İçinde ALMA geçen kelimeler

İçinde ALMA geçen kelimeler 1967 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

alma aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. alma anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ALMA geçen kelimeler

25 harfli

(bir yere) kakılıp kalmak, (birinin) borusunu çalmak, (birinin) ifadesini almak, (birinin) kapısını çalmak, açınıklarda renk almaşımı, almaşık ikidoğrusal biçim, asıda olmak (veya kalmak), bohçasını koltuğuna almak, çoluk çocuk elinde kalmak, geri alma arancı (dilemi), gururunu ayakaltına almak, hınç (veya hıncını) almak, kadük olmak (veya kalmak), kaşık atmak (veya çalmak), katır kuyruğu gibi kalmak, kef çalmak, (kef karsmak), kellesini koltuğuna almak, kocalma oynak domalancası, mazlumun ahı yerde kalmaz, nervi metakarpei palmares, nervus palmaris lateralis, ...

24 harfli

(birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, (birini) kesintiye almak, (birini) maskaraya almak, (birini) terkisine almak, ağzından lokmasını almak, almaç engelleyicisi ilaç, almaşık çözümleyici küme, Almaşık devimli kütleler, altın karşılığı borçalma, arkasından teneke çalmak, arkus palmaris profundus, beslemeyi eslemeden alma, doğum-gebe kalma aralığı, dua (veya duasını) almak, efektif satınalma geliri, elektrotsuz boşalma tüpü, H1 almaç engelleyicileri, H2 almaç engelleyicileri, haraç yemek (veya almak), iki ateş arasında kalmak, ...

23 harfli

(bir şey) akılda kalmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) önünü almak, (birini) sarakaya almak, (birinin) acısını almak, (birinin) başına çalmak, (birinin) başına kalmak, (birinin) fikrini almak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) üstüne kalmak, boy almak (veya sürmek), cascavlak ortada kalmak, çift görüntülüklü almaç, dımdızlak ortada kalmak, donma noktası alçalması, iki eli böğründe kalmak, işlevsel mide daralması, kan revan içinde kalmak, kara gün kararıp kalmaz, minnet altında kalmamak, ota salmak, (ota komak), ...

22 harfli

(bir şey) gözünü almak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyi) hedef almak, (bir yer) adam almamak, (birinden) fikir almak, (birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, (birinin) eline kalmak, ahı gitmek vahı kalmak, Alman Afrika Kolordusu, Almanya'nın birleşmesi, almaşık küme bağıntısı, Almaşlı döl, Dölalmaşı, arkasını sağlama almak, ateş almaya mı geldin?, av köpeği avdan kalmaz, boyunun ölçüsünü almak, burnu yere düşse almaz, çağın gerisinde kalmak, Dalma itenekli tulumba, ...

21 harfli

(birine) korku salmak, (birinin) ahını almak, ağız tamburası çalmak, almaç duyarsızlaşması, Alman sarı sığır ırkı, Alman savaş suçluları, benzinde kan kalmamak, beta adrenerjik almaç, birden uçun boşalması, burun daralma sesleri, dalmaçya tipi kıyılar, elektrikli çapak alma, geniş bir nefes almak, kapanın elinde kalmak, kitabında yer almamak, köşede bucakta kalmak, mobil almaç varsayımı, muhafaza altına almak, muhasara altına almak, muradı gözünde kalmak, müşahede altına almak, ...

20 harfli

(bir işte) yer almak, (bir şey) hava almak, (birine) cephe almak, (birine) kara çalmak, (birini) telaş almak, adını ağzına almamak, ağzında yaş kalmamak, akıl havsala almamak, Alma ata anlaşmaları, Alma ata beyannamesi, Alman gümrük birliği, Alman İşleyim Ölçünü, Alman konfederasyonu, Alman Landracedomuzu, Alman ulusal birliği, Alman yerli Merinosu, almaşıklık bağıntısı, arda kalma olasılığı, avucunun içine almak, ayaklar altına almak, borç iyi güne kalmaz, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, (çocuğu) süt çalmak, açık ağız aç kalmaz, alkalili kabuk alma, almaç işgal teorisi, Alman merkantilizmi, Alman tarihçi okulu, almaşık renk işlemi, azalmayan fonksiyon, başı canı ele almak, beti benzi kalmamak, bıyıkları ele almak, burundan soluk alma, cAMP almaç proteini, canını ağzına almak, derin uykuya dalmak, dokuncayı göze alma, döllenmeden çoğalma, ebedî uykuya dalmak, eğnine çukal salmak, eli böğründe kalmak, ...

18 harfli

... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birini) işe almak, açıktan para almak, ağızdan soluk alma, ağzına volta almak, almaç engellenmesi, Alman Angus sığırı, Alman çoban köpeği, Alman hamam böceği, almaz almaz bakmak, askıya alma rejimi, ateş almaya gelmek, ayağını denk almak, ayıya kaval çalmak, aynı telden çalmak, başın aşağa salmak, başın önüne salmak, başını duman almak, belayı satın almak, beş parasız kalmak, ...

