İçinde ALVE geçen kelimeler

İçinde ALVE geçen kelimeler 76 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ALVE geçen kelimeler

25 harfli

alveoler akciğer amfizemi

24 harfli

alveoler lipoproteinozis

23 harfli

alveoler fosfolipidozis, BalvenGaller dağ koyunu, Echinococcus alveolaris, tubuloalveol mukus bezi

22 harfli

alveoler epitelizasyon

21 harfli

margo interalveolaris, Salvelinus fontinalis, septa interalveolarya, tip II alveol hücresi, tubuloalveoler bezler

20 harfli

alveoler ventilasyon, prosessus alveolaris, tip I alveol hücresi, yassı alveoler hücre

19 harfli

alveoler dental zar, fibrotik alveolitis

18 harfli

alerjik alveolitis, duktuli alveolares, Salvelinus alpinus

17 harfli

alveoler makrofaj

16 harfli

alveol delikleri, alveol hücreleri, alveolar fagosit, alveoler amfizem, alveoler hidatit, alveoli dentales, alveoli pulmonis, arkus alveolaris, margo alveolaris

15 harfli

alveoler bezler, kalve sayrılığı, yuga alveolarya

14 harfli

alveoler kanal

13 harfli

alveokokkozis, alveol duvarı, alveol evresi, alveol kesesi, alveoler kist, alveoler sıvı

12 harfli

alveol kemik, alveoler süt, Hafnia alvei, halvet olmak, meme alveolü

11 harfli

alver etmek, halvet gibi, Kalvencilik

10 harfli

alveolaris, alveolitis, halvethane

9 harfli

Alveolata, Kalvenizm, kalvermek

8 harfli

alveolar, alveolat, alveolus, Balveren, halveter, Kalvenci

7 harfli

alvenet, alverci, alverçi, alverdi, Halveti, talveg,

6 harfli

alvele, alveol, alveus, halvet, talvek

5 harfli

alver, galve, halve, valve

Kelime Ara