İçinde ATİ geçen kelimeler

İçinde ATİ geçen kelimeler 1829 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ati aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ati anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ATİ geçen kelimeler

25 harfli

Adriyatik'ten Çin Seddine, alerjik temas dermatitisi, alternating current, (AC), anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, apertura maksillopalatina, bileşik çoğaltım negatifi, Bürokratik Siyaset Modeli, çok-değişkenli istatistik, dejeneratif kas hastalığı, dejeneratif osteoartritis, duktus limfatikus dekster, Durbin-Watson istatistiği, endemik eroziv stomatitis, ezmine-i atika gümrükleri, fakültatif heterokromatin, foramen palatinum kaudale, gangliya trunsi simpatisi, gonadosomatik indeks, GSİ, hepatotoksik ensefalopati, hipoglisemik ensefalopati, ...

24 harfli

(bir şeye) Fatiha okumak, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, alternatif yem maddeleri, bilirubin ensefalopatisi, dermatitis kombussiyonis, dermatitis kongelasyonis, dermatitis medikamentoza, eventrasyo diyaframatika, felin dermatitis solaris, foramina palatina minora, fosfatidiletanolamin, PE, geniş tam olmayan matite, helmholtz pitch notation, hipokalemik polimiyopati, istatistiksel anlamlılık, istatistiksel özellikler, kalıtsal duyu nöropatisi, kalıtsal kardiyomiyopati, kompresif optik nöropati, ligamentum teres hepatis, ...

23 harfli

afferent lenfatik damar, aromatik hidrokarbonlar, aromatik sülfon asitler, Atina antlaşması (1913), elektronegatiflik farkı, endokrinojen dermatitis, eşlenik Latin dördüller, etleşim (carnification), foramen palatinum mayus, fotosensitif dermatitis, getirici lenfatik damar, görüntü ve ses negatifi, idiopatik kolon yangısı, inisiyatifini kullanmak, istatistiksel çıkarsama, istatistiksel yordamlar, keratinize ameloblastom, keratitis parenkimatoza, keratitis superfisyalis, klasik kafes istirahati, kromatit anormallikleri, ...

22 harfli

alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, arterya palatina mayor, arterya palatina minor, at papüler dermatitisi, Atina-Sparta savaşları, atipik akciğer yangısı, Box-Pierce istatistiği, bürokratik diktatörlük, dejeneratif miyelopati, demokratikleştirebilme, dermatitis enfeksiyoza, dermatitis eritemetoza, dermatitis nekrotikans, ensefalomiyelonöropati, fleksura diyaframatika, fosfatidilgliserol, PG, fosfatidilinozitol, PI, genel Riccati denklemi, hindi viral hepatitisi, hipertrofik gastropati, ...

21 harfli

akronematik flagellum, amnesty international, aromatik aminoasitler, aşı sonrası hepatitis, beraatizimmet asıldır, Box-Ljung istatistiği, çıkarımsal istatistik, dermatitis eskoratika, dermatitis filariyoza, dermatitis konjelasyo, dermatitis travmatika, dermatitis vezikuloza, difosfatidil gliserol, eksudatif epidermitis, enterohepatik dolaşım, eozinofilik keratitis, etleşik (carnisation), fakültatif bakteriler, fossa pterigopalatina, funikulus spermatikus, glandula paratiroidea, ...

20 harfli

akciğer hidatidozisi, anatomia komparativa, anatomia sistematika, aritenoid kondropati, artritis suppurativa, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, bürokratik muhalefet, defekt koagulopatisi, dejeneratif hastalık, demokratikleşebilmek, demokratikleştirilme, dermatitis papulloza, dermatitis pustuloza, disosiyatif anestezi, diyaframatik solunum, Durbin h istatistiği, eksfolyatif sitoloji, elektrostatik serpme, Enchelychore anatina, gastrosomatik indeks, ...

19 harfli

alifatik bileşikler, amfistomatik yaprak, aponörozis palatina, aromatik bileşikler, Astacus fluviatilis, atipik sunum eğrisi, ayırıcı ana negatif, batipelajik yumurta, betimsel istatistik, buğday enteropatisi, Capillaria hepatica, celseyi tatil etmek, demokratikleşebilme, demokratikleştirmek, dermatitis aktinika, dermatitis kalorika, dermatitis krustoza, dermatitis madidans, dermatitis ülseroza, dermatitis venenata, dikkati calip olmak, ...

