İçinde ARM geçen kelimeler

İçinde ARM geçen kelimeler 2157 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ARM geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir yeri) örümcek sarmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) iştahı kabarmak, (birinin) leşini çıkarmak, ağzından baklayı çıkarmak, anamal aktarma sözleşmesi, armudun önü, kirazın sonu, baklayı ağzından çıkarmak, bal tutan parmağını yalar, beşparmaklı-karakurbağası, boynu armut sapına dönmek, çam sakızı çoban armağanı, dağarcığındakini çıkarmak, farmakolojik etki zıtlığı, hemen hemen karmaşık yapı, hızlı marmenevişleme yağı, ıcığını cıcığını çıkarmak, ışık düzengeciyle kararma, karmaşık anlamlı tanımlık, ...

24 harfli

(bir işte) parmağı olmak, (bir yere) parmak basmak, (toprağın) tav kabarması, ağarmaçsal yaygır yalımı, aktarma gümrük işlemleri, bir yakadan baş çıkarmak, çayır makinesi (parmağı), durumdan vazife çıkarmak, dünyanın tadını çıkarmak, ekmeğini taştan çıkarmak, ere gitmek (veya varmak), eyü varmak, (iyü varmak), farmakodinamik etkileşme, farmakokinetik etkileşme, gözden gönülden çıkarmak, karmaşık kaynaklı akarsu, karmaşık sayılarda bölme, kısa parmaklı tarla kuşu, kısa-parmaklı tarla kuşu, kirpikle harman süpürmek, kurtarma kaydetme kümesi, ...

23 harfli

(birini) açığa çıkarmak, (birinin) üstüne varmak, ağartılı balgam çıkarma, ağzı kulaklarına varmak, arabasını düze çıkarmak, Armillifer moniliformis, bulgu belgesini aktarma, cep harçlığını çıkarmak, çamurdan çekip çıkarmak, çıbanın başını koparmak, dışa çarpıklık (parmak), diğer harmanlama sırası, döner sarmalı sestoplar, el dartmak, (el tarmak), farmakodinamik tolerans, farmakokinetik tolerans, farmakolojik antagonist, gönlünü pazara çıkarmak, harman sonu dervişlerin, karma ölçekleme yordamı, karmaşık sayının modülu, ...

22 harfli

(birinin) içini sarmak, alt harmonik fonksiyon, beklenen hakkı aktarma, çıkarma vinci makarası, değişik marmenevişleme, dokuz bantlı armodilla, durumdan ders çıkarmak, düşey saptırma sarması, fazla mal göz çıkarmaz, fetvayişerife çıkarmak, görüş birliğine varmak, işten çıkarma ödencesi, karma çıkarımcı yordam, karma kipli etki alanı, karma kullanım bölgesi, karma piyasa ekonomisi, karmaşık değerli işlev, karmaşık diziler uzayı, karmaşık doğrusal uzay, karmaşık katmanlı uzay, karmaşık sayılar alanı, ...

21 harfli

(birine) dil çıkarmak, acil durum kurtarması, adını ...-ye çıkarmak, antesedan yarma koyak, Armillifer armillatus, armut piş ağzıma düş!, ayak baş parmak olayı, baş parmak göstergisi, beş parmaklı pangolin, beş-parmaklı pangolin, bir varmış bir yokmuş, boynuz çıkarma aygıtı, canciğer kuzu sarması, çift elle top aktarma, Çokharmonik fonksiyon, dirsekçecil-parmakçıl, doğuştan parmaksızlık, duvar sarmaşığıgiller, el parmak ortak geren, funktorlarm bileşkesi, geçmiş olsun armağanı, ...

20 harfli

antesedan yarma vâdi, bağıl bağıl aktarmak, başını gözünü yarmak, benekli kıl ağarması, bestiriğini çıkarmak, beşparmaklı pangolin, biharmonik fonksiyon, birge parmak yaymacı, but yarması pastırma, Curschmannsarmalları, çekip koparma kırığı, çevresel karmaşıklık, deneysel farmakoloji, deveyi düze çıkarmak, elden ayaktan varmak, elden çıkarma değeri, en çok uyarma ilkesi, etkinleşmiş karmaşık, fitne fesat çıkarmak, geniş parmaklı keler, karma etkensel deney, ...

19 harfli

Acanthobrama marmid, acil kurtarma diski, agraf çıkarma pensi, aklından çıkarmamak, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, Armigeres obturbans, aydınlatma armatürü, baş parmak buzülümü, baş parmak kasılımı, bırakıntı kabarması, buğu aktarma bölümü, büyük çaplı kabarma, çarmıklı serpme ağı, çıkarma yapımcılığı, çit sarmaşığıgiller, dergi çıkarma hakkı, dizginleri koparmak, eklemli çelik sarma, eksiltmeye çıkarmak, eli ağzına varmamak, ...

18 harfli

aktarma bildirgesi, Armeniaca vulgaris, armut yaprakpiresi, aşağılık karmaşası, ayranlığı kabarmak, ayrannığı gabarmak, başına iş çıkarmak, cangıldak aktarmak, cırhıdını çıkarmak, cırkıdını çıkarmak, çarhıdını çıkarmak, çıkarma yüksekliği, çocukluk karmaşası, dıdıbılak çıkarmak, dışarmalı ayırtlam, görünüşü kurtarmak, güç uyarma nesnesi, gün ola harman ola, hadımlık karmaşası, harmanına yağmamak, harmonik fonksiyon, ...

