İçinde ALK geçen kelimeler

İçinde ALK geçen kelimeler 1257 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ALK geçen kelimeler

25 harfli

alkalili kabuksuzlaştırma, aman diyene kılıç kalkmaz, beş yıllık kalkınma planı, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, bütilalkoller, bütanoller, dengeli ekonomik kalkınma, dengeli iktisadi kalkınma, insanbilimsel halkbilimci, polivinil alkol çözeltisi

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, asalakçıl kalkansı yalım, Avrupa Kalkınma Programı, birinci kalkınma on yılı, çalkalayıcılı su banyosu, Dandy-Walker deformitesi, düşmez kalkmaz bir Allah, halka açık anonim şirket, halkadizilişli yapraklar, heterohalkalı bileşikler, kalkınmakta olan ülkeler, kalkülüsün temel teoremi, Karayip Kalkınma Bankası, pirolizidin alkaloitleri, tendo kalkaneus kommunis, Türkiye Kalkınma Bankası, vasküler halka anomalisi, Balkan Köylü hareketleri

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, Afrika Kalkınma Bankası, alkalili passızlaştırma, alkol dehidrojenaz, ADH, Azerbaycan Halk Cephesi, balbıçağı, [balkeskisi], çalkanı çalkanı yürümek, halk yaşamını araştırma, halkalı güneş tutulması, halkalı su civanperçemi, halkanın karakteristiği, halkbilimsel durağanlık, ikinci kalkınma on yılı, İktisadi Kalkınma Vakfı, kalkan biçimli yanardağ, kalkansı salgı çıkartan, körle yatan şaşı kalkar, sürdürülebilir kalkınma, ters tarafından kalkmak, yazıyı bilmeyen halklar, Yule-Walker denklemleri

22 harfli

AB kalkınma politikası, Abu Dabi Kalkınma Fonu, alkalin fosfataz testi, ayırımlayıcı halkbilim, çocuk düşe kalka büyür, çokdeğerlikli alkoller, Gay-Lussac alkalölçeri, halkasal fosforilâsyon, hipokloremik alkalozis, hop oturup hop kalkmak, İslâm Kalkınma Bankası, kalkınmanın altın çağı, kalkıtmak, (kalgıtmak), kitaplık halkbilimcisi, parmaklar hafif kalkık, respiratorik alkalozis, sol tarafından kalkmak, toprak alkali metaller, uygulamalı halkbilimci

21 harfli

alkalik ölüm katılığı, alkilarilhalojenürler, amilalkol mayalanması, Arap Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Balkan İstikrar Paktı, belladon alkoloitleri, bölgesel halk toplumu, cinleri ayağa kalkmak, çalkoyun, (çalkkoyun), çamursalkurbağagiller, çevresel halk kültürü, çivisiz kalkan balığı, Dandy-Walker sendromu, dirimsel halk kültürü, halkbilim derleyicisi, halkbilimsel gerileme, hekzilalkol, hekzanol, hipokalemik alkalozis, kalkınmanın aşamaları, kalkıp kalkıp oturmak, ...

20 harfli

Afrika Kalkınma Fonu, alkali toprak metali, alkalili temizleyici, alkol duvarını aşmak, alkolik fermantasyon, avrupa Kalkınma Fonu, BM Kalkınma Programı, çalkalanarak yürümek, çember kilit halkası, Çin Halk Cumhuriyeti, çivisiz kalkanbalığı, dabdır ayağa kalkmak, doğaya bağlı halklar, halka biçimli sineşi, halkalı güntutulması, halkbilimsel gelenek, halkbilimsel görenek, helkecük, (halkecük), iki-değerli alkoller, kalkımak, (kalgımak), kalkınma bankacılığı, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, alkalili kabuk alma, alkil aril sülfonat, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, altından kalkamamak, amilalkol, pentanol, (at) tırısa kalkmak, Avrupa Halk Partisi, benzalkonyum klorür, beta kloroalkilamin, BM Kalkınma fonları, dış halkasal sistem, eller üstüne kalkma, halka açıklık oranı, halka arza aracılık, halka jimnastikçisi, halka kapalı şirket, halkbilim gereçleri, kalkan balığıgiller, kalkansı beze yalım, ...

18 harfli

alkalili temizleme, Alkanna orientalis, alkol dehidrogenaz, ayak-kanat halkası, Balbiani halkaları, Balkan Federasyonu, bölgesel halkbilim, brüt kalkınma hızı, çalkalama denemesi, çalkalama makinesi, çalkanarak yürümek, çalkantılı çöküntü, çember yan halkası, çevresel halkbilim, çılkava, (çalkafa), duruk halk kültürü, düşünsel halkbilim, düz zincirli alkan, elektron halkaları, geniş halkalı ağaç, halk sağaltıcılığı, ...

17 harfli

alkalili pas alma, Alkanna tinctoria, alkol mayalanması, aşırı kalkanlanma, Balkan Devletleri, Balkan intifadası, bayağı sarısalkım, bayburt çalkaması, boynu halkalı kaz, bölgesel kalkınma, çokçiçekli talkım, dalkavukluk etmek, dengesiz kalkınma, düzensiz çalkantı, ekonomik kalkınma, endüstriyel alkol, Gravesand halkası, halk anamalcılığı, halk hayvanbilimi, halk köken bilimi, halk kültürbilimi, ...

