İçinde AKR geçen kelimeler

İçinde AKR geçen kelimeler 478 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKR geçen kelimeler

25 harfli

arterya sakralis mediyana, fossa glandula lakrimalis, fossa lakrimalis eksterna, gayrikabilirücu akreditif, kırmızı kayıtlı akreditif, krista sakralis lateralis, makroekonomik değişkenler, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler, rücu edilebilir akreditif, sutura lakrimomaksillaris

24 harfli

akral yalama dermatitisi, ambulakral kanal sistemi, devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, forniks saksi lakrimalis, geri dönülemez akreditif, gözerecil yakrı orantısı, krista sakralis mediyana, ligamentum sakrotuberale, limfosentrum iliosakrale, vazgeçilebilir akreditif

23 harfli

akral sakatlık sendromu, artikulasyo sakroilyaka, ilerlek aykırı yakrılık, makrobiyotik vejetaryen, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, makrolid antibiyotikler, peşin ödemeli akreditif, rücu edilemez akreditif, sakrokoksigeal agenezis, sivri kuyruklu makropod, yeşil kayıtlı akreditif

22 harfli

akraba dışı yetiştirme, akridin turuncu boyası, fossa saksi lakrimalis, kabili devir akreditif, kabili nakil akreditif, kanalikulus lakrimalis, kovuk damarlı yakrı ur, makro gözenekli reçine, makroekonomik modeller, makroiktisadi değişken, ölümcül akrodermatitis, şırlağansı yakrıcıllar, vazgeçilemez akreditif, vena sakralis mediyana, yeşil şartlı akreditif, yunktura lumbosakralis

21 harfli

akronematik flagellum, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, bölünebilir akreditif, dakriyosistorinostomi, dikenli akrep kuyruğu, dönülebilir akreditif, duktus nazolakrimalis, interambulakral bölge, kabili rücu akreditif, kuinakrin hidroklorür, makroekonomik veriler, pleksus lumbosakralis, sınıflayıcı akrabalık, yakrıcıl kuru diz oyn, yakrıcıl som ergenlik, cayılabilir akreditif

20 harfli

akral kaşıntı nodülü, akrosentrik kromozom, apparatus lakrimalis, balmumlu yakrımsı ur, dirimbilimsel akraba, kabilirücu akreditif, karşılıklı akreditif, karunkula lakrimalis, makro virüs koruması, makroiktisadi analiz, makroskobik inceleme, ostium nazolakrimale, sakrum alt delikleri, sakrum üst delikleri, sefalosakral vaziyet

19 harfli

akrabalı yetiştirme, akrozom kesecikleri, alfa2-makroglobulin, arterya akromiyalis, babayanlı akrabalık, dorsosakral vaziyet, dönülemez akreditif, foramina lakrimalya, glandula lakrimalis, lumbosakral vaziyet, makroiktisadi model, nazolakrimal yıkama, samırdamlı sakrantı, sayıklamlı sakrantı, serbest makrofajlar, teminatlı akreditif, uvağırak, (uvakrak)

18 harfli

abambulakral bölge, adambulakral bölge, akredite büyükelçi, akrep zehirlenmesi, akromatik iğ iplik, akrozom reaksiyonu, ambulakral ayakçık, anayanlı akrabalık, arterya lakrimalis, atasoylu akrabalık, çifte akreditasyon, diaseton akrilamit, ihtiyat akreditifi, ikiyanlı akrabalık, iştiralı akreditif, klasik makro model, lumbosakral darlık, makro değiştirgeni, tekyanlı akrabalık, teyitsiz akreditif

17 harfli

akraba yamyamlığı, akreditif lehdarı, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, alveoler makrofaj, ambulakral sistem, apeks ossis sakri, dakriyosistografi, doğuştan alakrima, gör-öde akreditif, köfekeli yakrı ur, lakrimal kemikler, makro büyüklükler, makrosiklik madde, nervus lakrimalis, parakrin hücreler, parakrin iletişim, pekleşik yakrı ur, ramus akromiyalis, rotatif akreditif, sakro-iliak çıkık, ...

