İçinde ANİ geçen kelimeler

İçinde ANİ geçen kelimeler 1325 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ani aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ani anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANİ geçen kelimeler

25 harfli

anamalın organik bileşimi, anorganik kalp üfürümleri, basit bağlantılı manifold, Brachydanio nigrofasciata, kemosentetik organizmalar, mâni düzmek (veya yakmak), manifold üzerinde dağılım, organize sanayi bölgeleri, rosanilin monohidroklorür, timpanik zar atelektazisi, yabani tütün zehirlenmesi

24 harfli

Acanthamoeba castellanii, Brachydanio albolineatus, Campanian Barbary koyunu, daldırılmış alt manifold, Danimarka kırmızı sığırı, Danimarka Landracedomuzu, Danimarka Landracekoyunu, endüstriyel organizasyon, glandula plani rostralis, insani yoksulluk indeksi, kemoheterotrof organizma, labiyum limbi timpanikum, metal-organik bileşikler, primer alimenter timpani, sekunder rumen timpanisi, yabani Cezayir menekşesi

23 harfli

anidrit, sert alçı taşı, biyomekanik oyun düzeni, Danimarka Jersey sığırı, elektrikli galvanizleme, galvani-faradi akınlamı, ineklerin ahır tetanisi, inorganik fosfat, Pİ, P, insani yoksulluk dizini, insaniçinci çevre etiği, iyon tuzağı mekanizması, izolâsyon mekanizmaları, Leishmania braziliensis, mekanik hemolitik anemi, mekanik işler sorumlusu, mekanik solunum güçlüğü, muskulus tenzor timpani, nervi karotikotimpanisi, nervus tensoris timpani, organik kalp üfürümleri, Paragonimus westermanii, saniyede resim (sayısı), ...

22 harfli

alfentanil hidroklorür, anitilasyon radyasyonu, Canis lupus familiaris, “castellani” sayrılığı, Davson Danielli modeli, döviz kuru mekanizması, fırsatı ganimet bilmek, glandula plani nazalis, inorganik pirofosfataz, insani gelişim endeksi, LH’nın ani pik salgısı, manifoldun düzgün yönü, manifoldun iç eğriliği, mavi Danimarka peyniri, mekanik bozunum süreci, mekanik yetenek ölçeri, nükleolus organizatörü, Pempheris vanicolensis, primer rumen timpanisi, saniyede alan (sayısı), Şıh Abdılkadır Geylani, ...

21 harfli

Anisolobis euborellia, atreziya ani ve rekti, basit rumen timpanisi, bir hücreli organizma, biyomekanik oyunculuk, buzağıların timpanisi, bütil hidroksi anizol, Cinnamonum zeylanicum, Corydoras melanistius, Ctenocephalides canis, Galvanik deri tepkisi, glikoz-alanin döngüsü, Haemobartonella canis, hava kesesi timpanisi, hipomagnezemik tetani, Hyalomma mauritanicum, insani gelişim dizini, izometrik manifoldlar, kemoototrof organizma, Leishmania guyanensis, Mertensiella luschani, ...

20 harfli

bervanik - berkanik:, Bitkibilim (Botanik), bütil hidroksianizol, DNA manipulasyonları, galvanizleme teknesi, guanin sitozin oranı, güvenlik mekanizması, kastellani sayrılığı, kendi kaniyle emleme, kısmetine mâni olmak, Leishmania enriettii, mannitol hekzanitrat, mekanik ekstraksiyon, muskulus levator ani, nitrozodimetilanilin, piyasa manipülasyonu, Platanista gangetica, Pneumonyssus caninum, politik organizasyon, solanin zehirlenmesi, Stanislavski dizgesi, ...

19 harfli

Afganistan Türkleri, aktarma mekanizması, Ancylostoma caninum, anizopoikilositozis, bağlantılı manifold, Blattella germanica, Brachydanio frankei, Chinchilla lanigera, Ctenocephalus canis, Danimarka kırmızısı, endofitik organizma, Epinephelus caninus, fenilalanin, Phe, F, Haemadipsa chiliani, ibranî tarih hesabı, indikatör organizma, kaçınma mekanizması, Karanİsviçre sığırı, Killiani reaksiyonu, leguminoz timpanisi, Leishmania donovani, ...

18 harfli

Abdılkadir Geylani, abomazum timpanisi, alanin transaminaz, Anischkovhücreleri, Aphanius fasciatus, Balbiani halkaları, belirteç organizma, birincil inanisyon, Canis procyonoides, Clostridium tetani, daniskasını yapmak, Dipylidium caninum, Distoma westermani, Emberiza buchanani, Fannia canicularis, frullani integrali, galvanicil dönenti, Ganiefendiçiftliği, hafif timpanik ses, Hamzalısüleymaniye, inorganik peroksit, ...

