İçinde ASİ geçen kelimeler

İçinde ASİ geçen kelimeler 1430 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ASİ geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, apertura torasis kaudalis, arterya torasika eksterna, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, asit anyonik sürfektanlar, basit bağlantılı manifold, edilgen fiil ~ pasif fiil, glossitis aktinobasilloza, hidroklorik asid, tuzruhu, ketoplastik amino asitler, laktik asit fermantasyonu, muskulus spinalis torasis, mutlak gerekli amino asit, neoklasik bölüşüm teorisi, oksalik asit zehirlenmesi, postmortem ensefalomalasi, propiyonik asit türevleri, rebound asit salgılanması, regio vertebralis torasis, septisemik kolibasillozis, ...

24 harfli

arterya torasika interna, asit deterjan lif tayini, asit mukopolisakkaritler, Avrupamerkezci diplomasi, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu, benzen monosülfonik asit, böbrek tubulus asidozisi, çağınca asitlik derecesi, çoklu doymamış yağ asidi, endüstri atıl kapasitesi, Equus asinus somaliensis, fakirliğin fasit dairesi, glikojenik amino asitler, klasik çıkarsama yöntemi, klasik iktisat yaklaşımı, klasik sindirim denemesi, mesajcı ribonükleik asit, muskulus kutaneus fasiyi, neoklasik bölüşüm kuramı, ...

23 harfli

amino asit dengesizliği, aminoasil tRNA sentetaz, aromatik sülfon asitler, asil koenzim A sentetaz, asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis, Avrupa siyasi işbirliği, birincil safra asitleri, dezoksiribonükleik asit, Eimeria subepitheliasis, Engraulis encrasicholus, gama-amino bütirik asit, hekzafluorosilisik asit, hidrofluosilisilik asit, hiperbolün asimptotları, kapasite kullanım oranı, ketojenik amino asitler, klasik iktisat doktrini, klasik kafes istirahati, klasik öğretim programı, kuasi-doğrusal operatör, ...

22 harfli

alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, asidofilik cisimcikler, asimetrik karbon atomu, asit baz belirteçleri, basiller hemoglobinüri, basit usulde vergileme, benzen disülfonik asit, benzeşme ~ asimilasyon, bir klorlu asetik asit, çoğaltılmış basit emek, dokozahekzaenoyik asit, Ehrlich triasit boyası, Engraulis encrasicolus, Equus asinas africanus, Equus asinus africanus, esansiyel yağ asitleri, eykozapentaenoyik asit, gliserol fosforik asit, homokodonik amino asit, iki bazlı asit, diasid, ...

21 harfli

ağız nekrobasillozisi, anunâsika ve anusvâra, aromatik aminoasitler, asitlendirilmiş krema, aspartik asit, Asp, D, Asya Pasifik ülkeleri, az doymamış yağ asidi, basit harfli ifadeler, basit Keynesyen model, basit rumen timpanisi, basit triaçilgliserol, Chamaeleon basiliscus, çok taraflı diplomasi, diamidopropionik asit, dil aktinobasillozisi, dokosaheksaenoik asit, dumanlı sülfürik asit, eikosapentaenoik asit, endüstriyel demokrasi, firma atıl kapasitesi, glutamik asit, Glu, E, ...

20 harfli

aktif/pasif yönetimi, akut işkembe asidozu, asetilsalisilik asit, asidik amino asitler, asidik ölüm katılığı, asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, asit deterjan lignin, asit dirençli alaşım, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, Asya Pasifik konseyi, basit fâiz hesapları, basit periyodik eğri, basit yeniden üretim, benimseme kapasitesi, benzen sülfinik asit, Chamaeleo basiliscus, çiftleşme kapasitesi, difenilglikolik asit, diyabetik ketoasidoz, ...

19 harfli

adım adım diplomasi, amidokapronik asidi, asidofil granülosit, asit ayrışma sabiti, asit dirençli çelik, asit dirençli emaye, asit dirençli metal, asit hematein testi, asitik aminoasitler, asitlendirilmiş süt, asitlik düzenleyici, basit küresel üçgen, basit sürekli dikiş, bazik amino asitler, birinci variyasiyon, Bismark diplomasisi, bütirik asit tayini, dekstro laktik asit, demirli sirke asidi, difüzyon kapasitesi, dumanlı nitrik asit, ...

18 harfli

Abbasi hanedanlığı, akut rumen asidozu, alfa linoleik asit, amilobakter basili, aminoasil sentetaz, aminobenzoyik asit, ansatüre yağ asidi, apürinik asit, APA, asetik asit tayini, asetil asetik asit, asimptotik eşitlik, asit fuksin boyası, basireti bağlanmak, basit böbrek kisti, basit fiil cümlesi, basit lenfadenitis, basit puan tahmini, basitleştirebilmek, benzensülfon asidi, borik asit sistemi, by pass amino asit, ...

