İçinde ARMU geçen kelimeler

İçinde ARMU geçen kelimeler 146 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

armu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. armu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ARMU geçen kelimeler

25 harfli

armudun önü, kirazın sonu, boynu armut sapına dönmek

22 harfli

sarmurmak, (sermürmek), yarmurmak, (yermürmek)

21 harfli

armut piş ağzıma düş!

19 harfli

eli armut devşirmek

18 harfli

armut yaprakpiresi

17 harfli

armut gibi düşmek, armut yaprakarısı, keşişyemez armudu

16 harfli

armut kompostosu, armut uyuzböceği, sarıbekir armudu

15 harfli

armutkaplanları, bozdığan armudu, çarmukta kalmak, değirmen armudu, irülü ız armudu, Yağmurluarmutlu, yarmuru yarmuru

14 harfli

Amerika armudu, armut gözkurdu, armut kelebeği, çekidek armudu, şomalop armudu, Yenicearmutcuk

13 harfli

Büyükkömarmut, daşlıca armut, deveci armudu, hodayı armudu, karpuz armudu, kulluk armudu, kuzgun armudu, Küçükkömarmut, menendiarmudu, mığırıkarmudu, şalgam armudu

12 harfli

armut hoşafı, armut kabağı, armut kurusu, armutkaplanı, Aşağıarmutlu, Büyükarmutlu, cinci armudu, çakal armudu, çarmuk ayağı, Eskiarmutluk, izôlu armudu, Japon armudu, kirez armudu, Küçükarmutlu, mekrikarmudu, miskicearmut, suluca armut, valay armudu, yaban armudu, yabru armudu

11 harfli

akça armudu, alaz armudu, armut ağacı, Armutçayırı, Armutçukuru, Armutluyazı, arpa armudu, çöür armutu, gelinarmutu, harmutlamak, Hint armudu, kabakarmudu, karmuslamak, parmuslamak, parmuzlamak, sarıcaarmut, tulukarmudu, yabanarmudu

10 harfli

akca armut, alaz armut, armut gibi, armut hakı, Armutalanı, Armutveren, Aşılıarmut, bal armudu, bey armudu, Bozcaarmut, Çatalarmut, dağ armudu, gül armudu, harmutlama, küp armudu, mişkarmudu, sarıarmudu, Tatarmuslu

9 harfli

Akçaarmut, armudubaş, armudumsu, armut otu, armut top, Armutalan, Armutdüzü, Armutkaşı, Armutkolu, Balarmudu, boz armut, Kabaarmut, karmustin, Kırkarmut, kumarmudu, loparmudu, nararmudu, taşarmudu, yayarmudu

8 harfli

armudiye, armuduya, Armutcuk, Armutçuk, Armutköy, armutluk, Armutova, armuttop, Bozarmut, Gürarmut, marmurak, otarmudu, sarmusah

7 harfli

armudsu, armutlu, armutsu, azarmuk, şarmuta

6 harfli

armuda, armudi, armudi, çarmuh, çarmuk, harmul, harmut, karmuk, şarmuk, tarmuk

5 harfli

armud, armus, armut, armuz, harmu

4 harfli

armu

Kelime Ara