İçinde APL geçen kelimeler

İçinde APL geçen kelimeler 739 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde APL geçen kelimeler

25 harfli

bağırsak kaplamalı tablet, çamurcul kaplumbağagiller, çikolata kaplamalı tablet, çocuk-ana baba saplantısı, devingen bağımlı kitaplık, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektriksiz nikel kaplama, hesaplanmış değer yöntemi, kaplamsal yorumlanmış dil

24 harfli

çamurculkaplumbağagiller, çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, danışman kitaplıkbilimci, deniz kaplumbağasıgiller, deniz-kaplumbağasıgiller, dizey cebiri hesaplaması, dudaklı kaplumbağagiller, endometriyum metaplazisi, hece düşmesi ~ haploloji, kapların marka ve sayısı, klatrinle kaplı çukurlar, sapla samanı karıştırmak, saplı konjunktiva grefti, sıfırlı kaplamsal izerge, siyanürlü kaplama yunağı, Ureaplasmaenfeksiyonları, yılansı kapan kaplumbağa, yılansı kapan-kaplumbağa

23 harfli

denizkaplumbağasıgiller, doğum sonrası parapleji, dudaklıkaplumbağagiller, elektrikli tunç kaplama, gezici kitaplık hizmeti, ısıtıcılı kaplama presi, işleyimsel krom kaplama, ivedi-danışma kitapları, kaplama ekleyici makine, Kaplan-Meier tahmincisi, kara kaplumbağasıgiller, klorürlü kaplama yunağı, paslanmaz çelik kaplama, sosyal hesaplar matrisi, sosyal hesaplar sistemi, süsleyici nikel kaplama, tropikkaretkaplumbağası, ulusal hesaplar sistemi, yassı hücreli metaplazi, Yunanistan kaplumbağası

22 harfli

adî deniz kaplumbağası, durgun teknede kaplama, Fourier—Laplace serisi, Galapagos kaplumbağası, hidrolik kaplama presi, kapan kaplumbağagiller, kaplam belirlenimi imi, kaplama soyma makinesi, kaplubağa, (kaplıbağa), karakaplumbağasıgiller, kitaplık halkbilimcisi, saplı yatın tutturmacı, saplıyatın doğrultmacı, süsleyici krom kaplama, şeker kaplamalı tablet

21 harfli

anaplerotik reaksiyon, bataklık kaplumbağası, hesaplama eniyilemesi, hesaplamak kitaplamak, hesaplı hareket etmek, kapankaplumbağagiller, millî gelir hesapları, pirinç kaplama yunağı, ters Laplace dönüşümü, yapıt hakkı kitaplığı, yumuşak kaplumbağalar, yumuşak-kaplumbağalar

20 harfli

akademik kitaplıklar, antepartum parapleji, basit fâiz hesapları, bıçak gibi saplanmak, deniz kaplumbağaları, deniz-kaplumbağaları, düzenleyici hesaplar, Haplochromis burtoni, ısılkimyasal kaplama, işi ahbaplığa dökmek, kadmiyum kaplı çelik, kaplamsallık ilksavı, kiremitli kaplumbağa, kitaplıkbilim uzmanı, Laplace yaklaşıklığı, optik sinir aplazisi, saf alyuvar aplazisi, sanak-kaplak-topacıl, televizyon kitaplığı, üniversite kitaplığı, üşerçözüksel kaplama, ...

19 harfli

Anaplasma marginale, araştırma kitaplığı, büyük çaplı kabarma, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, flüoboratlı kaplama, kan dolanım yaplığı, kaplumbağa yürüyüşü, kitapla iyileştirme, leopar kaplumbağası, Magnezli kaplamalar, prostat metaplazisi, saplamayla tutturma, Trakya kaplumbağası, yarı parlak kaplama

18 harfli

Anaplasma centrale, bakır-krom kaplama, çift nikel kaplama, çinko kaplama boru, çizgili kaplumbağa, çizgisel hesaplama, çorba kaplumbağası, daldırmalı kaplama, deniz kaplumbağası, dudaklı kaplumbağa, dudaklı-kaplumbağa, elektrikli kaplama, Fırat kaplumbağası, genleşmeli saplama, hızkeser kaplıteli, integral hesapları, intraplöral basınç, kaplam belirlenimi, kaplamdaş deyimler, kaplan sivrisineği, kaplayu, (kaplayı), ...

17 harfli

ağzı teneke kaplı, al-kaplama süreci, at üstünde kaplan, Bayesçi hesaplama, coşkusal saplanım, danışma kitapları, derleme kitaplığı, film kaplı tablet, gençler kitaplığı, iki göz saplanımı, kalbine saplanmak, kaplama çözeltisi, kaplama testeresi, kaplamalı mobilya, kaplamsal bağıntı, kaplamsal özellik, kaplıngaba keleği, kitaplık indirimi, kumaş kaplı tahta, Laplace integrali, Laplace operatörü, ...

