İçinde ANI geçen kelimeler

İçinde ANI geçen kelimeler 4779 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

anı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANI geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) zamanı geçmek, (birinin) kanını kurutmak, ağanın gözü, yiğidin sözü, alışkanlık (davranışları), altta kalanın canı çıksın, anlaşmanın özel koşulları, bağı ağlayanın yüzü güler, başlangıç faktör donanımı, Bayesçi olabilirlik oranı, beş yıllık kalkınma planı, Bir pürüzmanın ökül alanı, borcun yeniden finansmanı, bu sıcağa kar mı dayanır?, cadı kazanı gibi kaynamak, canını burnundan getirmek, cari sermaye-hasıla oranı, çam sakızı çoban armağanı, Çekoslavakyanın A57işgali, çöpelcansal kan ağılanımı, davranışsal firma teorisi, dayanıklı tüketim malları, ...

24 harfli

(bir şey) kanına işlemek, (bir şeyin) kanını emmek, (birinin) kanına susamak, ABD-Çin tanıma anlaşması, ağanın gözü ata tımardır, Allah düşmanıma vermesin, arıtım (katsayısı) oranı, asli normal vektör alanı, av vuranın değil, alanın, Ayastefanos Bulgaristanı, beklenen enflasyon oranı, belçekeceği, [belkolanı], bilgisel-sanısal mantık., Cezanın geri bırakılması, cismin cebirsel kapanışı, çek! (veya çek arabanı!), çok yanıtlı test maddesi, dañışıksız, (tañışıksız), danışman kitaplıkbilimci, davranışsal firma kuramı, dışarıda tanımlanan veri, ...

23 harfli

(birinin) kanı kaynamak, açlıktan imanı gevremek, aksaklığa dayanıklı DDS, anatomik–patolojik tanı, arı kovanı gibi işlemek, asılı yankıdüzen tavanı, ateşlik yalıtkanı burnu, bağlamsal yüklem tanımı, Balta Limanı Antlaşması, banka tanımlayıcı şifre, Baruch-lilienthal planı, bir sıkımlık canı olmak, canımı sokakta bulmadım, cismin cebirsel elemanı, çalkanı çalkanı yürümek, çıbanın başını koparmak, davranışsal beklentiler, davranışsal bekleyişler, denklemin tanım bölgesi, donanım kesme düzeyleri, eksicik fırıl çınlanımı, ...

22 harfli

(birine) kanı kaynamak, (birinin) canı yok mu?, añılcağaz, (añulcağız), anında teslim piyasası, añul añul, (añıl añıl), aşım zamanında besleme, Avrupa araştırma alanı, bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, balık yumurtlama alanı, bireysel gelişme planı, böbrek-böbrekçil yanıt, böbrek-siğmıkçil yanıt, canının derdine düşmek, cezanın değiştirilmesi, çekirdeksel parçalanım, çekirdeksel topaklanım, çiftleşme davranışları, damızlık kümes hayvanı, dananın kuyruğu kopmak, danışıkcı, (tanışıkçı), ...

21 harfli

açık okuma alanı, ORF, açınıklararası abanık, Afrika cırtlak sıçanı, akıntı duygusu organı, alt yandak yalpalanım, alt yanı çıkmaz sokak, Amerikan orman çıbanı, anımsanan bağlantılar, Avrupa Ekonomik Alanı, beklenen getiri oranı, benzerlik dayanışması, besin maddeleri oranı, binormal vektör alanı, borcun dayanılmazlığı, borç ödeme gücü oranı, bölge kullanım tasarı, bölütleyici tanımlama, Brezilya orman çıbanı, bütüncü davranışçılık, canı burnundan çıkmak, canına minnet (olmak), ...

20 harfli

Afrika cırlak sıçanı, ağız yer, yüz utanır, aktif kârlılık oranı, anında teslim fiyatı, Avrupa Adalet Divânı, ayaksılı davranışlık, azotsal işem (oranı), bağırsak tıkanıklığı, bağlanım çözümlemesi, bakteriyoloji uzmanı, balık baştan avlanır, bilgisayar donanımlı, bireyi tanıma bölümü, birinci derece yanık, Birinci Sanayi Planı, biyolojik faiz oranı, borç-özsermaye oranı, Bosna-Hersek Buhranı, büyük ormanbahçıvanı, can canın yoldaşıdır, canı başdan diğnemek, ...

19 harfli

(...) hakkı tanımak, 1947 Kalkınma Planı, abomazum deplasmanı, ağanın eli tutulmaz, aksaklığa dayanıklı, alkış tufanı kopmak, altruistik davranış, ananın bahtı kızına, anıklama çımkırtımı, anında yardım hattı, anıtların korunması, anlatımsal davranış, antlaşmanın tatbiki, aranı Turanı gezmek, araştırıcı davranış, arı kızdıranı sokar, artık mıknatıslanım, Ateşe dayanır gereç, aynanın asal ekseni, bağlamsal ad tanımı, basmakalıp davranış, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, abanıkta soluklama, Âdem (Adam) oğlanı, ağız tavanı yarığı, Allah canını alsın, alt-üşek tozlanımı, anı-sayrılık anısı, antijakoben isyanı, añulcak, (añılcak), añulluk, (añıllık), Arap tavşanıgiller, Arap-tavşanıgiller, arka dingil kovanı, artdamaksıl abanık, arttırım kullanımı, asalakbilim uzmanı, asgari ödeme oranı, ataklanım itkenlik, ateşe dayanıklılık, Avrupa para yılanı, bağırsak kınlanımı, ...