17 harfli

amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, anasistem kimliği, anorganik asitler, asidofil hücreler, asidofilus yoğurt, asimetrik solunum, asimptotik açılım, asimptotik vektör, asit deterjan lif, asit halojenürler, asitane kaymakamı, basit borumsu bez, basit kapalı eğri, basit trigliserit, basit zamanlı kip, basite indirgemek, basitleştirebilme, D-gliserikasitemi, dienoik yağ asidi, ...

16 harfli

aktinobasillozis, aktüel asitlilik, alfa lipoik asit, aminoasit dizisi, anasistem adresi, arterya torasika, asetoasetik asit, Asi nehri sorunu, asimetrik tehdit, asit baz dengesi, asit mayalanması, asitli temizleme, asitlik derecesi, askerî diplomasi, basit ad cümlesi, basit ayrı dikiş, basit indigesyon, basit proteinler, basitleştirilmek, çinko basitrasin, çocuk klasikleri, ...

15 harfli

Agama caucasica, aldarik asitler, aldonik asitler, amino asit kolu, arahidonik asit, araşidonik asit, aside dayanıklı, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, asimptotik eğri, asiner karsinom, asinöz karsinom, asit kapasitesi, asit test oranı, asitlik indeksi, askerî kapasite, aspergilik asit, aşı diplomasisi, basit diffizyon, basit emek gücü, basit makineler, ...

14 harfli

abieninik asit, açık diplomasi, allontoik asit, aminoasil tRNA, aminoasil yeri, aminoasit kolu, aorta torasika, aside dirençli, asidik boyalar, asidik çözelti, asidofilus süt, asidorezistans, asiller sınıfı, asiltransferaz, asimptotik yön, asit saldırısı, asite daldırma, asitli dağlama, asitlik değeri, aşırı asitleme, aşırı kapasite, ...

13 harfli

abiyetik asit, adem kasidesi, adenilik asit, amino asidemi, amino asitler, anasistem adı, anonim klasik, antiasit ilaç, araşidik asit, asefalotorasi, asil öğretmen, Asio flammeus, asismik bölge, asit dirençli, asit fosfataz, asit hidrolaz, asitlendirici, askorbik asit, atıl kapasite, baba nasihati, basiretsizlik, ...

12 harfli

alasit üzümü, aljinik asit, aminoasidüri, aminoasitler, argasidiozis, asidik rigor, asilik etmek, asinar hücre, asiner hücre, asist yapmak, asit albümin, asit fumarol, asit kazeini, asit peyniri, asit yağmuru, Aşağıhasinli, basiretlilik, basit bezler, basit getiri, basit kelime, basit önerme, ...

11 harfli

Alp triyasi, amber asidi, araşik asit, aristokrasi, asetik asit, asi statüsü, asian ebony, asilzadelik, asimilasyon, asinitrazol, asipenserin, asit hatası, asit sitrik, asit yemler, asit yunağı, at kasidesi, av kasidesi, basit cisim, basit cümle, basit eklem, basit kesir, ...

10 harfli

Abdülbasir, Abdülbasit, adipikasit, amino asit, asidik göl, asidimetre, asidofilik, asil grubu, asimlasyon, asirleşmek, asistanlık, asistolizm, asit alkol, asit borik, asit fenik, asit grubu, asit tuncu, asitdeğeri, Bangbasili, basiretsiz, basit emek, ...

9 harfli

akü asidi, aminoasit, anasistem, Argasidae, asidölçer, asiklovir, asiledden, asileşmek, asimetrik, asinapsis, asinkroni, Asio otus, asit kabı, asit kökü, asit-fast, asitölçer, asitölçüm, asitretin, basiretli, basit gaz, basit göz, ...

8 harfli

akrobasi, amikasin, anabasin, antiasit, antrasit, asidofil, asifinik, asileşme, asilzade, Asimegül, asimetri, asimptot, asistoli, asit tuz, asit yağ, basinmak, basit ek, basitlik, basitmek, bromasil, buğasiki, ...

7 harfli

agasiya, amasiya, antasit, argasid, asidite, asidizm, asidüri, asillik, asilmak, asimile, asinata, asistan, asitlik, badasin, bâsimet, basiret, basitçe, batasin, bevasir, borasit, fasikül, ...

6 harfli

asidik, asidoz, asilik, asiner, asinus, asirik, asites, asitli, asiyde, babasi, ertasi, Fasihe, fasile, fasine, Gıyasi, hamasi, Hasibe, haside, K asit, kaside, kıyasi, ...

5 harfli

abasi, aside, Asile, Asime, asini, asist, Asiye, basil, Basir, basis, basit, dasit, esasi, fasih, fasin, fasit, gasil, Hasip, hasir, hasis, kasik, ...

4 harfli

asik, asil, asit, fasi, kâsi, nasi, şasi, vasi, yasi

3 harfli

asi

Kelime Ara