17 harfli

(biri) hava almak, akça assıya almak, alev alma noktası, alkalili pas alma, Alma ata olayları, Alman et merinosu, Alman hamamböceği, Alman kurt köpeği, almaşık yapraklar, almazdan almazdan, anamalın azalması, askıya alma şartı, aşırı ederle alma, ayağını tek almak, başı darda galmak, başı darda kalmak, başına bela almak, boşalma sağaltımı, boy abdesti almak, bütünlemeye kalma, canı kılca kalmak, ...

16 harfli

adrenerjik almaç, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, Alman tavus kuşu, Alman yabanarısı, almaşık tamdurum, almaşım derecesi, altında kalmamak, apdesi dar almak, arzumanını almak, asancakta kalmak, asangaçta kalmak, aş deliye galmak, ayakaltına almak, azınlıkta kalmak, bandı boşa almak, baş darda galmak, başın salmak (I), bellek daralması, beş para almamak, birbirine çalmak, ...

15 harfli

abanır almaşımı, aç susuz kalmak, ağır yara almak, ah yerde kalmaz, almaç yoğunluğu, Alman papatyası, almaşık maliyet, ameliyata almak, anlam daralması, arabelleğe alma, araköriye almak, arasatda kalmak, arınık almaşımı, asamakta kalmak, asaratta kalmak, aşırı fark alma, ayaklara salmak, azalmayan işlev, bağlanıp kalmak, baş başa kalmak, baş yere salmak, ...

14 harfli

abrukaya almak, acabada kalmak, acamlar alması, aç açık kalmak, ağustos alması, aklında kalmak, almacuk gemugu, Almanlaştırmak, almaşık derney, almaşım tabanı, amalı domalmak, anayana galmak, andırna galmak, antijen almacı, arkasına almak, arkasını almak, aşağıdan almak, ayaktan salmak, aylahtan almak, aylakta kalmak, azalma simgesi, ...

13 harfli

abazan kalmak, acısını almak, açıktan almak, afişte kalmak, ağırdan almak, ağısını almak, ağızlık almak, ağzına çalmak, ahdıman almak, akşama kalmak, alanda kalmak, alığını almak, alımını almah, alımını almak, alma sunucusu, almaç dizgesi, almaç ışıtacı, almaç rezervi, almaçlı düzen, Alman levreği, Alman perdesi, ...

12 harfli

abdest almak, acebe kalmak, aferin almak, aflaka almak, ağza almamak, ağzına almak, akıl almamak, akılalmazlık, aklı almamak, alma erdiren, alma yaprağı, almaç vermeç, almak vermek, Alman gümüşü, Alman reichı, almaşık akım, almaşık ekim, almaşık öbek, almaşlı ekim, altta kalmak, alttan almak, ...

11 harfli

abdes almak, âciz kalmak, açığa almak, ağıra almak, ahenk almak, akın salmak, akim kalmak, aklı kalmak, alana salma, alaya almak, alkış almak, alma çalısı, almacık otu, Alman mastı, Alman usulü, Almanlaşmak, almaşık yol, almaştırmak, almazlanmak, araya almak, ardın almak, ...

10 harfli

acar almak, acıh almak, açığa alma, adı kalmak, adim almak, ağı çalmak, ağır almak, ağız almak, akıl almak, Akılçalman, akla almak, alah almah, alev almak, alfa almaç, alma atmak, alma oranı, almaç yeri, almamazlık, Alman çiri, Alman kemi, Almancılık, ...

9 harfli

aç kalmak, akılalmaz, alafalmak, alavalmak, alıkalmak, artakalma, aş çalmak, at salmak, ay alması, bac almak, bağlalmak, bakakalma, Balmahmut, baş almak, başnalmak, baz almak, bongalmak, bonğalmak, boşa alma, boşalmaca, bungalmak, ...

8 harfli

ad almak, ah almak, alçalmak, Almabanu, almandin, almazıya, almazlık, andalmak, ardalmak, av almak, bayalmak, bipalmat, boğalmak, bolalmak, boñalmak, boşalmak, bovalmak, bugalmak, buğalmak, bunalmak, cığalmak, ...

7 harfli

acalmak, ak alma, alalmak, alçalma, almabaş, almacıh, almacık, almacuh, almacuk, almaçlı, almagöz, Almagül, almalıh, almalık, almamak, almanak, Almanca, Almancı, Almanya, Almaşar, almaşık, ...

6 harfli

acalma, akalma, Almalı, almaya, azalma, calmak, çalmaç, çalmah, çalmak, çalman, çalmar, dalmaç, dalmah, dalmak, dalman, galmah, galmak, kalmak, kalmaş, malmaş, Palmae, ...

5 harfli

almaç, almah, almak, alman, almar, almas, almaş, almaz, balma, calma, çalma, dalma, kalma, salma

4 harfli

alma

Kelime Ara