İçinde ALP geçen kelimeler

İçinde ALP geçen kelimeler 515 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

alp aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. alp anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ALP geçen kelimeler

25 harfli

anorganik kalp üfürümleri, birinci derece kalp bloku, konjestif kalp yetmezliği

24 harfli

arterya palpebra tersiya, göreceli kalp yetmezliği, ikinci derece kalp bloku, işlevsel kalp üfürümleri, kalp kapağı endokarditis, sinoatriyal kalp blokajı, tesadüfi kalp üfürümleri

23 harfli

absolüt kalp yetmezliği, Gryllotalpa gryllotalpa, kalp büyük toplardamarı, kalp kası dejenerasyonu, kalp yetmezliği hücresi, kalpte doğuştan hematom, Malpolon monspessulanus, organik kalp üfürümleri, pedikulozis palpebrarum, rölatif kalp yetmezliği, yuvarlak kalp hastalığı

22 harfli

(birinde) kalp olmamak, akciğer-kalp hastalığı, kalp kası hipertrofisi, mutlak kalp yetmezliği

21 harfli

alt yandak yalpalanım, kalp hatası hücreleri, kalp ultrasonografisi, kapalı kalp ameliyatı, Malpighi cisimcikleri, Malpighi kanalcıkları, sol kalp yetersizliği, vena palpebra tersiya

20 harfli

Eremophila alpestris, kalp kapağı hematomu, kalp kurdu hastalığı, kasnaküstü yalpalama

19 harfli

abdominal palpasyon, açık kalp ameliyatı, bukak yalpım ölçüsü, ıslıklı Alp tavşanı, kalp içi enjeksiyon, kalp kalbe karşıdır, kalp kapak hataları, ovaryosalpingektomi, sağ kalp yetmezliği, yalpır yalpır etmek

18 harfli

Alphaherpesvirinae, endirekt palpasyon, Ixodes spinipalpus, kalp kası astenisi, kalp-damar sistemi, Malpighi cisimciği, Malpighi hücreleri, Malpighi kanalcığı, palpebra inferiyor, palpebra superiyor, sallama palpasyonu, Salvelinus alpinus, yalpalama sendromu

17 harfli

atreziya palpebra, basınç palpasyonu, çalpantıya binmek, çözünme entalpisi, digital palpasyon, Ixodes cavipalpus, kalp glikozitleri, kalp hipertrofisi, kalp kapakçıkları, kalp kası hücresi, kalp kası nekrozu, katı kalpli olmak, Kemalpaşa tatlısı, Malpighi tabakası, Malpighicisimciği, ovaryosalpingitis, palpebra refleksi, stratum malpighii, vajinal palpasyon

16 harfli

Aedes varipalpus, Alp şarkıcı kuşu, çalparası çıkmak, entalpi değişimi, Halphen reaktifi, kalp başlı şerit, kalp dilatasyonu, kalp kası diyadı, kalp kökü tümörü, Malpighi tüpleri, Mustafakemalpaşa, Ochotona alpinus, pars palpebralis, rektal palpasyon, rima palpebrarum, salpingooforitis

15 harfli

ağrı palpasyonu, Alp sarısalkımı, derin palpasyon, donma entalpisi, endosalpingitis, kalp çarpıntısı, kalp yetmezliği, kalp yırtılması, temiz kalplilik, yalpalı testere

14 harfli

açık kalplilik, Alp dağ keçisi, alp kıvrımları, fena kalplilik, hayalperestlik, Juncus alpinus, kalp cerrahisi, kalp diyastazı, kalp sinir ağı, katı kalplilik, kötü kalplilik, Talpa europaea, tam kalp bloku

13 harfli

alp alabalığı, alp hasır otu, Alp semenderi, alpçın humusu, endopalpasyon, hidrosalpinks, iyi kalplilik, kalp aritmisi, kalp blokları, kalp büyümesi, kalp ektopisi, kalp frekansı, Malpighi katı, özgür entalpi, sakalpeçetesi, salpingektomi, Talpa europea, taş kalplilik, valproik asit, yalınyalpıdak

12 harfli

Alp dağoluşu, alpa tapınma, Alpaslan Beg, alplık etmek, ektopik kalp, kalp hastası, kalp indeksi, kalp kaidesi, kalp midyesi, kalp sektesi, kalp sesleri, kalp tahtası, Karakalpakça, kralpengueni, mezosalpinks, motalpéndiri, palpebra III, piyosalpinks, temiz kalpli, yalpa vurmak, yalpa yapmak, ...

11 harfli

açık kalpli, Alp kıvrımı, Alp serçesi, Alp sistemi, Alp triyasi, alpeştambal, alpeştembal, alpin çayır, Boops salpa, calp calpta, calpalanmak, fena kalpli, hayalperest, hayalperver, kalp ağrısı, kalp aksesi, kalp debisi, kalp jölesi, kalp kemiği, kalp spazmı, kalp yarası, ...

10 harfli

Alpertunga, alpyıldızı, çalpalamak, Çatalpınar, iyi kalpli, kalp acısı, kalp etmek, kalp krizi, kalp kurdu, kalp olmak, kalplaşmak, kalpsizlik, Karakalpak, malpraktis, pedipalpus, sekteikalp, taş kalpli, yalpalamak, yalpalanma, yalpalatma, Yalpankaya, ...

9 harfli

alaçalpoy, Alparslan, Alpkartal, Alpli ırk, Balpınarı, Bayduralp, Buyrukalp, çalpanmak, çalparacı, çalparalı, dalpınmak, Dündaralp, Girginalp, Gökmenalp, Gündüzalp, kalp akçe, kalp kası, kalp para, kalp pili, kalpaklık, kalplaşma, ...

8 harfli

Akmanalp, alp eren, Alpartun, Alpaslan, Alpaşalı, Alpaydın, Alpbilge, Alpçetin, Alpdemir, Alpdoğan, Alpergin, Alpermiş, Alpgiray, alpinist, alpinizm, Alpkanat, Alpkutlu, Alpkülük, Alptekin, Alptoğan, Alpudere, ...

7 harfli

Acaralp, Acunalp, Akınalp, Alanalp, Alpagut, Alpağan, Alpağut, Alpayer, alperen, alpımak, Alpoğan, Alpuğan, Alpullu, Cebealp, çalpala, çalpana, çalpara, çalpıra, çalpmak, Dinçalp, Durualp, ...

6 harfli

Akıalp, Alpagu, alpaka, alpaks, Alpata, alpçın, Alphan, Alpkan, Alpkın, Alpköy, alplık, Alpman, Alpnur, Alpsoy, Alptuğ, Binalp, Canalp, çalpak, çalpaz, çalpız, Dikalp, ...

5 harfli

Akalp, alpak, Alpar, Alpat, Alpay, Alper, alpır, alpin, Alpsü, Ayalp, çalpa, çalpı, Eralp, halpe, Oyalp, Özalp, salpa, Sualp, Süalp, talpa, Uralp, ...

4 harfli

Alpa, Alpı, Alpu, calp, çalp, dalp, kalp, palp

3 harfli

alp

Kelime Ara