İçinde ANAS geçen kelimeler

İçinde ANAS geçen kelimeler 163 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ANAS geçen kelimeler

25 harfli

anasının nikâhını istemek, anastomozis arteryovenoza, dengesiz geri akış vanası, otomatik ılıştırma vanası, sütmükçül bağakça (panas)

24 harfli

dengeli geri akış vanası, uç uca anastomoz tekniği, yılan balığı anasıgiller, yılan-balığı-anasıgiller

23 harfli

(birinin) anası ağlamak, anasına avradına sövmek, anasını eşek kovalasın!, Anastomous lamelligerus, basınç düzenleme vanası, kaçanın anası ağlamamış, labirintus membranaseus, portosistemik anastomoz

22 harfli

Anastomus lamelligerus, arteryovenöz anastomoz

21 harfli

anasının körpe kuzusu, basınç düşürme vanası, pars intermembranasea

20 harfli

gün anasına kavuşmak, portakava anastomozu

19 harfli

ampulla membranasea, kan anası dikişlemi, paries membranaseus

18 harfli

Afanasyevo kültürü, Anas platyrhynchos, Fragaria xananassa, kızılcık tarhanası, kocakarı tarhanası, lamina membranasea, yılan balığı anası

17 harfli

anasistem kimliği, ayırgan kan anası, canından yanasıca, süt danası besisi

16 harfli

Anas querquedula, anasını ağlatmak, anasını bellemek, anasistem adresi, Brüksel lahanası, geri akış vanası, ılıştırma vanası, pars membranasea, yılanbalığıanası

15 harfli

genleşme vanası, güvenlik vanası, manasına gelmek, manastır tonozu, peynir bağanası, uşahların anasi

14 harfli

anası dolansın, anastral mitoz, çiçek lahanası, denetim vanası, deniz iguanası, Frenk lahanası, gelbezek anası, göce tarhanası, solungaç anası, süt danası eti, uzak anasistem, yıldız anasonu

13 harfli

ağaç gaganası, Ananas sativa, Anas clypeata, Anas penelope, Anas strepera, anası kılıklı, anası yerinde, anasının gızı, anasının gözü, anasının kızı, anasının oğlu, anasistem adı, anason güvesi, domuzlahanasi, manasızcasına, mısır anasonu, tam manasıyla, turp lahanası

12 harfli

ananasgiller, anası danası, badanasızlık, Çin lahanası, dağlar anası, membranaseus

11 harfli

Anas crecca, anasanlılık, anası anası, anasoyluluk, anastomozis, civcivanası, Çin anasonu, deniz anası, göbek anası, hamam anası, öksüz anası, pullukanası, tabanastarı, tırmıkanası, trepanasyon

10 harfli

Anas acuta, anası kızı, anası ölük, boyanasıca, denizanası, kan anasal, kuyu anası, manasızlık, Oğlananası, süt danası, tantanasız, varavanası

9 harfli

anasınıfı, anasızlık, anasistem, anasonsuz, anastatik, anastomoz, Anasultan, badanasız, dağ anası, dev anası, emanasyon, kan anası, manasızca, zıvanasız

8 harfli

alkanası, anasarka, anasayfa, anasonlu, çayanası, elkanası, manastır, sanashal, tanassur, yañasına

7 harfli

anasaat, anasütü, kanasta, Manasçı, manasız, onanası, patanas, sanasın, tasanas, yañasın

6 harfli

ananas, anases, anasıl, anasır, anasız, anason, anasun, anasuz, yañası

5 harfli

anasu, kanas, manas, tanas

Kelime Ara