İçinde ANIM geçen kelimeler

İçinde ANIM geçen kelimeler 796 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ANIM geçen kelimeler

25 harfli

başlangıç faktör donanımı, çöpelcansal kan ağılanımı, dışarıda tanımlanan dosya, doğrusal olmayan bağlanım, donanım yükleme sihirbazı, duygusal gırtlak tıkanımı, HDEK yoladı tanımlayıcısı, karmaşık anlamlı tanımlık, pozitif tanımlı fonksiyon, tanımlayıcı istatistikler, tanımlayıcılık kat sayısı, tanımlık veya tanım edatı

24 harfli

ABD-Çin tanıma anlaşması, Allah düşmanıma vermesin, dışarıda tanımlanan veri, düğümsel yağ çıkınlanımı, ekonomik kullanım süresi, karşı örnekle kanıttanım, özbağlanımsal örnekbiçim, pozitif tanımlı çekirdek, toprak kullanım haritası, yardım kullanımı bilgisi, yumrulu beyin katılanımı

23 harfli

bağlamsal yüklem tanımı, banka tanımlayıcı şifre, canımı sokakta bulmadım, denklemin tanım bölgesi, donanım kesme düzeyleri, eksicik fırıl çınlanımı, eksik kullanımlı toprak, ethernet donanım adresi, faktör donanımı teorisi, iki elim yanıma gelecek, kapasite kullanım oranı, karga büken öz otalanım, kullanımsal sözeden dil, mantalı şırlağan tanımı, öyken yuvarcan otalanım, sinyal tanıma partikülü, sistemik biyoyararlanım, tanımlı renksiz ışıklar, yakıt boşaltma donanımı, yüklemeli olmayan tanım

22 harfli

bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, çekirdeksel parçalanım, çekirdeksel topaklanım, donanım ayırma katmanı, faktör donanımı kuramı, gıcıklanımcıl teprenim, gözenekli bağaklanımca, güvenlik tanımlayıcısı, karma kullanım bölgesi, kentsel alan kullanımı, konetçil kemik urlanım, kullanım koagulopatisi, oynakçıl kan toplanımı, pozitif tanımlı matris, sıfırlayıcısız adlanım, tümevarımlı kanıtlanım, veri iletişim donanımı, yakıt soğutma donanımı, yalın anlamlı tanımlık

21 harfli

alt yandak yalpalanım, anımsanan bağlantılar, bölge kullanım tasarı, bölütleyici tanımlama, çekirdeksel ucaylanım, damga tanıma donanımı, düğümsel yağ urlanımı, elektriksel ucaylanım, ellerim yanıma gelsin, karşılıklı kınaklanım, kısa süreli borçlanım, mıknatıssal ucaylanım, net protein kullanımı, optik karakter tanıma, özbağlanımsal dönüşüm, pozitif tanımlı dizey, program tanımlı dosya, tomurcuklanımlı üreme, yankılanımlı eşleyici

20 harfli

bağlanım çözümlemesi, bilgisayar donanımlı, bireyi tanıma bölümü, çene tulun bağlanımı, dilsel olmayan tanım, donanım atlatıcıları, duygulanım uygunluğu, egemen tanıma töreni, elektriksel çınlanım, göverge sıyrıklanımı, ışımetkin parçalanım, izerge tanım bölgesi, kan bakımı ile tanım, kesintisiz anımsatma, kullanım bölgelemesi, nispi biyoyararlanım, öykentincik otalanım, pozitif yarı tanımlı, program tanımlı veri, pullanımcıl (sıyrık), sindikçil salyalanım, ...

19 harfli

(...) hakkı tanımak, artık mıknatıslanım, bağlamsal ad tanımı, bıçkıcıl damırlanım, bilgisayar donanımı, borçlanımda bulunma, çembersel ucaylanım, devşirimsel adlanım, dizeyin tanımlılığı, dolaysız kanıtlanım, düzlemsel ucaylanım, fırdolanım yarıçapı, hoşlanım acı ilkesi, hoşlanım-acı ilkesi, kan dolanım yaplığı, kapanak yumgalanımı, kesintili anımsatma, kır sıçanımsıgiller, kocantı bağaklanımı, köşegensel bağlanım, özbağlanımsal süreç, ...

18 harfli

alt-üşek tozlanımı, arttırım kullanımı, ataklanım itkenlik, bağırsak kınlanımı, bağlanım katsayısı, borçlanıma bağlama, çınlanım genişliği, çözcül burçaklanım, dilcik bağaklanımı, dolaylı kanıtlanım, gecikmeli bağlanım, hanım cama dayandı, haydi canım sen de, hısımlık tanımlığı, içli dışlı tanımak, iyod'lu yağ tanımı, kan çöpelcanlanımı, kan öd kızıllanımı, kan su boyartanımı, katkılı damırlanım, kemirtlek kanlanım, ...

