İçinde ANGİ geçen kelimeler

İçinde ANGİ geçen kelimeler 160 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

angi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. angi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANGİ geçen kelimeler

25 harfli

bağırsak lenfangiektazisi, hangi akla hizmet ediyor?, intestinal lenfangiektazi

23 harfli

Angiostrongylus vasorum, Streptokok lenfangitisi

22 harfli

çıngıraklı yılangiller, dar ağızlı yılangiller, dar-ağızli-yılangiller, hangi dağda kurt öldü?, lenfangitis epizootika, meningiyoangiyomatozis

21 harfli

çıngıraklıyılangiller, çiçek gagalayangiller, çiçek-gagalayangiller, epizootik lenfangitis, Her hangi bir poligon

20 harfli

ıslıklı tavşangiller, ıslıklı-tavşangiller, kemerli hayvangiller, kemerli-hayvangil1er, kuyruksallayangiller, kuyruksallıyangiller, lenfangitis ülseroza, Merlangius merlangus, mezangiyum hücreleri, sporadik lenfangitis, yedi-uyuklayangiller

19 harfli

çoban-aldatangiller, ıslıklıtavşangiller, tembel hayvangiller, tembel-hayvangiller, ülserli lenfangitis, yediuyuklayangiller

18 harfli

çobanaldatangiller, endangiyum yangısı, hangi rüzgâr attı?, keseli sıçangiller, keseli-sıçangiller, tembelhayvangiller, toprak-kazangiller

17 harfli

angiostrongilozis, Angiostrongylidae, dişli sazangiller, dişli-sazangiller, Rangifer tarandus, toprakkazangiller

16 harfli

dişlisazangiller, herhangi dörtgen, karposporangiyum, lenfangiyosarkom, makrosporangiyum, metrolenfangitis, mikrosporangiyum, Rangifer caribou, sinekkapangiller, Tangierhastalığı

15 harfli

ağaçkakangiller, Angiostrongylus, kör yılangiller, kör-yılangiller, lenfangiyektazi, mayosporangiyum, megasporangiyum, parasporangiyum

14 harfli

angiyoblastlar, bozboğangiller, Brugia pahangi, gentiyangiller, gergedangiller, herhangi kesir, köryılangiller, lenfangiyogram, patlıcangiller, taşkırangiller, yelkovangilier, yelkovangiller

13 harfli

dañgil dingil, erguvangiller, fangirifingil, hangir hingir, herhangi biri, ısırgangiller, papağangiller, pelikangiller, sırtlangiller, siyaloangitis, susatangiller, telangiektazi

12 harfli

angidik tutu, Angiospermae, brakifalangi, Dangi sığırı, flamangiller, gametangiyum, herhangi bir, serosanginöz, tavşangiller, telangiyozis

11 harfli

aslangiller, bangilenmek, cihangirane, cihangirlik, Çağlayangil, gangil inek, hodangiller, insangiller, Kaftangiyen, karangiform, lenfangitis, lenfangiyom, sağangiller, sazangiller, sıçangiller, tirangiller, tukangiller, varangiller

10 harfli

angiosperm, endangitis, hangi biri, kilangiyom, sporangium, sporangiya

9 harfli

dangilmek, gangilmek, hangi bir, kangilmek, sinangili

8 harfli

bangilme, Cangiray, cihangir, dangirik, Doğangir, gangiren, hañgirde, herhangi, insangil, sinangin

7 harfli

anangil, carangi, firangi, garangi, hangini, hangiri, hangisi, herangi, osangil, sınangi, tozangi

6 harfli

bañgir, hangil, kangiç, kangil, mañgir, mangiz, plangi

5 harfli

dangi, hangi, langi, nangi

4 harfli

angi

Kelime Ara