16 harfli

akrabalık adları, akrabalık kuramı, akrediter devlet, akridin boyaları, akrobatik atlama, amakrin hücreler, ambulakral bölge, aşırı yakrılânım, bulla lakrimalis, diakronik yöntem, kalsiyum akrilat, lakus lakrimalis, makro mineraller, makrofag sistemi, makrositer anemi, makrosporangiyum, pleksus sakralis, plika lakrimalis, poliakrilonitril, ramus lakrimalis, sakral paralizis, ...

15 harfli

akraba evliliği, akredite devlet, akreditif amiri, akrilik aldehit, akrolein deneyi, ambulakral ayak, dakriyoadenitis, dakriyosistitis, dönen akreditif, döner akreditif, makroanjiyopati, makroekonometri, makroelementler, makrosporogenez, metakrilik asit, vena lakrimalis, yakrı keseklemi, yakrıcıl kabaca, yakrıcıl köncük, yakrısız derice, yalaka yakrı ur

14 harfli

ağrılı yakrıca, akridin boyası, akrodermatitis, akrotrofik tip, aktif makrofaj, aşırı yakrılık, balmumlu yakrı, dil akrabalığı, doku makrofajı, etakrinik asit, etkin makrofaj, makroevolüsyon, makrogametosit, makrokristalin, makronükleosit, makrosimbiyont, makrosporozoit, metakril asidi, metakriptozoit, modakrilik lif, nervi sakrales, ...

13 harfli

adi akreditif, akraba çıkmak, akraba diller, Akritas planı, Aşağıbakraçlı, çakraz yapısı, Çakrazşeyhler, fotomakrograf, kırbaç akrebi, kloroakrolein, lakrimal prop, makrobesinler, makroekonomik, makrokonidyum, makromutasyon, makrosporofil, makrosporofor, metakrilatlar, metakromatizm, metil akrilat, pars sakralis, ...

12 harfli

akraba olmak, akreditasyon, akrep yüreği, akrodekstrin, akromelanizm, ala sakralis, fakruzaruret, hısım akraba, intrakranyal, kızıl şakrak, makro analiz, makroekonomi, makrofilarya, makrofitofaj, makroftalmus, makroiktisat, makroişlemci, makromineral, makromolekül, makronukleus, makronükleus, ...

11 harfli

akrep zehri, akromatopsi, akromotrihi, akronematik, akrosiyanoz, anakreontik, Aşağışakran, at akrobatı, çöl şakrağı, kakri kukri, lakrimasyon, makrobiyota, Makrofibril, makrogamont, makrokosmos, makrokozmoz, makronemata, makropeptit, makrositemi, makroskobik, metakromasi, ...

10 harfli

akraspedot, akrep gibi, akriflavin, akrobatlık, akrokarpus, akrokordon, akropodyum, anakronizm, dakriyolit, diyakronik, kara akrep, lakrimalis, lakrimatör, makrofagus, makrofauna, makrogamet, makrogliya, makroglosi, makrositer, makroskopi, sarı akrep, ...

9 harfli

akrabalıh, akrabalık, Akramiler, akreditif, akrobatik, akromatik, akromatin, akromelik, akromiyon, Akropolis, aminakrin, anakronik, Çakrazboz, Çakrazova, diyakroni, ev akrebi, karvakrol, makrogiri, makromeli, makrospor, müstakriz, ...

8 harfli

akranlık, akranyus, akrenner, akrepler, akresyon, akrobasi, akrolein, akropaki, akrostiş, akşakrak, alakrima, amsakrin, bakracik, Bakraçlı, hakramak, lakrimal, makrofag, makrofaj, makrofit, makrolit, makromer, ...

7 harfli

akrania, akridin, akrilik, akrobat, akrolit, akronim, akropol, akrozin, akrozom, akrozon, bakrana, lakrima, makrama, makreme, makrome, pakrenc, prakrıt, sakrama, şakrama, takribî, takribî, ...

6 harfli

akraba, akrıba, akrıbe, akrtın, akruba, bakraç, bakrak, bakreç, çakrak, Çakraz, çakrım, kakrak, kakrıç, kakrık, nakrit, pakraç, pakrak, sakrum, şakrak, takran, takrin, ...

5 harfli

akrab, akraç, akral, akran, akrap, akraz, akren, akrep, akrol, akron, akros, akrut, çakra, makra, makro, takra, yakrı

4 harfli

akri, fakr

Kelime Ara