İçinde ASAR geçen kelimeler

İçinde ASAR geçen kelimeler 318 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ASAR geçen kelimeler

25 harfli

hipokalemik böbrek hasarı, kapsamlı kırsal tasarlama, Latin dikdörtgen tasarımı, marjinal tasarruf eğilimi, negatif içsel tasarruflar, ortalama tasarruf eğilimi

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar

23 harfli

analjezik böbrek hasarı, eksi dışsal tasarruflar, nesne yönelimli tasarım, tümüyle rasgele tasarım, yarı-yinelemeli tasarım, yatırım-tasarruf eğrisi

22 harfli

geniş kapsam tasarrufu, kasaba kümeleri tasarı, toprak kullamım tasarı

21 harfli

aşırı tasarruf kuramı, bahçe yapıtasarcılığı, bölge kullanım tasarı, dengeli örgü tasarımı, görey yapıtasarcılığı, küçük tasarruf bonosu, Latin dördül tasarımı, muhasara altına almak, yarı-etkensel tasarım

20 harfli

ayrık panel tasarımı, bağlı bölük tasarımı, düşülküsel tasarlama, eksik bölük tasarımı, geniş kapsamlı tasar, gerçekleşen tasarruf, grafik tasarımcılığı, işletme tasarrufları, örgü dördül tasarımı, toplu birim tasarımı

19 harfli

anakent tasarlaması, basarağını bağlasın, çok-etkenli tasarım, endüstriyel tasarım, havalandırma tasarı, ısı hasarlı protein, tasarlama ölçünleri, tasarruf fonksiyonu, toplumsal tasarlama, yalın örgü tasarımı, yeniden tasarımlama

18 harfli

araştırma tasarımı, bölgesel tasarlama, Casarca ferruginea, çizimsel tasarlama, dışsal tasarruflar, grafik tasarımcısı, iyileştirme tasarı, kentsel tasarçizim, muhtasar beyanname, örnekleme tasarımı, planlanan tasarruf, savunucu tasarlama, tasar soruşturması, tasarruf çelişkisi, tasarruf paradoksu, ulaşım tasarlaması, uyarılmış tasarruf, üçül örgü tasarımı

17 harfli

aleleyip asartmak, basarna kazıkları, bireysel tasarruf, bölge tasarlaması, coşumcu tasarlama, çevre düzentasarı, çevre tasarlaması, dekor tasarımcısı, genişletme tasarı, giysi tasarımcısı, içsel tasarruflar, ihtiyat tasarrufu, konum tasarlaması, mantıksal tasarım, tasarımlayabilmek, tasarımlı gelecek, tasarlama kipleri, tasarruf mevduatı, tasarrufî muâmele, uygulama tasarısı, yararcı tasarlama, ...

16 harfli

basaruğu olmamak, bölgeleme tasarı, deneysel tasarım, dizgesel tasarım, döngüsel tasarım, ex-ante tasarruf, ex-post tasarruf, gönüllü tasarruf, işlevsel tasarım, kişisel tasarruf, negatif tasarruf, ömeklem tasarımı, örümcekağı tasar, simgesel tasarım, sormaca tasarımı, tasar çizimcilik, tasarı sihirbazı, tasarımlayabilme, tasarlama kurulu, tasarlama örgütü, tasarruf bankası, ...

15 harfli

asaratta kalmak, Aşağıyahyasaray, bölge tasarcısı, dengeli tasarım, dirik tasarlama, gasarını bozmak, kasara yatırmak, kasarı kırılmak, otonom tasarruf, örneklem tasarı, tasarı geometri, tasarlanabilmek, tasarlayabilmek, tasarruf bonosu, tasarruf işlevi, yapısal tasarım, yerel tasarlama, yerleşme tasarı

14 harfli

ana düzentasar, Asarcıkhacıköy, Asarcıkkazaklı, bölgesel tasar, bütçe tasarısı, cebri tasarruf, çapraz tasarım, çevrel tasarım, deney tasarımı, dolaşım tasarı, hasara uğramak, iç tasarruflar, iradi tasarruf, izlem tasarımı, kamu tasarrufu, kanun tasarısı, kapsamlı tasar, kargasarmısağı, kent tasarcısı, muhasara etmek, sarmasar olmak, ...

13 harfli

Asarcıkcamili, Asarcıkkayalı, basara parmak, düzlük tasarı, eksi tasarruf, genel tasarcı, ışınım hasarı, kasaba tasarı, mutasarrıflık, ortak tasarım, örgü tasarımı, tasar bölgesi, tasar çizimci, tasarımlanmak, tasarımsızlık, tasarrufçuluk, uzman tasarcı, yapı tasarımı, yasa tasarısı, yerbölümtasar

12 harfli

âsâr-ı atîka, ayrıntıtasar, Baltasarılar, bezem tasarı, eşözek tasar, görsel tasar, kesin tasarı, onaylı tasar, pasaroflamak, pasaruklamak, sakalasarkan, samprasârana, tasarçizimci, tasarım kipi, tasarımlamak, tasarımlanma, tasarıvarlık, tasarlı kent, tasarımcılık

11 harfli

Adasarhanlı, Apasaraycık, damalıtasar, dik tasarım, döşemtasarı, esnek tasar, hasarsızlık, ilk tasarım, kasar etmek, kasar olmak, kasarlanmak, ocak tasarı, Ortasarıbey, parmakbasar, tasar çizim, tasar onayı, tasar-çizim, tasarlanmak, tasarlatmak, tasarımlama

10 harfli

alafasarak, asar burnu, asarıatika, asartlamak, asartmalık, çizimtasar, dönerbasar, düzentasar, geneltasar, hasarsızca, Kasarcılar, kasarlamak, konumtasar, muhtasaran, mutasarrıf, Sırçasaray, tabanbàsar, tasarçizim, tasarımsız, tasarlamak, tasarlanış, ...

9 harfli

atasarısı, kan basar, Kayasaray, mâsaralık, tasarımcı, tasarımlı, tasarlama, yapıtasar, Yuvasaray

8 harfli

alasarık, anasarka, Asarçayı, asartmak, dilbasar, hasarsız, masarika, muhasara, muhtasar, Ovasaray, ön tasar, sermasar, tasarruf, yanbasar, yankasar, yolbasar, yöntasar

7 harfli

Asarcık, asarlık, asarmak, Asarönü, asarsör, asartma, basarak, basarna, fasarya, hasarlı, Karasar, kasarlı, masaraf, masarıf, masarif, muasara, pasarıf, subasar, tasarcı, tasarım, Tasarlı, ...

6 harfli

basara, basari, kasara, masara, tasarı

5 harfli

asarı, basar, çasar, gasar, hasar, kasar, masar, tasar, yasar

4 harfli

asar

Kelime Ara