İçinde ARTA geçen kelimeler

İçinde ARTA geçen kelimeler 323 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ARTA geçen kelimeler

25 harfli

artan marjinal verimlilik

24 harfli

ölçeğe göre artan getiri, tekdüze sıkı artan işlev

23 harfli

artan değer değişikliği, baryum antimon tartarat, fartası furtası olmamak, kalkansı salgı çıkartan, tekdüze sıkı artan dizi

22 harfli

akbant kuyruklu kartal, Atina-Sparta savaşları, düz artan oranlı vergi, hemen hemen artan dizi

21 harfli

büyük bağırgan kartal, gizli artan oranlılık, kesin artan fonksiyon, küçük bağirgan kartal

20 harfli

artayaklı kertenkele, aspartat transaminaz, büyük-bağırgankartal, Cartagene Antlaşması, kartallı eğrelti otu, küçük-bağırgankartal, veri tabanı artalanı

19 harfli

artan zincir koşulu, balık kartalıgiller, balık-kartalıgiller, büyük orman kartalı, Cartagena Anlaşması, kartallı eğreltiotu, küçük orman kartalı, tartak martak etmek, tartak turtak etmek, tekdüze artan işlev

18 harfli

ak kuyruklu kartal, ak-kuyruklu kartal, artan oranlı vergi, balıkkartalıgiller, Cakarta Konferansı, kan su boyartanımı, Kartagenersendromu, kusturucu tartarat, tekdüze artan dizi

17 harfli

akkuyruklu kartal, artan-aşınma payı, farta furta etmek, mezotartarik asit, os sentrokuartale

16 harfli

artan maliyetler, bağıntı artalanı, bolartan (adale), eşartanlı derney, Karahisartatlısı, sapartayı vermek, sıkı artan işlev, vartadan atlamak, vartayı atlatmak

15 harfli

artan fonksiyon, artavurt ünsüzü, bizmut tartarat, burulum tartacı, Cartagena Grubu, çözümsel tartaç, gartambeç olmak, hartalaş köpeği, örüntü artalanı, vartanıyış kipi

14 harfli

ahmak yaşartan, atmaca kartalı, cartayı çekmek, eşartanlı dizi, Isparta halısı, Kanada kartalı, sakallı kartal, sönümlü tartaç, sümük çıkartan, taneli nartaşı, tartarak yenme, yeter de artar, Yukarıkartallı, zartayı çekmek

13 harfli

ağaç kabartan, Aşağıkartallı, balık kartalı, Büyükanafarta, çıkartabilmek, değer hartası, deniz kartalı, kabartabilmek, kanadakartalı, karartabilmek, kartal örgesi, kızartabilmek, kopartabilmek, kuartan sıtma, Küçükanafarta, martavalcılık, morartabilmek, starta geçmek, şımartabilmek, tartak martak, tartarik asit, ...

12 harfli

abartabilmek, Afşartarakçı, ağartabilmek, altın kartal, artak tartak, artalan kipi, artan getiri, artan özence, artan sartan, artan sırtan, artan zincir, ayartabilmek, çıkartabilme, duyar tartaç, göz yaşartan, Isparta gülü, Ispartalılık, kabartabilme, karartabilme, kartal ağacı, kartalgiller, ...

11 harfli

abartabilme, ağartabilme, arta durmak, arta varmak, artalan işi, artan işlev, artan verim, Aşağıkartal, ayartabilme, cüce kartal, farta furta, gartal gaya, Kartalpınar, kartamsamak, kartanlamak, partallamah, partallamak, partanpalaç, su çıkartan, takkadartan, tartabilmek, ...

10 harfli

ağırtartaç, alavartacı, artabilmek, artağanlık, artakalmak, artallamak, artan dizi, artan sıra, bitartarat, dartayumak, hartacılık, Kartaldere, kartalgözü, Kartalkaya, Kartaloğlu, Kartaltaşı, Kartaltepe, kazartaşır, martavalcı, minitartaç, nartaşları, ...

9 harfli

Alpkartal, artabilme, artakalım, artakalma, avartalık, Cathartae, gartalmah, Ispartalı, Kartalköy, kartallar, kartalmak, kartavuğu, kartaymak, Kaynartaş, martatmak, mezartaşı, tartaglia, tartaşmak, taştartan

8 harfli

alafarta, anafarta, aspartam, aspartaz, ayartası, bagartak, cartadak, cartadan, cartazan, Çakartaş, gartalaç, gartalak, gartaleç, hartadak, kartadak, kartalaç, kartalak, kartalaş, Kartalca, kartaleç, kartallı, ...

7 harfli

acartav, ağartan, artağan, artalan, artamak, artanca, artantı, artaşan, ayartan, hartacı, hartama, huvarta, ıskarta, Isparta, isbarta, İsparta, kartala, kartana, mucarta, partada, saparta, ...

6 harfli

ayarta, bartak, çartan, fartal, gartal, ğartar, hartan, hartap, kartal, kartan, kartaş, Kartay, martal, partaf, partal, partan, tartaç, tartar, zartak

5 harfli

artaç, artağ, artah, artak, artam, artan, carta, farta, harta, marta, varta, zarta

Kelime Ara