İçinde AKUT geçen kelimeler

İçinde AKUT geçen kelimeler 57 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

akut aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. akut anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AKUT geçen kelimeler

25 harfli

akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, akut sümüksü endometritis, akut sümüksü meme yangısı

24 harfli

akut romatizma artritisi, miyelitis spinalis akuta

23 harfli

akut puerperal metritis

22 harfli

akut purulent metritis

21 harfli

akut evre proteinleri, akut evre reaktanları, akut mide dilatasyonu, akut mide genişlemesi, akut omurilik yangısı, akut pankreas nekrozu

20 harfli

akut evre reaksiyonu, akut irinli metritis, akut işkembe asidozu, akut tubulus nekrozu, perakut meme yangısı

19 harfli

akut rabdomiyolizis

18 harfli

akut hücre şişliği, akut rumen asidozu

17 harfli

akut lösemi virüs, akut meme yangısı

16 harfli

akut evre cevabı, akut ışınımlanma, larengitis akuta, subakut metritis

15 harfli

akut enfeksiyon

14 harfli

akut enflasyon

13 harfli

akut mastitis, subakut yangı, Yukarıelyakut

12 harfli

akut pnömoni, Aşağıelyakut, margo akutus, subakut ateş

11 harfli

siyah yakut

10 harfli

akut yangı

9 harfli

gök yakut, jakutinga, lâl yakut, yakutumsu

8 harfli

karakutu, Yakutiye

7 harfli

İlyakut, perakut, subakut, Yakutça

6 harfli

akutus, Atakut, hakuta, zakuta

5 harfli

kakut, yakut, zakut

4 harfli

akut

Kelime Ara