İçinde ASKI geçen kelimeler

İçinde ASKI geçen kelimeler 240 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

askı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. askı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ASKI geçen kelimeler

25 harfli

baskı-gereksinme örüntüsü

24 harfli

bağımsız askılı tekerlek, özdevinimli askıya almak, tümör baskılayıcı genler, X`e bağlı baskın kalıtım

23 harfli

bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, baskılayıcı T hücreleri, otozomal baskın kalıtım, parçalı baskı silindiri

22 harfli

baskılayıcı T lenfosit, burulma yaylı askılama, kaliteli baskıya yakın

21 harfli

bağırsak askısı fıtkı, baskı resim sanatları, kelepçeli boru askısı, proteaz baskılayıcısı, toprağın baskı özsuyu, tripsin baskılayıcısı, baskılı elektriklenme

20 harfli

baskı altında tutmak, baskılayıcı mutasyon

19 harfli

baskı önizleme kipi, enzim baskılayıcısı

18 harfli

askıya alma rejimi, baskılayıcı sinaps, çift taraflı baskı, enzim baskılanması, ofset (baskı için)

17 harfli

arkalı önlü baskı, askıda katı madde, askıya alma şartı, baskıcı etkileyim, baskın basanındır, baskın dalga boyu, hava baskın olmak, katabolit baskısı, sızma ipi baskısı, top açma (baskın)

16 harfli

askıdaki program, baskı fonksiyonu, baskılanmış seri, baskısız büyümek, baskısız yetişme, bekletmeli baskı, çift yüzlü baskı, fırtına ve baskı, izinli ilk baskı, lama boru askısı, taşbaskı sıkmacı

15 harfli

askı üçgen kolu, askıda bırakmak, askıya çıkarmak, Bâbıâli baskını, bağımsız önaskı, bağırsak askısı, baskı silindiri, baskın strateji, baskına uğramak, eksik baskınlık, Fransız baskısı, havalı askılama, iç-organ askısı, kaydırma askısı, patates baskısı, renkli taşbaskı, taşbaskı kalemi, Tatarilyaskışla, toplumsal baskı

14 harfli

askı palangası, askıda bırakma, askılık kavram, bağırsakaskısı, baskı ağırşağı, baskı görmemek, baskı grupları, baskı yönetimi, baskıda kalmak, baskın folikül, baskın seçenek, baskın yürümek, baskına gelmek, baskısızcasına, bilezikli askı, deneme baskısı, düz baskıcılık, ekonomik baskı, finansal baskı, ışıldak askısı, iktisadi baskı, ...

13 harfli

askı indirmek, askıda kalmak, askıntı olmak, askıya çıkmak, baskı ressamı, baskı vurgusu, baskıcı firma, baskın vermek, baskın yapmak, buğaz baskısı, çıkartmabaskı, kahveciaskısı, nüfus baskısı, suyuk baskını, vergi baskısı, yatak baskısı, baskılı kırık

12 harfli

askı indirme, askı kıskısı, askı zinciri, askıya ağmak, askıya almak, badak askısı, Baskı çekici, baskı hecesi, baskı kalıbı, baskı kümesi, baskı öncesi, baskı örneği, baskı sayısı, baskı serisi, baskı yapmak, baskın etken, baskın firma, baskıya alma, döküm askısı, geçmeli askı, Haskızılören, ...

11 harfli

apış askısı, askı altını, askı düleği, askı halatı, askın surat, askıya alma, baskı devre, baskı grubu, baskı ölçer, baskı resim, baskıçomağı, baskıdemiri, baskılanmak, baskılayıcı, baskınlanım, baskısızlık, boru askısı, borulu askı, dam baskını, dil baskısı, düz baskıcı, ...

10 harfli

altın askı, askı olmak, askıçelenk, askıdemiri, baskı yayı, baskıcılık, baskılamak, baskılanma, baskın kök, baskısızca, çubuk askı, çukurbaskı, derinbaskı, duş askısı, faskırtmak, ipek baskı, lüks baskı, mali baskı, oyma baskı, özdeşbaskı, özel baskı, ...

9 harfli

askı günü, askı küpe, askıcılık, baskılama, baskıncak, baskınlık, düz baskı, ipekbaskı, lekebaskı, oygubaskı, oymabaskı, paskırmak, taskırkma, taş baskı, yaskıncık, elekbaskı

8 harfli

askı-bağ, askılama, askınlık, askırmah, baskılık, baskımca, baskıncı, baskısız, düzbaskı, taşbaskı, tekbaskı, yanbaskı, yaskınsı

7 harfli

askılık, askıntı, askırıh, askısız, baskıcı, baskılı, damaskı, haskına

6 harfli

askıcı, askılı, baskıç, baskın, Haskız, kaskır, yaskın

5 harfli

askın, baskı, gaskı, kaskı

4 harfli

askı

Kelime Ara