İçinde ARKU geçen kelimeler

İçinde ARKU geçen kelimeler 75 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ARKU geçen kelimeler

24 harfli

arkus dentalis inferiyor, arkus palmaris profundus, karşı durma yarkurulları, pedikulus arkus vertebra, persiste sağ arkus aorta, arkus dentalis superiyor

22 harfli

kalıcı sağ arkus aorta

21 harfli

arkus palatofaringeus, lamina arkus vertebra

20 harfli

spasyum interarkuale

19 harfli

arkus palatoglossus

18 harfli

rami interarkuales

17 harfli

arkus zigomatikus, sıçrarkuyruklular

16 harfli

arkus alveolaris, arkus terminalis, çift arkus aorta, nükleus arkuatus, yarkurul dizgesi

15 harfli

arkus işyadikus, arkus tendineus, arterya arkuata, yarkurul ücreti

14 harfli

arkus kostalis, arkus vertebra

13 harfli

arkuru arkuru, arkuru turmak, arkuru varmak, Aşağıkarkutlu, barkıl çarkul, hacılarkuşağı, linea arkuata, arkus hemalis

12 harfli

çarkuşe cilt, karkuzlanmak, zona arkuata

11 harfli

arkunluğile, arkus aorta, uçarkurbağa, zarkulanmak

10 harfli

arkuncacık, arkurusına, arkuruşmak, kantarkulu, sarkuk saç, tarkurtike, tatarkurdu

9 harfli

arkurıdan, arkurtmak, arkuruşma

8 harfli

aparkuru, arkualis, arkuatus, böryarku, garkumak, Karkucak, yarkurul

7 harfli

akarkum, arkuare, Arkutça, karkuşu

6 harfli

arkula, arkuri, arkuri, arkuru, barkut, harkus, harkut, markuç, parkur

5 harfli

Arkum, arkun, arkus, arkut, zarku

Kelime Ara