İçinde ALB geçen kelimeler

İçinde ALB geçen kelimeler 390 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ALB geçen kelimeler

25 harfli

kalbin yolu mideden geçer, Sternheimer-Malbin boyası, yersel dalbudak morartısı

24 harfli

Brachydanio albolineatus, Chalcalburnus chalcoides, deve nalbanda bakar gibi

23 harfli

Albert-Chib algoritması, Alburnoides bipunctatus, balbıçağı, [balkeskisi], Balboschoenus maritimus, kalbin yer değiştirmesi, kurutulmuş süt albümini, küçük-nalburunlu yarasa, nalburunlu yarasagiller

22 harfli

Dermacentor albipictus, nalburunluyarasagiller

21 harfli

Albert-Lembert dikişi, albümin dejenerasyonu, Talbot-Plateau yasası

20 harfli

Heliaeetus albicilla, linea alba hastalığı, Muscicapa albicollis, Pteridophora alberti, Tanichthys albonubes, yalbır yalbır yanmak

19 harfli

Alburnus escherichi, Chrysomyia albiceps, Ficedula albicollis, Haliaêtus albicilla, intestinal kalbidin, kalbi ağzına gelmek, kalbur baş (tansık), kalburla su taşımak, Kalburlama makinesi, kalburüstüne gelmek, kalp kalbe karşıdır, metalbilimsel işlem, metalbilimsel süreç

18 harfli

Balbiani halkaları, kalbin uyarı odağı, kalburdan geçirmek, odun-kalbur demeti

17 harfli

Alburnus alburnus, alıncıl-kalburcul, kalbi parçalanmak, kalbine saplanmak, kalbiyle konuşmak, kalburüstü kalmak, linea alba dikişi, Metorchis albidus, nalbir mûkisâdiki

16 harfli

Aedes albopictus, Albaylar cuntası, Alburnus albidus, Alburnus heckeli, Alburnus orontis, Alburnus tarichi, calbak çiftleşim, göz yalbırdatmak, kalbi dayanmamak, kalbi dolu olmak, kalbi ferahlamak, kalbura çevirmek, kalbursu görünüm, kandida albikans, salbur, (salbır), Sterna albifrons, substansiya alba, tunika albuginea, yalabık yalbırık, yumurta albümini

15 harfli

Acacia dealbata, albaş ağaçkakan, albümin indeksi, Anaer albifrons, Anser albifrons, dalbudah salmah, dalburdak olmak, Galbula viridis, hiperalbüminemi, kalbi boş olmak, kalbi yırtılmak, kalbini eritmek, korpus albikans, Mergus albellus, toz metalbilimi, yalbırt yalbırt, yalın yalburdak, yayan yalbırdak

14 harfli

albatr kalkeri, albenisi olmak, Alberes sığırı, Alburnus akili, calbalandırmak, hiperalbüminoz, hipoalbüminemi, kalb dikişlemi, kalb gevşemesi, kalbe dokunmak, kalbi kararmak, kalbi sıkışmak, kalbi sızlamak, kalbine girmek, kalbini burmak, kalbini çalmak, kalbini okumak, kalbura dönmek, kristalbilgisi, Motacilla alba, serum albümini, ...

13 harfli

albeni kıvrak, albeni vermek, albez tartmak, albümin işeme, albüminli süt, göz albinizmi, kalbe işlemek, kalbi çarpmak, kalbini açmak, kalbkulakçığı, kalbur çukuru, kalbur kemiği, kalbursu alan, Lagopus albus, metalbilimsel, mısır kalburu, nalbant orağı, ovalbümin, OA, reaktör kalbi, Talbot yasası, yalbır yalbır

12 harfli

albenisizlik, albino balık, asit albümin, birli kalbur, Egretta alba, galbır çıban, gazalboynuzu, İstiklalbağı, kalb midyesi, kalbine göre, kalburabastı, kalburcedvel, kalburlanmak, kalburlatmak, kalburlayıcı, kan albumini, kan albümini, koca albacak, materya alba, mineralbilim, talbındurmak, ...

11 harfli

badalbayrak, calbalanmak, dalbalanmak, dalbazlamak, dalbıncamak, dalbıncımak, dalbızlamag, dalbızlamak, fevkalbeşer, kalbi kırık, kalbi temiz, kalbur gibi, kalburbasma, kalburculuk, kalburdamar, kalburlamak, kalburlanma, kalburlatma, laktalbumin, lamina alba, Nalbantoğlu, ...

10 harfli

albadılcan, albendazol, albinismus, albitleşme, albüminemi, albüminoit, albüminüri, bakkalbazi, balbalıcık, balbardağı, bolus alba, çakalboğan, Çatalbadem, Çatalbahçe, Çatalbayır, dalbızımak, fiykalburu, Galbulidae, habalbilik, hacıbalbal, halbetekin, ...

9 harfli

ALBAFORCE, albenisiz, alberimek, albinotik, albuginea, albuterol, albüminli, Asalbegim, Asalbegüm, balbardak, dalbaşına, dalbınmak, halbukısa, halbuksam, halbuysam, hamalbaşı, kalb kası, kalbindin, kalburcul, kalbursal, nalburluk, ...

8 harfli

acıcalba, Alballar, albanizm, albatros, albaylık, Albayrak, albenili, alberger, albermek, albikans, albikare, albinizm, albuhara, albustan, çalbadar, çalbuzan, Çatalbaş, dalbacak, Dalbahçe, dalbasan, dalbastı, ...

7 harfli

albasma, albastı, albemek, albenli, albinos, albulak, albumin, Alburak, albümin, balbaki, balbaşı, balbeki, çalbara, Çalbaşı, Dalbaşı, Dalboğa, galbezi, halberi, halbısi, halbise, hâlbuki, ...

6 harfli

albaba, albalı, albatr, albedo, albeni, alberi, albino, albise, Albora, albugo, albura, balbal, balban, Balbay, Balbey, calbuk, çalbaş, dalbak, dalbar, Dalbaş, dalbaz, ...

5 harfli

albağ, albah, albay, alber, albez, albır, albız, albit, album, albur, albus, albüm, calba, çalba, galba, kalbî, şalba, talba

4 harfli

alba, albe, galb, kalb

Kelime Ara