17 harfli

Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, akuatik organizma, anaerob organizma, ani ölüm sendromu, anizotropik bölge, anorganik asitler, anorojenik granit, anulus timpanikus, Aphanius chantrei, barış manifestosu, beş saniye deneyi, Brachydanio kerri, Brachydanio rerio, cehennem zebanisi, Chauliodus sloani, Daniell penceresi, Danio malabaricus, doğrusal manifold, Drepanis pasifica, erguvani balıkçıl, ...

16 harfli

Amanita caesarea, Amanita muscaria, anî gama ışınımı, anî nötron kesri, anilin ağılanımı, animus occupendi, Anisakis simplex, anizotropik bant, Blatta germanica, branşiyokraniyum, Canis familiaris, Cholistanikoyunu, cırğaniye çekmek, Cordon Sanitaire, galvani iğnelemi, galvanizli demir, galvanizli şerit, gemi manifestosu, gerdaniyebuselik, granit kırıntısı, hiperguanidinemi, ...

15 harfli

Aedes melanimon, aerob organizma, afrika-i osmani, Amanita citrina, ani ölüm etkeni, anorganik kimya, anorganik madde, Aphanius dispar, Arpalıkihsaniye, Ateles paniscus, Balıklıihsaniye, biguanid türevi, botanik bahçesi, bulla timpanika, Chianina sığırı, Çubukluosmaniye, Daniell hücresi, Ehrlichia canis, erguvani levrek, galvani dağlağı, galvani kaplamı, ...

14 harfli

afanipteriozis, Ahmetdanişmend, alanin, Ala, A, anilin boyalar, anizonükleozis, anizotrop bant, Aşağıdanişment, atlet fanilası, Balatdanişment, Brucella canis, Bünyanosmaniye, Büyükburhaniye, çayır tetanisi, dalga mekaniği, deoksiguanilat, divani kırması, DL-fenilalanin, Domaniç - İlçe, Domaniçkaraköy, Domaniçkozluca, elektromekanik, ...

13 harfli

ahır tetanisi, alfa amanitin, anî nötronlar, anilin karası, anilin mavisi, anizokaryozis, Aşağıçobanisa, Aşağıihsaniye, Babesia canis, Balkanizasyon, bolani bolani, botanik parkı, Canis latrans, Cedrus libani, Damani koyunu, defterihakani, dentes kanini, Domaniçerikli, epitimpanikum, Eskidanişment, Ferraniacolor, ...

12 harfli

akromelanizm, alt manifold, anilin sever, anilin testi, animal kutup, animus belli, anizositozis, atreziya ani, babılın hani, banka paniği, battaniyesiz, benekli hani, benzilanilin, botanikçilik, Canis aureus, Canis vulpes, çizgili hani, Danişmentler, Drepanididae, fossa kanina, galvanik pil, ...

11 harfli

Amerikanist, Amerikanizm, Anglikanizm, âni bunalım, âni saldırı, anilin boya, animatörlük, Animographe, anisakiozis, anisaldehit, anistreplaz, Aphaniptera, Aristofanik, ayaklı mani, babayanilik, battaniyeli, bazis krani, beta alanin, bibliyomani, biyokanin A, biyomekanik, ...

10 harfli

Afganistan, anî kritik, anileridin, Animascope, Anisakidae, anisakiyaz, Anisolobis, Anisomyodi, anisotropi, anizogamet, anizokromi, anizositoz, asetanilit, benzanilit, Brahmanizm, canicesine, cismanilik, efganisdan, erkaniherb, Esma Hanim, evganisdan, ...

9 harfli

Abdülgani, ani duruş, anidrozis, anih anih, anilasyon, anilincil, animalizm, animasyon, animatizm, anizogami, anizokori, anizospor, anizotrop, anorganik, Arslanizi, balanitis, batdaniya, battaniye, Bostaniçi, botanikçi, bumetanid, ...

8 harfli

albanizm, alkmanik, amanitin, ani ölüm, Animalia, animalis, animatör, Anisakis, Aryanist, Aryanizm, babayani, bataniya, bervanik, caniyane, Çobanisa, danişmak, danişmek, deligani, diyanisi, düz mani, eğsirani, ...

7 harfli

Acrania, ahaniya, akrania, Alaniçi, amanita, anihter, animare, animato, animizm, aniridi, anizüri, arganiş, botanik, Bozaniç, Canidae, canilik, Canipek, cismani, çanişir, daniska, danişga, ...

6 harfli

ahanik, amanin, aniden, anilin, anisaz, anisol, anizaz, anizos, arzani, bilâni, biyani, borani, branit, burani, canice, caniko, Cenani, Cihani, divani, divani, dorani, ...

5 harfli

abani, akani, anide, anigu, aniko, anime, anîra, anise, aniya, aniyh, anizo, arani, canik, canip, Daniş, ebani, ezani, fanik, fanir, fanis, ganik, ...

4 harfli

anif, anik, anim, anim, anis, aniş, aniy, bani, cani, dani, fani, gani, hani, kani, mani, pani, Sani, şani, yani

3 harfli

ani

Kelime Ara