İçinde ASIL geçen kelimeler

İçinde ASIL geçen kelimeler 388 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asıl aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asıl anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ASIL geçen kelimeler

25 harfli

alan olasılık örneklemesi, asılı takla (öne, arkaya), cari sermaye-hasıla oranı, dişlerle asılma gösterisi, durağan olasılıksal süreç, kesikli olasılık dağılımı, kesikli olasılıksal süreç, koşullu olasılık dağılımı, olasılıksal eğilim modeli, olasılıksal türevlenirlik, sürekli olasılık dağılımı

24 harfli

asılı sıçramalı ilerleme, Basılı hava perçinlemesi, basılmış yazılı yapıtlar, birleşik olasılık işlevi, doğrusal olasılık modeli, eşhacimli kasılma evresi, gayrisafi yurtiçi hasıla, izometrik kasılma evresi, net sermaye-hasıla oranı, olasılık tümlev dönüşümü, olasılık yoğunluk işlevi, olasılıksal sınır modeli, ortak olasılıksal eğilim, sermaye-hasıla katsayısı, suratı bir karış asılmak, toplam olasılık eşitliği

23 harfli

asılı yankıdüzen tavanı, asılma-dayanma araçları, assılanmak, (asılanmak), beklenen olasılı kazanç, gerçekleşmeme olasılığı, İngiliz ipi ile asılmak, koşullu olasılık işlevi, olasılıksal bağlaştıran, olasılıksal tümlenirlik, bileşen olasılık işlevi, iki terimli olasılıklar

22 harfli

asıl azmaz, bal kokmaz, asıl tümleç veya nesne, eşdeğerlilik olasılığı, gayrisafi millî hasıla, gerçek ve asıl bulgucu, kısımsal kasılımsızlık, marjinal hasıla değeri, olasılık oran sınaması, olasılıksal bağımlılık, olasılıksal katsayılar, olasılıkta yakınsaklık, örneğe girme olasılığı, tekdüze önsel olasılık, asılı metalik ağ tavan, olasılıksal örnekbiçim

21 harfli

ardıl model olasılığı, arı olasılıksal süreç, beraatizimmet asıldır, emek-hasıla katsayısı, eşit olasılıkla seçim, gerçekleşme olasılığı, Havabasılı temelatımı, ışınımlanma olasılığı, kasılımsız (sayrılık), kasılma giderici ilaç, olasılıksal elemanlar, önsel model olasılığı, öznel olasılık kuramı, Subasılı kaldırmalık, tam olasılıksal süreç, uzambilgisel olasılık

20 harfli

arda kalma olasılığı, asılı ışıldak dizisi, buğday hasılı silajı, firma satış hasılası, firma satış hasılatı, olasılık önkoyutları, olasılık örneklemesi, olasılıksal bozukluk, olasılıksal değişken, olasılıksal oynaklık, olasılıksal yoğunluk, olasılıkta yakınsama, sermaye-hasıla oranı, ters asılmalı terazi, yürek kasılımsızlığı

19 harfli

asılı buzul koyağı,, aslım aslım asılmak, Basılı hava sandığı, Basılı hava tokmağı, baş parmak kasılımı, mısır hasılı silajı, olasılık fonksiyonu, olasılıksal bozulma, olasılıksal denklem, safî yurtiçi hasıla, tutuklama olasılığı, yulaf hasılı silajı

18 harfli

arpa hasılı silajı, asıl bulgu belgesi, Basılı havasaklağı, çekirdeksel asıltı, eş hacimli kasılma, eş hasılat doğrusu, ısıktan kasılırlık, maksat hasıl olmak, mantıksal olasılık, net yurtiçi hasıla, olasılık belitleri, olasılık integrali, olasılık işlencesi, olasılık tanımları, olasılıksal eğilim, olasılıksal tümlev, seçim olasılıkları

17 harfli

bağlaşık olasılık, basılmış yapıtlar, birleşik olasılık, doğrudan olasılık, dokunca olasılığı, emek-hasıla oranı, gayrisafi hasılat, izometrik kasılma, marjinal olasılık, metinler arasılık, olasılık dağılımı, olasılık öngörüsü, olasılıksal birim, olasılıksal süreç, safî millî hasıla, sıra dışı kasılma, uluslararasılaşma