16 harfli

açlık alkalozisi, alkalen fosfataz, alkali hastalığı, alkaliIi çözelti, alkaliIi dağlama, alkalin fosfataz, alkilleyici ilaç, alkolle çökeltme, Balkan savaşları, bir yanlı talkım, çağdaş halkbilim, dabdırıp kalkmak, dengeli kalkınma, dörtnala kalkmak, halk etimolojisi, halk havabilgisi, halk kapitalizmi, halk türeklemesı, halk yaşambilimi, halkalı lâmeller, halkalıomurlular, ...

15 harfli

Akdeniz kalkanı, alkali kayaçlar, alkali metaller, alkışlanabilmek, alkışlatabilmek, alkışlayabilmek, alkışlayıvermek, alkol çıldırışı, alkollü içkiler, Alp sarısalkımı, Balkan hezimeti, Balkan krizleri, Balkan ülkeleri, Balkar Türkleri, balkon ışıkları, belirti salkımı, birleşik salkım, çalkalanabilmek, çalkalayabilmek, çalkantılı akım, çembersel halka, ...

14 harfli

açık halkbilim, afkanı kalkmak, albatr kalkeri, alkaloit ayraç, alkış kazanmak, alkışlanabilme, alkışlatabilme, alkışlayabilme, alkışlayıverme, antrok kalkeri, avkanı kalkmak, Balkan Antantı, balkız oynamak, başı çalkanmış, başlık halkası, bileşik salkım, birinci balkon, birincil alkol, boğuma kalkmak, bukacıl salkın, büyüme halkası, ...

13 harfli

absolüt alkol, alkali hatası, alkali trakit, alkalik rigor, alkara kılçık, alkara kılçuk, alkış eylemek, alkilbarbitür, alttan kalkma, amuda kalkmak, Artin halkası, ayağa kalkmak, bağrı kalkmak, Balkanizasyon, balkın çolkun, birimli halka, birinci alkol, Boole halkası, burun halkası, cehiz halkası, çalkanabilmek, ...

12 harfli

aile salkımı, alkali metal, alkali ölçme, alkali tüten, alkaligenler, alkaloidozis, alkaptonurya, alkış kılmak, alkış kopmak, alkış tutmak, alkış vermek, alkol tayini, Balkan paktı, Balki koyunu, baru kalkanı, başa kalkmak, beyaz salkım, çalkanabilme, çalkap etmek, çift halkası, dealkilasyon, ...

11 harfli

alkadienler, alkalimetre, alkalimetri, alkaliölçer, alkaptonüri, alkış ağası, alkış almak, alkış etmek, alkışlanmak, alkışlatmak, alkıt ağacı, alkoloidler, alkolometre, alkolsüzlük, Balkan ligi, Balkanlaşma, Balkanoloji, benzilalkol, bölük halkı, Büyüksalkım, calkasanlık, ...

10 harfli

alkalinite, alkalölçer, alkalölçüm, Alkayaoğlu, alkazıtmak, alkışçılık, alkışlamak, alkışlanış, alkışlanma, alkışlatış, alkışlatma, alkışlayış, alkızıtmak, alkollemek, alkollülük, alkolmetre, alkolölçer, alkolölçüm, amil alkol, ara alkışı, asit alkol, ...

9 harfli

Alikalkan, alkalamak, alkali su, alkalozis, alkazımak, alkışlama, alkilleme, alkolleme, alkongien, alt halka, balk balk, Balkanlar, balkanlık, balkanluk, balkannık, Balkayası, balkaymak, Balkaynak, Balkaynar, balkırmak, balköpüğü, ...

8 harfli

alkaçıcı, alkaçmak, Alkaevli, alkakuca, alkalili, alkaloit, alkanası, alkanlar, alkapton, alkarısı, Alkasnak, alkenler, alkınmak, alkiller, alkinler, alkmanik, alkolizm, alkoller, alkoloit, alkolsüz, Balkarca, ...

7 harfli

alkalik, alkalin, alkaloz, alkarna, alkasan, alkaten, alkazar, alkemel, Alkemer, Alkılıç, alkınma, alkışçı, alkolat, alkolik, alkollü, Alkoyun, Alkuşak, Balkara, Balkaya, Balkıca, balkıma, ...

6 harfli

alkaik, alkali, alkara, Alkaya, alkmak, alkuru, alkücü, balkar, Balkat, balkık, Balkın, balkır, balkıs, Balkış, balkız, Balkoç, balkon, calkur, çalkab, çalkağ, çalkak, ...

5 harfli

alkaç, alkan, alkap, Alkaş, alkım, alkın, alkış, alkil, Alkoç, alkol, alkon, Alkor, Alköy, Alköz, alkum, Alkun, alkuş, balkı, bâlki, calku, çalkâ, ...

4 harfli

alka, balk, calk, dalk, halk, palk, salk, talk, yalk

Kelime Ara