İçinde AKSİ geçen kelimeler

İçinde AKSİ geçen kelimeler 336 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aksi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aksi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKSİ geçen kelimeler

25 harfli

apertura maksillopalatina, atlantoaksiyal uyumsuzluk, frenulum labi maksillaris, Hilbert maksimal dönüşümü, ikinci evre reaksiyonları, radikal zincir reaksiyonu, septum sinum maksillaryum, soya ekstraksiyon küspesi, sutura lakrimomaksillaris

24 harfli

aksiliği üstünde (olmak), apertura nazomaksillaris, forniks saksi lakrimalis, insisura nazomaksillaris, maksimal integral eğrisi, Streptokokkus agalaksiya

23 harfli

angulus zolea aksiyalis, birinci evre reaksiyonu, ekzergonik reaksiyonlar, kapsül içi ekstraksiyon, karbonilamil reaksiyonu, sutura sfenomaksillaris, traksiyon divertikülümü

22 harfli

aydınlık reaksiyonları, ekspeller ekstraksiyon, fossa saksi lakrimalis, limfosentrum aksillare, postvaksinel hepatitis, Reformatzky reaksiyonu, soğrulmuş maksimum doz, soya ekstraksiyon yemi, sutura nazomaksillaris, vena aksillobrakiyalis

21 harfli

aksiyona dayanan oyun, anabolik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyon, anaplerotik reaksiyon, doku reddi reaksiyonu, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon ara maddesi, reaksiyon mekanizması, Shwartzman reaksiyonu, sinüzitis maksillaris, taksîmi kabil olmayan, yerine koyma aksiyomu

20 harfli

akut evre reaksiyonu, ekzotermik reaksiyon, endergonik reaksiyon, endotermik reaksiyon, kuvvet küme aksiyomu, likefaksiyon nekrozu, mekanik ekstraksiyon, ninhidrin reaksiyonu, resessus maksillaris, sitotoksik anaflaksi, sitotoksik reaksiyon, sitotropik anaflaksi

19 harfli

aksiyon potansiyeli, akyuvar kemotaksisi, arterya maksillaris, atopik reaksiyonlar, heterofil reaksiyon, hiyatus maksillaris, Killiani reaksiyonu, Kolmogorov aksiyomu, kontagiyöz agalaksi, maillard reaksiyonu, maksimum dengeli av, maksimum giz sayısı, reaksiyon göstermek, Schötten reaksiyonu, taksitlendirebilmek, Tusi—Pasch aksiyomu

18 harfli

akrozom reaksiyonu, aksidental parazit, aksiyomatik yöntem, arterya aksillaris, Feulgen reaksiyonu, foramen maksillare, genişleme aksiyomu, ışık reaksiyonları, kâr maksimizasyonu, katılma reaksiyonu, lokomotorik ataksi, lösemoid reaksiyon, maksimal fonksiyon, Mannich reaksiyonu, Micheal reaksiyonu, negatif aerotaksis, nervus maksillaris, pnömotaksik merkez, pozitif aerotaksis, sonsuzluk aksiyomu, taksîmi kabil olan, ...

17 harfli

aksillar meristem, Arthus reaksiyonu, birleşim aksiyomu, bulaşıcı agalaksi, çiftleme aksiyomu, ekstraksiyon fors, hipaksiyal kaslar, ilerleyici ataksi, koşulsuz maksimum, maksi devalüasyon, maksilloturbinale, maksimum ısıölçer, Millon reaksiyonu, negatif fototaksi, negatif kemotaksi, nervus aksillaris, nükleer reaksiyon, perkin reaksiyonu, plazma reaksiyonu, pozitif fototaksi, redoks reaksiyonu, ...

16 harfli

aksiyal iplikçik, aksiyolojik etik, alarm reaksiyonu, braksi hastalığı, çapraz reaksiyon, dermatosparaksis, fasya aksillaris, fossa aksillaris, kesim taksitleri, maksimum metriği, nöroaksiyal ödem, olumlu kemotaksi, plika aksillaris, progresif ataksi, regio aksillaris, saksitoksin, STX, taksite bağlamak, taksitlendirilme, tam ekstraksiyon, tip II reaksiyon, tip IV reaksiyon, ...

15 harfli

abstraksiyonist, abstraksiyonizm, aksiliği tutmak, aksillar ak zar, ansa aksillaris, enzootik ataksi, Hill reaksiyonu, ibik reaksiyonu, işi aksi gitmek, korpus maksilla, maksilla kemiği, maksimal eleman, mutlak maksimum, neonatal ataksi, okso reaksiyonu, saksi pnömatisi, taksitlendirmek, tip I reaksiyon, vena aksillaris, zona reaksiyonu

14 harfli

aksilik çıkmak, antianafilaksi, Hillreaksiyonu, ıraksi devinme, kemoprofilaksi, maksil bezleri, PAS reaksiyonu, punkta maksima, reaksiyon hızı, seçme aksiyomu, seroprofilaksi, taksi çevirmek, taksitlendirme, ters reaksiyon, tuber maksilla, vaksinya virüs, yerel maksimum

13 harfli

aksi takdirde, aksilik etmek, Allah taksimi, kemoproflaksi, magnetotaksis, maksillektomi, putrefaksiyon, pütrefaksiyon, Sun`-ı taksîr, supramaksilar, taksit taksit, temel aksiyom, üretrofraksis, üretrostaksis, vaksinoterapi, yan maksi mum

12 harfli

abstraksiyon, aksi tesadüf, aksiyal ışın, ekstraksiyon, elektrotaksi, galvanotaksi, gastrotaksis, kontraksiyon, likefaksiyon, maksimum lot, postvaksinel, taksi dolmuş, taksim etmek, taksirli suç, tümefaksiyon

11 harfli

aksi şeytan, aksiyomatik, baş maksium, difraksiyon, glikotaksis, hipogalaksi, idraksizlik, kul taksimi, maksillaris, maksilliped, metafilaksi, premaksilla, psödoataksi, radyo taksi, saksiformis, taksifillin, taşifilaksi, vaksinasyon

10 harfli

aerotaksis, aksi hâlde, aksi hamur, aksik atak, aksilenmek, aksileşmek, aksillaris, aksinekler, aksiyoloji, anafilaksi, ataraksiya, atraksiyon, disgalaksi, epistaksis, fototaksis, higrotaksi, kaetotaksi, kemotaksis, lökotaksis, maksi etek, nöropraksi, ...

9 harfli

abaksiyal, aerotaksi, aksi aksi, aksi gibi, aksilenme, aksileşme, aksiyalis, aksiyoner, ataraksia, ekopraksi, faksimile, filotaksi, flaksidus, fototaksi, fraksiyon, kemotaksi, koaksiyon, maksillar, menotaksi, nistaksis, oksitaksi, ...

8 harfli

agalaksi, aksiseda, filaksis, geotaksi, idraksiz, kronaksi, maksilla, maksimal, maksimum, maksimus, relaksin, saksinit, taksimat, taksirat, taksirli, taksitle

7 harfli

ağnaksi, Aksicim, aksilik, aksilla, Aksinir, aksirke, aksiyal, aksiyom, aksiyon, apraksi, galaksi, maksila, taksici

6 harfli

aksine, ataksi, maksil, maksim, taksim, taksim, taksin, taksir, taksir, taksis, taksit, taksit

5 harfli

aksis, maksi, taksi

4 harfli

aksi

Kelime Ara