16 harfli

asıl imiş`li kip, asıl sayı sıfatı, asıl tekil nokta, aşınma olasılığı, basılma dayanımı, bileşik olasılık, burun sasılıkçıl, izotonik kasılma, koşullu olasılık, marjinal hasılat, net millî hasıla, saçlardan asılma, sürekli olasılık, tonik kasılmalar, uterus kasılması, üstüste asılanım

15 harfli

asıl olumsuzluk, asıltıl kaplama, bacaktan asılma, başaşağı asılma, ebriğe basılmak, geçiş olasılığı, görgül olasılık, güven olasılığı, kabul olasılığı, klasik olasılık, marjinal hasıla, nesnel olasılık, olasılı dokunca, olasılık eğrisi, olasılık hesabı, olasılık işlevi, olasılık kâğıdı, olasılık kuramı, olasılık limiti, olasılık modeli, olasılık yasası, ...

14 harfli

ardıl olasılık, arkadan asılma, asılı buzullar, asılı sallanma, ayaktan asılma, ayrık olasılık, basılı katalog, beta olasılığı, burun sasılığı, evrik olasılık, hâsılat kirası, kanı olasılığı, kasıl sarsılma, olasılı yanlış, olasılık öğesi, olasılık uzayı, öncül olasılık, önsel olasılık, öznel olasılık, velhasılıkelam, velhasılikelem, ...

13 harfli

asılı girinti, asıltılı uçun, aşırı kasılım, basıla gelmek, basıla vermek, basılı tutmak, dış-asılaklık, dizden asılma, eşit olasılık, fasıla vermek, gergin asılma, hasılat oranı, havada asıltı, kasılımsızlık, kolla asılmak, nasıl olmuşsa, paçaya asılma, sarkaç asılma, sıtma asılağı, sosyal hasıla, takılı asılma

12 harfli

alçak asıllu, asıl belirti, asıl dilekli, asıl fiiller, asıl ikinlik, asıl ötümsüz, asıl sayılar, asıl ululuğu, asıla kalmak, asılandırmak, basılabilmek, basılı kâğıt, basılı kitap, basılı kopya, basılı örnek, bükük asılma, fasıl heyeti, hasıl toprak, hasıllık hal, iç-asılaklık, mısır hasılı, ...

11 harfli

asıl ötümlü, asılabilmek, asılı buzul, asılı çubuk, asılı dekor, asılmışadam, basılabilme, hasıl etmek, hasıl hasıl, hasıl olmak, hasıl tarla, hasılıkelam, hasıllanmak, her nasılsa, kasılganlık, katı asıltı, mayasıl otu, olasılı kâr, olasılıksal, öne kasılım, sıvı asıltı, ...

10 harfli

asıl anlam, asıl kütük, asıl nüsha, asıl tirsi, asıl vurgu, asılabilme, asılı pano, asılsızlık, dış-asılak, hasılçarık, hasılçaruh, hasıllamah, hasıllamak, ımasılamak, kasılımcıl, kasılırlık, nasıl olsa, nasılsınız, ulu asıllı

9 harfli

asıl kaya, asıl sayı, asılaklık, asılanmak, Asılbeyli, asılı toz, Durasılar, Durasıllı, fasılasız, hasılatlı, iç-asılak, Karafasıl, kasılımca, mayasıllı, nasıl ısa, Sarıfasıl, velhasıli

8 harfli

asılacak, asılanış, asılanma, Asılbanu, asılmalu, asılzede, basılmak, basılmış, evhâsılı, fasılalı, fasıldak, Fasıllar, gasılmak, hamhasıl, hasıllık, kasılgaç, kasılgan, kasılmak, munfasıl, muttasıl, nasıl ki, ...

7 harfli

Asılgül, asıllar, asılmak, asılsız, basılış, basılma, bu asıl, Durasıl, elhasıl, fasılya, fasılye, hasılat, hasıllı, Karasıl, kasılım, kasılır, kasılış, kasılma, mayasıl, miyasıl, nasılsa, ...

6 harfli

anasıl, arasıl, asılak, asılan, asılga, asılık, asılım, asılış, asıllı, asıllu, asılma, asıltı, basıla, basılı, fasıla, hasıla, hasılı, hasıli, kasıli, olasıl, Vasıla

5 harfli

asılı, asıli, fasıl, gasıl, hasıl, kasıl, nasıl, vasıl

4 harfli

asıl

Kelime Ara