16 harfli

aboneli kitaplık, alyuvar aplazisi, anaplastik hücre, batağa saplanmak, cevaplandırılmak, daldırık kaplama, dingil saplaması, düzlük kaplaması, geçerli kitaplık, hesaplama deneyi, hesaplama motoru, iç kaplar tabaka, İtenek saplaması, kadmiyum kaplama, kalemucu kaplama, kaplak dikişlemi, kaplamalı mercek, kaplamsal izerge, kaplanmış mercek, kaplaşım tümlevi, kara kaplı kitap, ...

15 harfli

aktif hesapları, Anaplasmataceae, anaplazmodastat, Aplodontia rufa, armutkaplanları, asıltıl kaplama, Asya kaplanları, baba saplantısı, bakır kaplı saç, belge kitaplığı, birleşik kaplar, borda kaplaması, bölüm kitaplığı, cebirsel kaplam, cevaplandırılma, cevaplayabilmek, cevaplı telgraf, çocuk kitaplığı, desenli kaplama, dışbükey kaplam, dirikıl kaplamı, ...

14 harfli

ahbaplık etmek, alaşım kaplama, alazlı kaplama, allotetraploit, Anaplasma ovis, aplastik anemi, ara-kaplar kat, aracı hesaplar, bileşik kaplar, buğulu kaplama, cevaplandırmak, cevaplayabilme, çatı kaplayıcı, delikli saplaç, deniz azapları, elektrokaplama, eşlenik çaplar, fıçıda kaplama, gazaplandırmak, gömlek kaplama, hesaplaşabilme, ...

13 harfli

açılı kaplama, Alaplıbölücek, Alaplıkocaali, Alaplısofular, altın kaplama, Aplodontiidae, Araplaştırmak, astar kaplama, Baire kaplamı, bakır kaplama, bıçak kaplama, buzla kaplama, camla kaplama, cevaplandırma, çinko kaplama, frize kaplama, gazaplandırma, gazlı kaplama, gerçek kaplam, gümüş kaplama, hamur saplısı, ...

12 harfli

ağaç kaplama, Alaplıortacı, Alaplıömerli, anaplazmozis, Araplaştırma, armutkaplanı, Büyükhataplı, Derekaplancı, diplohaplont, ekstraplöral, haplodiploit, haploit sayı, iltihaplanma, kaplama sacı, kaplamacılık, kaplamsallık, kaplan boğan, kaplan böcek, kaplan postu, kaplan sazan, kaplankozağı, ...

11 harfli

alicenaplık, Aşağıazaplı, bakır kaplı, cevaplanmak, çaplançanak, Dolaplıdere, gazaplanmak, geniş çaplı, gümüş kaplı, haplobiyont, haraplaşmak, hesaplanmak, hesaplaşmak, hesaplatmak, hesaplayıcı, kalay kaplı, kaplanboğan, kaplanböcek, Kaplanobası, kaplattırma, kaplı kablo, ...

10 harfli

anaplastik, aplanospor, aplikasyon, Araplaşmak, cam kaplar, cevaplamak, cevaplanma, dalaplamak, gaplangaya, gaplumbağa, gazaplanma, handikaplı, haploitlik, haraplaşma, hesaplamak, hesaplanış, hesaplanma, hesaplaşma, hesaplatma, hesaplayış, hesaplılık, ...

9 harfli

acaplamak, Anaplasma, aplamsıra, Araplaşma, bi saplam, caplanlık, cenapları, cevaplama, çaplanmak, dihaploit, gaplatmak, haploloji, hesaplama, hesaplıca, ızdıraplı, iltihaplı, kaplaksal, kaplamacı, kaplamalı, kaplamsal, Kaplancık, ...

8 harfli

ahbaplık, akşaplak, anaplazi, aplangaç, aplangıç, aplastik, asbaplıh, çaplamak, gaplamak, haplamak, haplofaz, haployid, haraplık, kaplakça, kaplaklı, kaplamak, kaplamlı, Kaplangı, kaplanış, Kaplanlı, kaplanma, ...

7 harfli

Antaplı, aplamak, Aplysia, Araplar, Araplık, asbapli, caplama, capliga, caplike, cevaplı, Çalaplı, çaplama, dolaplı, esvaplı, gazaplı, genapla, haploit, Haplomi, haplont, hesaplı, İnnaplı, ...

6 harfli

Alaplı, aplaca, aplacı, aplazi, aplike, Araplı, azaplı, caplağ, caplak, caplan, çaplak, çaplık, daplak, gaplık, kaplak, kaplam, kaplan, kaplık, kapliç, kaplis, kapliş, ...

5 harfli

aplah, aplak, aplan, aplik, aplit, çapla, çaplı, kaplı, maple, saplâ, saplı, sapli, saplu, şapla, şaplı, tapla, taplı, taplu, zaplı

4 harfli

apla, apli

Kelime Ara