İçinde ANİS geçen kelimeler

İçinde ANİS geçen kelimeler 122 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

anis aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anis anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANİS geçen kelimeler

24 harfli

sekunder rumen timpanisi

23 harfli

ineklerin ahır tetanisi, nervi karotikotimpanisi, Yunanistan kaplumbağası

22 harfli

Canis lupus familiaris, primer rumen timpanisi

21 harfli

Anisolobis euborellia, basit rumen timpanisi, buzağıların timpanisi, Corydoras melanistius, Ctenocephalides canis, Haemobartonella canis, hava kesesi timpanisi, Raphanus raphanistrum

20 harfli

Platanista gangetica, Stanislavski dizgesi, stanislavski yöntemi

19 harfli

Afganistan Türkleri, Ctenocephalus canis, Karanİsviçre sığırı, leguminoz timpanisi

18 harfli

abomazum timpanisi, Anischkovhücreleri, birincil inanisyon, Canis procyonoides, daniskasını yapmak, laktasyon tetanisi, Manis pentadactyla, sekunder inanisyon, transport tetanisi, Trichodectes canis

17 harfli

Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, cehennem zebanisi, Drepanis pasifica, ikincil inanisyon, işkembe timpanisi, Pimpinella anisum

16 harfli

Anisakis simplex, Canis familiaris, manisiz maddesiz

15 harfli

Ateles paniscus, Ehrlichia canis, Ixodes canisuga, Manis temmincki, Manis tricuspis, rumen timpanisi

14 harfli

Brucella canis, çayır tetanisi, hamur boranisi, hümanistleşmek, Manis gigantea, nakil tetanisi, Oncicola canis, Silurus glanis, Toxocara canis, yabanisinameki, Yukarıçobanisa

13 harfli

ahır tetanisi, Aşağıçobanisa, Babesia canis, Canis latrans, hümanist etik, hümanistleşme, Manisa kebabı, Manisa lalesi, Panislamcılık, Platanistidae

12 harfli

Canis aureus, Canis vulpes, Yunanistanlı

11 harfli

Amerikanist, anisakiozis, anisaldehit, anistreplaz, Canis dingo, Canis lupus, Canis zerda, Germanistik, kaya hanisi, Manisalılık, Panislamizm, Panpaniscus, Panturanist, satanistlik

10 harfli

Afganistan, Anisakidae, anisakiyaz, Anisolobis, Anisomyodi, anisotropi, efganisdan, evganisdan, evhanisdan, Panislamcı

9 harfli

Germanist, İranistik, javanisin, mütecanis, organisma

8 harfli

Anisakis, Aryanist, Çobanisa, diyanisi, hümanist, kanister, Manisalı, piyanist, Romanist, satanist, Şamanist

7 harfli

daniska, İranist, taniska

6 harfli

anisaz, anisol, manisa

5 harfli

anise, fanis, kanis, panis

4 harfli

anis

Kelime Ara