İçinde ARSA geçen kelimeler

İçinde ARSA geçen kelimeler 266 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

arsa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. arsa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ARSA geçen kelimeler

25 harfli

badak sapıtım-barsak debe, damarsal kan gölmeçlenimi, damarsal sıracamsı derice, damarsal-öyke şavk yazımı, Leptinotarsa decemlineata

24 harfli

beyaz denge (varsayılan), kara damarsal kovuklu ur, klasik çıkarsama yöntemi, parsayı başkası toplamak

23 harfli

ak yuvarsal ateş emlemi, istatistiksel çıkarsama, kasmarsal benekli kezik, Kemeny çıkarsama kuralı, sınırlayıcı varsayımlar, tarsal bezlerin yangısı, üzümyuvarsal ağısız aşı

22 harfli

an sapıklığı varsayımı, beyincik zarsal çadırı, damarsal yeteneksizlik, elde avuçta (ne varsa), ossa metatarsaliya I-V, pH partisyon varsayımı

21 harfli

damarsal kan doluşumu, damarsal suymuk bilim, damarsal şavk gölgesi, değişmezlik varsayımı, doyumsuzluk varsayımı, dölembeçsel sarsaklık, kör barsak kırıştırım, mobil almaç varsayımı, on iki parmak barsağı, thiasetarsamid sodyum

20 harfli

bumbarsal kara kezik, bumbarsal kavuşturum, çıkarsama yenileşimi, damarsal bağak urcuk, damarsal taşlı et ur, farksızlık varsayımı, geçişlilik varsayımı, kızılyuvarsal boruca, ne hâli varsa görsün, olgunlaşma varsayımı, pekiştirme varsayımı, pH dağılım varsayımı, tarsal eklem yangısı

19 harfli

bırakıcıl sarsaklık, bırakısal sarsaklık, bumbarsal ağızlatım, dölenksel sarsaklık, ek varsayım yöntemi, golından ne goparsa, kızıl kara damarsal, kol-bacak varsaması, kör barsak-öd kınca, öndeyisel çıkarsama, varsa ... yoksa ..., varsayımsal değişim, yuluncul sarsakçalı

18 harfli

barsak düğümlenimi, barsak genişlemesi, beyin-yulun zarsal, bırakısal sarsakça, damarsal moramıklı, davuşsal sarsaklık, enine-kalın barsak, kör barsak tutmacı, marsama, (varsama), nedensel çıkarsama, toparsal üçgenölçü, uyarsal korunaklık, varlıksal varsayma, Yin-Yang varsayımı

17 harfli

aynılık varsayımı, bakışım varsayımı, Bayesçi çıkarsama, bulgusal varsayım, canına ne sığarsa, damarsal burtarım, glandula tarsales, simetri varsayımı, toparsal konaçlar, yuluncul sarsakça

16 harfli

barsak kayıntısı, bulutsu varsayım, damarsal sinirce, damarsal urlanım, deneme varsayımı, esasına bakarsan, sarsarma éllemek, sırtçıl sarsakça, toparsal izdüşüm, varsayılan değer, Wobble varsayımı

15 harfli

ardıl çıkarsama, aslına bakarsan, barsak kanaması, Coase varsayımı, damarsal yağ ur, domuz bumbarsal, karsamba yapmak, kızık sarsaklık, sıfır varsayımı, sürey varsayımı, tarsal sinostoz, telsel-damarsal, varsayım sınama, yuvarsal sapınç

14 harfli

alfa varsayımı, barsak bezleri, Beta varsayımı, buğarsak olmak, damarsal et ur, damarsal siğil, gama varsayımı, Kacarsallıcası, kalın (barsak), kızıl damarsal, ne kadar varsa, os tarsale III, pınarsal urcuk, sarsak-arıksal, sarsataş olmak, toparsal kuşak, toparsal üçgen, varsayım kurma, yuvarsal dalga

13 harfli

arıklı sarsak, atar damarsal, damarsal ağrı, dirim uyarsal, koca damarsal, os tarsale II, os tarsale IV, sarsak sursak, varsayabilmek, varsayış kipi, yuvarsal burç

12 harfli

beyin zarsal, çatalağarsak, dışarsalayan, işlik arsası, kör barsakça, neosalvarsan, os tarsale I, perik zarsal, toparsal açı, varsayabilme

11 harfli

alabağarsak, damarsal ur, garsalanmak, garsambalık, garsanbalık, kanarsallık, karsambalık, sarsabilmek, Sarsak oluk, sarsaklamak, triparsamid, varsayılmak, varsayımsal, yer barsağı

10 harfli

arsak elma, bağarsamak, boğarsamak, buğarsamak, dışarsamak, dışarsamık, dışarsanık, Eskikarsak, garsalamak, ha karsang, karsalamak, Karsavuran, sarsabilme, sarsalamak, Türkkarsak, varsak (I), varsayılan, varsayılma, varsayımlı

9 harfli

arsa payı, bumbarsal, çıkarsama, dışarsama, garsambac, garsambaç, garsavran, karsambaç, karsanbaç, kasmarsal, ön barsak, sarsahlıh, sarsaklık, sarsaksal, sarsalama, umarsamak, varsay ki, varsaymak

8 harfli

bağarsah, bağarsak, barsamba, bogarsak, boğarsak, bonarsak, bugarsak, buğarsak, garsakal, garsamba, garsanba, harsanba, kabarsal, karsamba, karsanba, Karsavul, marsavan, parsaklı, parsalak, sarsakça, sarsaklı, ...

7 harfli

ağarsak, Arsaköy, arsatan, arsavat, baarsak, barsama, varsağı, varsama, varsanı, Varsayı

6 harfli

arsana, bârsah, barsak, barsal, barsam, barsan, farsah, farsak, garsak, garsan, harsan, karsak, karsal, karsan, parsal, sarsaç, sarsah, sarsak, tarsal, varsam, zarsal

5 harfli

arsak, Arsal, Arsan, harsa, marsa, parsa, varsa

4 harfli

arsa

Kelime Ara