17 harfli

anımsatma maddesi, ateşleme donanımı, aylanım gücünlüğü, badak kın urlanım, bağak dumanlanımı, bağlanım denklemi, bağlanım eşitliği, balıkçıl otalanım, belirsiz tanımlık, birleşik bağlanım, boğulmaya dayanım, coşkusal saplanım, çınlanım soğurumu, çözümsel bağlanım, damar kızıllanımı, damar parçalanımı, damar sucuklanımı, davranım örüntüsü, deri mantarlanımı, devingen bağlanım, deyiş tanımazlığı, ...

16 harfli

açısal ucaylanım, anımsatılabilmek, anilin ağılanımı, aracı borçlanımı, ardışık bağlanım, aşırı aşsızlanım, aşırı damızlanım, aşırı yakrılânım, aşırı yalazlanım, bağlanım doğrusu, banka borçlanımı, basılma dayanımı, bebenek kapanımı, belirli tanımlık, bellek kullanımı, bers özçül tanım, beta parçalanımı, bezeler tıkanımı, burulma dayanımı, çapraz ucaylanım, çınlanım çevrimi, ...

15 harfli

analitik uzanım, anımsatılabilme, aşın tırmalanım, aşınma dayanımı, aşırı ağcalanım, aşırı bukalanım, aykırı kullanım, bağlamsal tanım, bağlanım eğrisi, bağlanım erkesi, bağlanım yüzeyi, bebenek tıkanım, bireysel aranım, böbrek tıkanımı, buka yogunlanım, çarpı davranımı, çınlanım girimi, çözümsel uzanım, çürük yapılanım, dil bağaklanımı, dolanımlı yarış, ...

14 harfli

anımsanabilmek, anımsatabilmek, anımsatıvermek, anımsayabilmek, anımsayıvermek, bağır tıkanımı, belirtik tanım, biçimsel tanım, birarada tanım, biyoyararlanım, bol salyalanım, bukalanım altı, çakma aşılanım, çevre donanımı, çok damırlanım, çok damızlanım, dayanım sınırı, deney donanımı, doğrudan tanım, dolanım sayısı, donanım kilidi, ...

13 harfli

anımsanabilme, anımsatabilme, anımsatıverme, anımsayabilme, anımsayıverme, ayırçıl tanım, baştanımazlık, buka ağılanım, buka otalanım, canım ciğerim, çeç tanklanım, çınlanım hali, dabazlanımlık, dalak tıkanım, damar uzanımı, damırcıklanım, davranımcılık, dayanımsızlık, egemen tanıma, eski kullanım, görüm bulanım, ...

12 harfli

ağmalanımcıl, anımsatılmak, bağlı aranım, batı uzanımı, bir banımlık, buka urlanım, çamur banımı, çıkıntılanım, damga tanıma, damıntılanım, dayanım ömrü, dil kıllanım, dilsel tanım, dirikıllanım, doğu uzanımı, dolanım hızı, emek aranımı, ev hanımlığı, geri kazanım, hanım böceği, hanım evladı, ...

11 harfli

açık tanıma, anımsatılma, baskınlanım, beri yanıma, bıngıldanım, borç tanımı, boygurlanım, boyğurlanım, burçaklanım, büyük hanım, canıma sava, canımın içi, çöpcanlanım, dalga-lanım, damzıklanım, dil urlanım, donmuklanım, el yıkanımı, hanımefendi, hanımgöbeği, hanımiğnesi, ...

10 harfli

ağcıklanım, Altınhanım, anım etmek, anımsanmak, anımsatıcı, anımsatmak, baştanımaz, boyaklanım, bozuklanım, budaklanım, bulutlanım, çakmalanım, çapaklanım, çukurlanım, dalgalanım, damarlanım, damırlanım, damızlanım, davranımcı, davullanım, dayanımsız, ...

9 harfli

ağmalanım, ağuzlanım, akımlanım, anımsamak, anımsanış, anımsanma, anımsatış, anımsatma, anımsayış, aslanımsı, banım aşı, bir kanım, boyalanım, buğulanım, dılasanım, doşañımak, Esmahanım, ev hanımı, Hacıhanım, hanımağzı, hanımanne, ...

8 harfli

Ağahanım, ağulanım, Anahanım, anımsama, aranımak, aslanım!, bağlanım, buglanım, buğsanım, Canhanım, Canımana, civanım!, çınlanım, Çilhanım, dallanım, davranım, Gülhanım, hanımcık, hanımeli, Hanımkız, hanımlık, ...

7 harfli

adlanım, Akhanım, Ayhanım, aylanım, dayanım, dolanım, donanım, elganım, elkanım, kanımsı, kapanım, kazanım, sanımak, sulanım, tanımag, tanımak, tanımaz, tıkanım

6 harfli

aranım, imanım, tanıma, uyanım, uzanım

5 harfli

banım, canım, hanım, sanım, tanım, yanım, zanım

Kelime Ara