İçinde ARY geçen kelimeler

İçinde ARY geçen kelimeler 384 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ARY geçen kelimeler

25 harfli

akaryakıt tüketim vergisi, arterya koronarya dekstra, arterya mammarya kaudalis, septum sinum maksillaryum, tek yönlü varyans analizi

24 harfli

Campanian Barbary koyunu, kötücül tersiyan malarya, megakaryositik miyelozis, ovaryan remnant sendromu, ovaryo-abdominal gebelik

23 harfli

bankroftiyan filaryozis, baryum antimon tartarat, iyicil günaşırı malarya, makrobiyotik vejetaryen, megakaryoblastik lösemi, Nucifraga caryocatactes, septum interradikularya

22 harfli

akaryakıt tüketim fonu, bir şeklin varyantları, ekstrafloral nektaryum, fenotipik varyasyonlar, foramen transversaryum, gametoklonal varyasyon, korpus vezika ürinarya, septa interradikularya, Stone Geary fonksiyonu

21 harfli

abdominal ovaryektomi, bir sesin varyantları, filaryal elefantiozis, kontravaryant funktor, megakaryositik lösemi, meroistik tip ovaryöl, septa interalveolarya

20 harfli

Achnaccary anlaşması, epigenetik varyasyon, Hemigrammus hyanuary, kanalis alimentaryus, kanatlılarda malarya, kontravaryant tensör, lakto-ovo-vejetaryen, ovaryum yetersizliği, somaklonal varyasyon, timoriyan filaryozis, tubo-ovaryan gebelik, uterus rudimentaryus, varyasyon kat sayısı

19 harfli

akaryakıt istasyonu, brugiyan filaryozis, dikburunluharharyas, filaryal dermatitis, foramina papillarya, glandula pituitarya, malaryan filaryozis, ovaryosalpingektomi, ovaryum hipoplazisi, prokaryotik protist, senaryo çözümlemesi, subtersiyan malarya, transfüzyon malarya, vajinal ovaryektomi, varyasyon katsayısı

18 harfli

akvaryum ısıtıcısı, baryum tiyosiyanat, coğrafik varyasyon, dikburun karkaryas, katı vejetaryenizm, Malayan filaryozis, maryaşlanma çeliği, ovaryohisterektomi, pernisiyöz malarya, politrofik ovaryol, postparyetal kemik, sezaryen ameliyatı, Syngamus laryngeus, traktus solitaryus, transovaryal nakil

17 harfli

akvaryum filtresi, baryum flosilikat, baryum tiyosülfat, çevirim senaryosu, fasyes paryetalis, glandula mammarya, karyozoik parazit, kazayağı uçaryağı, kovaryans analizi, kovaryant funktor, malarya pnömonisi, ovaryosalpingitis, Ozzard filaryozis, ökaryotik protist, panoistik ovaryol, paryetal kemikler, stefanofilaryozis, sulkus koronaryus, tubo-ovaryan apse, tubo-ovaryan kist

16 harfli

angaryaya koşmak, Bankroft filarya, baryum hidroksit, Batarya anahtarı, dikaryotik hücre, doğuştan malarya, fila radikularya, floral nektaryum, gizli filaryozis, glandula tubarya, ikarya topluluğu, karyotip anomali, kovaryant tensor, lakto-vejetaryen, lavabo bataryası, malarya paraziti, malarya pigmenti, megakaryositozis, ovaryan agenezis, ovaryum folikülü, ovaryum gebeliği, ...

15 harfli

aksesör ovaryum, banyo bataryası, baryum karbonat, baryum peroksit, dermis paryetis, harharyasgiller, katı vejetaryen, koryum paryetis, kovaryant türev, magarya sandığı, organa urinarya, sedir kanaryası, senaryo analizi, varyans analizi, vezika ürinarya, yuga alveolarya

14 harfli

akaryakıtçılık, akvaryum alası, baryum selenit, batarya kutusu, Caryophyllaeus, hipoovaryanizm, kanarya çiçeği, kanarya sarısı, kistik ovaryum, malarya sirozu, maryaşlandırma, maryaşlı çelik, megakaryoblast, Musalaryeniköy, ovo-vejetaryen, parafilaryozis, paryetal organ, ramus tubaryus, semivejetaryen, torus tubaryus, transversaryus, ...

13 harfli

akvaryumculuk, algid malarya, anizokaryozis, baryum asetat, baryum florür, baryum fosfat, baryum hidrür, baryum klorat, baryum klorür, baryum kromat, baryum nitrat, baryum sülfat, baryum sülfür, batarya ateşi, beyinzaryuvar, hususi avarya, ilarya balığı, karyopiknozis, kızlaryoldaşı, Lacerta parya, malarya ateşi, ...

12 harfli

akaryakıtlar, alimentaryus, angaryacılık, baryum oksit, Brug filarya, heterokaryon, kokaryürülük, lotaryacılık, makrofilarya, malaryasidal, megakaryosit, metaserkarya, mikrofilarya, otoakaryozis, ovaryoreksis, ovaryotestis, paryetal lop, prokaryotlar, Sakaryalılık, senaryoculuk, transovaryal, ...

11 harfli

akaryakıtçı, aryuvlatmak, cımbaryemek, fruyitaryan, Hacılaryolu, insektaryum, kanarya otu, karyoplazma, karyoreksis, karyoreksiz, malaryoloji, maryaşlanma, Okçularyeri, ovaryopeksi, özel avarya, paraovaryan, peskataryan, planetaryum, varyemezlik

10 harfli

akvaryumcu, aryulanmak, aryuvlamak, bipinnarya, davaryancı, demekaryum, diplokarya, emissaryum, emprezaryo, filaryozis, kanaryalık, kançılarya, karyağdılı, Karyofiloz, karyokines, karyokinez, karyolizis, koronaryus, mezovaryum, ordinaryüs, ökaryotlar, ...

9 harfli

akaryakıt, angaryacı, ary etmek, bakalaryo, baratarya, bataryalı, Carychium, harharyas, iskalarya, kalkaryus, Karyağmaz, karyogami, karyogram, karyokist, karyolenf, karyopsis, kenaryazı, kovaryans, laminarya, lotaryacı, marya ağı, ...

8 harfli

Acaryurt, akvaryum, Aryanist, Aryanizm, daryandı, diplarya, filaryal, kalvarya, karyağdı, karyeyen, karyiyen, karyoliz, karyolye, karyosom, karyotin, karyotip, karyozom, konaryus, malaryal, malaryöz, maryaşlı, ...

7 harfli

akaryan, angarya, astarya, attarya, batarya, fasarya, filarya, garyola, hotarya, kanarya, karyola, lotarya, malarya, muharye, ovaryol, ovaryum, ökaryot, punarya, Sakarya, senaryo, varyans, ...

6 harfli

aryeti, avarya, baryam, baryöz, baryum, ilarya, karyen, rotary, varyos, varyoz

5 harfli

aryan, aryûv, Aryüz, barya, gârye, harya, karye, karyo, marya, narya, parya, şaryo, varya

4 harfli

arya

Kelime Ara