmak, cırcır akmak, cibcib akmak, Çakmak Hattı, çakmaklaşmak, çererübakmak, çocuk bakmak, çorup çakmak, delip dakmak, delip takmak, eğser kakmak, eline bakmak, eriyip akmak, gönül yakmak, ...

11 harfli

aç bırakmak, ağıt yakmak, ağız bakmaç, ağız çakmak, akma hançer, akma sınırı, Aşağıçakmak, at bırakmak, bakma alanı, bıllakmacık, cıkı takmak, çakırçakmak, çakmak taşı, çakmak yeli, Çakmakçılar, çakmakçılık, çakmaklamak, çakmaklaşma, delme takma, dike bakmak, evi bırakma, ...

10 harfli

Akma beton, Akma çelik, akma olmak, aya kakmak, Barakmuslu, baş yakmak, bırakmalık, bir bakmak, can yakmak, cep yakmak, çakma kapı, Çakmakdüzü, Çakmakkaya, çakmaklama, çakmaközlü, çakmaktaşı, Çakmaktepe, çakmalanım, çırakmalık, diş çakmak, ele bakmak, ...

9 harfli

ad takmak, akman gör, akmın oku, akmubatça, bakma sen, Başçakmak, bırakmalı, Çakmakköy, Çakmaklar, çakmaklık, Çakmaközü, çakmaksız, dışa akma, el kakmak, govsakmak, Hakmehmet, idekakmak, işbırakma, kakma aşı, kan akmak, karabakma, ...

8 harfli

Akmağara, akmaltak, Akmanalp, akmancıl, akmandır, Akmanlar, akmanlık, akmantar, Akmazdam, akmazlık, Akmescit, bakmalık, bakmallı, bakmalsı, berakmak, bıllakma, bırakmak, burakmak, çakmacıl, çakmakçı, çakmaklı, ...

7 harfli

akmadde, Akmaner, akmaral, akmelek, Akmeriç, Akmezar, Akmezra, alakmak, arakmak, ayakmaç, ayakmak, ayakman, bırakma, birakma, çakmaca, çakmacı, çakmalı, çırakma, çirakma, gmakmak, ımakmak, ...

6 harfli

akmaca, akmeri, Akmeşe, akmika, bakmaç, bakmak, Cakmak, çakmak, çakman, Çakmar, çakmur, dakmak, gakmak, hakmak, kakmak, kakmık, kakmuk, kakmut, özakma, Pakman, sakman, ...

5 harfli

akmaç, akmak, akman, akmaz, akmık, akmın, akmun, bakma, çakma, dakma, gakma, hakma, kakma, lakma, takma, yakma

4 harfli

akma

Kelime Ara