17 harfli

ağarmaçlı örümcük, aktarma dişlileri, Antwerp çıkarması, ARMA (p,q) modeli, armoni orkestrası, armut gibi düşmek, armut yaprakarısı, barmağa diş urmak, cacığını çıkarmak, can gözün uyarmak, cıcığını çıkarmak, cıngıbet goparmak, cibinden çıharmak, cinkalak çıkarmak, dedikodu çıkarmak, değişik karmıkçıl, devreden çıkarmak, dırdıbık çıkarmah, ekmeğini çıkarmak, Elektra karmaşası, eli ağzına varmak, ...

16 harfli

acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açılma - kararma, ak kadın barmağı, akıldan çıkarmak, aktarma düzeneği, alarm reaksiyonu, altı parmaklılık, anlaşmaya varmak, armut kompostosu, armut uyuzböceği, başını kurtarmak, benlik karmaşası, beynini suvarmak, bilincine varmak, bitişik parmaklı, borçtan kurtarma, cayırtı koparmak, cıdırık çıkarmak, curruga çıkarmak, ...

15 harfli

ablukayı yarmak, aktarma dingili, aktarma direnci, aktarma zinciri, alarm belirteci, alarm maddeleri, aradan çıkarmak, ardından varmak, armutkaplanları, Arşimet sarmalı, askıya çıkarmak, ay harmanlanmak, ay harmannanmak, ayranı kabarmak, bağırsak (darm), barmak dişlemek, başarat parmağı, başına çıkarmak, başını çıkarmak, baştan çıkarmak, beş parmaklılar, ...

14 harfli

adını çıkarmak, ahır aktarması, ahkâm çıkarmak, ahur aktarması, aktarma rejimi, aktarma yapmak, aktarmadirgeni, aktarmasız hat, alarm feromonu, alıç marmeladı, altı parmakçıl, Amerika armudu, anlam çıkarmak, arada çıkarmak, armut gözkurdu, armut kelebeği, asker çıkarmak, Avrupa Karması, ayva marmeladı, baba karmaşası, balgam çıkarma, ...

13 harfli

ağıt goparmak, ağıt koparmak, ağzı varmamak, aktarma alanı, aktarma yayın, alarm sistemi, alarma geçmek, altı parmaklı, ana karmaşası, arama yarması, arkuru varmak, arma donatmak, Armadillidium, ARMADL modeli, armağan etmek, Aşağısarmaşık, barmak hesabı, basara parmak, basuk darmanı, başa çıharmak, başa çıkarmak, ...

12 harfli

A, B sarması, adi ıskarmoz, adsız parmak, aga çıkarmak, aka çıkarmak, akım sarmalı, aktarma yeri, aktarmacılık, alarm cevabı, armak. armak, ARMAX modeli, Armco demiri, armut hoşafı, armut kabağı, armut kurusu, armutkaplanı, Aşağıarmutlu, atsız parmak, ayak parmağı, badem barmak, badem parmak, ...

11 harfli

ad çıkarmak, Adamharmanı, af çıkarmak, ak sarmaşık, akça armudu, alaz armırt, alaz armudu, alfa sarmal, altı parmak, ARMA modeli, arma soymak, ARMA süreci, Armadillium, Armağantaşı, armut ağacı, Armutçayırı, Armutçukuru, Armutluyazı, arpa armudu, arta varmak, asetokarmin, ...

10 harfli

Acarmantaş, ağarmacalı, akca armut, akça armıt, akdarmalık, aktarmasız, alaz armut, altıbarmak, altıparmak, armadorluk, Armağanlar, armatörlük, armıt gakı, armıtlamak, Armillifer, armut gibi, armut hakı, Armutalanı, Armutveren, aş yarması, Aşılıarmut, ...

9 harfli

ahtarmak1, ahtarmak2, Akçaarmut, aktarmacı, aktarmalı, alamarmak, aparmaduh, armadilyo, armagedon, Armağanlı, armapusat, Armigeres, armoniler, armudubaş, armudumsu, armut otu, armut top, Armutalan, Armutdüzü, Armutkaşı, Armutkolu, ...

8 harfli

agdarmak, ağarmaca, ağdarmak, ahdarmah, ahdarmak, ahtarmak, akcarmıt, akdarmah, akdarmak, Akharman, aktarmaç, aktarmak, angarmak, armadura, armanmak, armıdiye, armonika, armonize, armonyum, armudiye, armuduya, ...

7 harfli

abarmak, Acarman, agarmak, ağarmak, akarmak, akdarma, aktarma, Akyarma, alarmak, aparmah, aparmak, armacık, armador, armağan, armasız, armatör, armatur, armatür, armonik, armudsu, armutlu, ...

6 harfli

ağarma, alarma, aparma, armaan, armada, armalı, Armanç, armoni, armuda, armudi, armudi, barmağ, barmah, barmak, barmel, barmen, barmil, carmar, çârmah, çarmak, Çarman, ...

5 harfli

alarm, armak, arman, armaz, armıd, armıt, armoz, armud, armus, armut, armuz, barma, çarma, darmi, farma, garma, harma, harmı, harmu, karma, narma, ...

4 harfli

arma, armu

Kelime Ara