17 harfli

abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abecesizlik oranı, açınığımsı abanık, aklanıp paklanmak, allanıp pullanmak, anı anına uymamak, anımsatma maddesi, anıñ dirisi olmak, anında alım satım, ardıl bahis oranı, artık değer oranı, aşınma payı oranı, ateşleme donanımı, ateşlik yalıtkanı, ava giden avlanır, avlanıp kuşlanmak, Avrupa ombudsmanı, Avrupa Para Alanı, aylanım gücünlüğü, badak kın urlanım, ...

16 harfli

abanık değşilimi, Ackernechtorganı, aç, yanından kaç, açın imanı olmaz, açısal ucaylanım, Afrika gergedanı, ağız tıkanıklığı, akademik anıklık, alıntının zamanı, “amboine” çıbanı, analık davranışı, anamnestik yanıt, anıklar arasında, anıklık testleri, anımsatılabilmek, anında durdurmak, anırgan. anırgan, anilin ağılanımı, anlık ölüm oranı, aracı borçlanımı, ardışık bağlanım, ...

15 harfli

(os) yanutlanık, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, ağız yanışlamak, ağızardı abanık, ağızdışı abanık, ağzını sanıtmak, Ahtisaari planı, Akdeniz kalkanı, Alanların oranı, altkültür alanı, Amazon papağanı, Amerika tavşanı, Amerikanın sesi, analitik uzanım, anı karışıklığı, anımsatılabilme, anıtlaştırılmak, aranıp taranmak, arayüz tanıtımı, ...

14 harfli

adı sanı olmak, adıyla sanıyla, afkanı kalkmak, Afrika ceylânı, ağız kankıranı, ağıziçi abanık, akıllanıvermek, akyuvar kıranı, almaşım tabanı, alt etki alanı, Amerikan Planı, ana etki alanı, angora tavşanı, anıklık ölçeri, anılgan kangal, anımsanabilmek, anımsatabilmek, anımsatıvermek, anımsayabilmek, anımsayıvermek, anıtlaşabilmek, ...

13 harfli

A+T/G+S oranı, Acheson planı, açık davranış, açıklık oranı, akıl danışmak, akıllanıverme, Akritas planı, aktarma alanı, amanı bilimiñ, andız katranı, anımsanabilme, anımsatabilme, anımsatıverme, anımsayabilme, anımsayıverme, anıtlaşabilme, anıtlaştırmak, ardıç katranı, Aşağıyanıktaş, aşlanık etmek, ateşe dayanır, ...

12 harfli

acem şeytanı, acemi oğlanı, açıkdavranış, ağmalanımcıl, aksanı bozuk, alay meydanı, alçı katmanı, aldanıvermek, anıklık dışı, anılgan kulp, anılma hakkı, anımsatılmak, anıñ, (anuñ), anıştırılmak, anıtlaştırma, anıtsal film, anıtsal yazı, anız sürmesi, añul, (añıl), apar yavşanı, arap tavşanı, ...

11 harfli

a - katmanı, abanıklaşma, abanıvermek, açık tanıma, ada tavşanı, Adam oğlanı, Adamharmanı, ağaç yılanı, ağız nişanı, ağız padanı, akşam ezanı, ala bılanık, ala bulanık, aldanıverme, alıntılanış, anıda tutma, anıh vermek, anılabilmek, anılagelmek, anımsatılma, anıştırılma, ...

10 harfli

... azmanı, abanıverme, ada soğanı, ağ katmanı, ağa divanı, ağcıklanım, ağız alanı, akşam tanı, algı alanı, alkışlanış, alma oranı, Altınhanım, anı kitabı, anıklaşmak, anıklayıcı, anılabilme, anılagelme, anım etmek, anımsanmak, anımsatıcı, anımsatmak, ...

9 harfli

-den yanı, abanıklık, açıklanış, açımlanış, ad tabanı, adasoğanı, ağdalanış, ağırlanış, Ağız yanı, ağmalanım, ağuzlanım, akıllanış, akımlanım, akpusanık, alagaranı, alağaranı, alazlanık, algılanış, allanıpdı, anıglamak, anıhlamak, ...

8 harfli

adı sanı, Ağahanım, ağulanım, Alayhanı, alt yanı, Anahanım, anıklama, añıl yel, anılaşma, anılatan, anılatkı, anımsama, anırtkan, anırtlan, anırtmaç, anırtmak, anısırık, Anıtkaya, Anıttepe, anıverme, anız avı, ...

7 harfli

adlanım, Akhanım, akyanış, alabanı, alamanı, aldanış, alihanı, aliyanı, ammanın, anıhlıh, anık em, anıklık, anılama, añılcak, anıldak, añılluk, anılmak, anılmış, anın mı, añırdak, anırgan, ...

6 harfli

abanık, abanış, abanız, Adanır, alanız, amanığ, amanık, amanın, ananıñ, anıdak, anıdan, anıdot, anılar, añılca, anılık, anılış, anılma, añılur, anınat, anında, anırış, ...

5 harfli

alanı, amanı, anırı, ayanı, banıç, banım, canım, cañız, danık, danış, danız, fanık, ganık, ganıl, gañız, hanıh, hanık, hanım, hanıt, imanı, inanı, ...

4 harfli

anıh, anık, anıl, anır, anış, anıt, anız, banı, danı, ganı, hanı, kanı, manı, sanı, tanı, yanı

3 harfli

anı

Kelime Ara