İçinde ARPA geçen kelimeler

İçinde ARPA geçen kelimeler 296 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

arpa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. arpa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ARPA geçen kelimeler

25 harfli

arpa değirmen kalıntıları, hızlandıran çarpan modeli, Lagrange çarpanı sınaması, tayfsal ışıklılık çarpanı

24 harfli

arpa öğütme yan ürünleri, aşırı eşçarpanlı dağılım, atın ölümü arpadan olsun, atnan arpayı döğüştürmek, Lagrange çarpanı yöntemi

23 harfli

arpa eken buğday biçmez, asal çarpanlara ayırmak, karpal fleksiyon bandaj, tayfsal yansıma çarpanı, yayınık yansıma çarpanı

22 harfli

arpa ektim, darı çıktı, düzgün yansıma çarpanı, ossa metakarpaliya I-V, yakınsaklık çarpanları

21 harfli

ata arpa yiğide pilav, en büyük ortak çarpan, Marcinkievicz çarpanı, renk düzeltme çarpanı, tayfsal geçme çarpanı, tayfsal yutma çarpanı, yayınık geçme çarpanı, yoğunluk çarpanlaması

20 harfli

arpa malt posası unu, arpa malt yaş posası, düzgün geçme çarpanı, eşçarpanlarla açılım

19 harfli

arpa kapalı rastığı, Cholesky çarpanlama, çarpan balığıgiller, değer düşme çarpanı, dış ticaret çarpanı, eşçarpanlı ortalama, Lagrange çarpanları, metakarpal hastalık, ortak çarpan modeli, ortak çarpan sorunu, tüm yansıma çarpanı

18 harfli

arpa hasılı silajı, arpa siyah rastığı, çarpanbalığıgiller, çarpanlama teoremi, denk bütçe çarpanı, eşçarpanlı dağılım, görünürlük çarpanı, işlendirme çarpanı, sıkışırlık çarpanı, tümlevleme çarpanı, uzun dönem çarpanı

17 harfli

arpa açık rastığı, arpalığı silinmek, arpası çok gelmek, çarpanlama işlemi, çarpanlama ölçütü, çarpanlara ayırma, eşçarpanlı derney, eşçarpanlı toplam, gün ışığı çarpanı, ışıklılık çarpanı, tüm geçme çarpanı

16 harfli

Cholesky çarpanı, çarpan katsayısı, dışsatım çarpanı, eşçarpan açılımı, harpaharp gelmek, iç geçme çarpanı, iç yutma çarpanı, kullanma çarpanı, Lagrange çarpanı, Lp uzayda çarpan, özkaynak çarpanı, sürtünüm çarpanı, transfer çarpanı, yansışma çarpanı

15 harfli

alfa çarpanlama, altı gıran arpa, altı kıran arpa, Arpalıkihsaniye, bölgesel çarpan, eşçarpanlı dizi, gez göz arpacık, harcama çarpanı, ihracat çarpanı, indirim çarpanı, iş sarpa sarmak, mevduat çarpanı, peygamberarpası, sermaye çarpanı, sertlik çarpanı, yansıma çarpanı, yatırım çarpanı, yayınma çarpanı

14 harfli

altı köşe arpa, arpa hastalığı, arpa kavuzları, arpa kesdirmek, arpa kestirmek, arpacı kumrusu, arpacık soğanı, arpalık yapmak, çarpan teoremi, çeviri çarpanı, gındıra arpası, gömleksiz arpa, Hacıhalilarpaç, keynes çarpanı, os karpale III, singir-yarpaği

13 harfli

arpa bulamacı, Arpacıkaraçay, Arpaçsakarlar, biçim çarpanı, bütçe çarpanı, çarpan balığı, çarpan çalmak, çarpana kuşah, çarpana yüzlü, denge çarpanı, gelir çarpanı, kopma çarpanı, os karpale II, os karpale IV, sönüm çarpanı, vergi çarpanı, yutma çarpanı

12 harfli

arpa bilezik, arpa deşmesi, arpa şehriye, arpa toprağı, arpa tutması, arpa yıldızı, çarpanlayıcı, Harpacticoid, ortak çarpan, os karpale I, pağa-yarpaği, parpazlanmak, sabit çarpan, sakalaçarpan, sarpa çekmek, sonlu çarpan

11 harfli

arpa armudu, arpa böceği, arpa çiçeği, arpa ekmeği, arpa elması, arpa güvesi, arpa güzeli, arpa posası, arpa salmak, arpa samanı, arpa şekeri, arpa tutmak, Arpaçbahşiş, Arpalıuşağı, çarpabilmek, çarpak kıyı, çarpayazmak, dış arpacık, gök çarpanı, güç çarpanı, küpeli arpa, ...

10 harfli

arpa akarı, arpa bölen, arpa emini, arpa kıran, arpa orağı, arpa özütü, Arpaderesi, arpagüzeli, Arpakesmez, Arpalıseki, barparalel, çarpabilme, çarpaklama, çarpalamah, çarpalamak, çarpanlama, çarpayazma, gılıç arpa, harpalamak, iç arpacık, kılıç arpa, ...

9 harfli

alaçarpah, alaçarpak, alaçarpaz, arpa arpa, arpa kuşu, arpa suyu, arpacılık, Arpaçayır, Arpaderen, Arpagedik, arpalamak, arpalanma, arpalırak, arparmıdı, çarpanmak, Erkekarpa, Hasanarpa, karpatağı, kılıçarpa, Topuzarpa, Yakuparpa, ...

8 harfli

Arpaalan, Arpacılı, Arpadere, arpafulu, arpalama, arpambiç, Arpaören, Arpaseki, Arpatepe, Arpayazı, Arpayeri, carpadak, carpadan, çarpacak, çarpanak, çarpaşıh, çarpaşık, çarpaşuh, darpadak, darpadan, eğikarpa, ...

7 harfli

ak arpa, arpacık, arpacıl, arpacuh, arpacuk, Arpaçay, arpagan, arpağan, arpağcı, Arpahan, Arpaköy, arpalık, arpamsı, Arpaözü, carpada, çarpala, çarpana, dikarpa, harpada, parpara, parparı, ...

6 harfli

akarpa, arpacı, Arpalı, Arpaöz, çarpag, çarpak, çarpan, çarpaz, karpal, parpal, parpar, sarpan, scarpa, şarpat, Tarpak, tarpan, yarpah

5 harfli

Arpaç, Arpad, arpağ, Arpak, parpa, sarpa

4 harfli

arpa

Kelime Ara