18 harfli

akromatik iğ iplik, aksiyomatik yöntem, alternatif maliyet, alternatifli cümle, alternating series, antipatikleştirmek, arterya prostatika, Atina itilafnâmesi, Atina Konvansiyonu, benzatin penisilin, Caiman latirostris, cinsiyet kromatini, Coriandrum sativum, Corps Diplomatique, Dasyatis centroura, Dasyatis pastinaca, Deaton istatistiği, dejeneratif pannus, demokratik denetim, demokratik yönetim, demokratikleştirme, ...

17 harfli

aklimatize türler, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, akuatik organizma, alternatif turizm, antidemokratiklik, antipatikleştirme, arkus zigomatikus, aromatik maddeler, atipik arz eğrisi, atopik dermatitis, batimetrik harita, Büyük Hırvatistan, çoğaltım negatifi, demokratik eğitim, distal aksonapati, Distoma hepaticum, Distomum hepatica, dramatikleştirmek, elektronegatiflik, eşitlik ~ ekvatif, ...

16 harfli

adyabatik sistem, akrobatik atlama, alternatifsizlik, altın otomatizmi, alveoler hidatit, Amerika manatisi, Ancylostomatidae, anjiyodermatitis, antipatik bulmak, arterya hepatika, Atina Antlaşması, berâati istihlâl, Bürokratik Model, Chow istatistiği, demokratikleşmek, derivatif tedavi, dikkati odaklama, dikkatini çekmek, dogmatik felsefe, dölüt hepatitisi, dramatik tiyatro, ...

15 harfli

ADF istatistiği, Afrika manatisi, akarodermatitis, alternatif akım, alternatif borç, alternatif ekim, alternatiflilik, antipati duymak, antipatik olmak, antipatikleşmek, Atilla harekâtı, ayırıcı negatif, bakteriyostatik, BFN istatistiği, bileşik negatif, Cannabis sativa, Castanea sativa, cemaatimüslimin, Cox istatistiği, Cucumis sativus, demokratikleşme, ...

14 harfli

ablatif tedavi, aklimatizasyon, akrodermatitis, Allium sativum, ankilostomatik, antidemokratik, antipatikleşme, basım negatifi, Batista Rejimi, beslenme saati, biyoistatistik, biyosistematik, Bouinfiksatifi, Crenosomatidae, Crocus sativus, Dalatias licha, DF istatistiği, diplomatik dil, diplomatik yol, diyaframatitis, dramatikleşmek, ...

13 harfli

aile matinesi, akuatik yaşam, akuzatif hâli, alternatifsiz, amme menfaati, amplification, Ananas sativa, baba nasihati, batiyal ortam, bayatibuselik, beraatizimmet, curnal kâtibi, çalışma saati, demokratiklik, dramatik olay, dramatik yapı, dramatikleşme, ekstrahepatik, elektrostatik, endokrinopati, f istatistiği, ...

12 harfli

ablatif hâli, Akçahatipler, alternatifli, antipatiklik, ara negatifi, aristokratik, âsâr-ı atîka, asemptomatik, atipik hücre, Avena sativa, Babesia cati, batidemersal, batilimnetik, bayatiaraban, cohabitation, Demodex cati, ekvatif hâli, ensefalopati, equalization, Eruca sativa, fanatikleşme, ...

11 harfli

Achatinidae, aeroakuatik, aglutinatif, akiyazmatik, akronematik, aksiyomatik, akşam saati, ana negatif, astigmatizm, atipik ateş, azap kâtibi, başkâtiplik, batipelajik, bilek saati, bkz hematin, dejeneratif, dermatopati, dikromatizm, duvar saati, eksfolyatif, embriyopati, ...

10 harfli

Abdüllâtif, adli tatil, Ahd-i Atik, aksonapati, aliş satiş, alternatif, anjiyopati, asarıatika, atik tetik, atil katil, atom saati, bankamatik, biyostatik, bookamatic, brakignati, bürokratik, cinsilatif, Dasyatidae, datif hâli, demokratik, dermatitis, ...

9 harfli

adyabatik, akrobatik, akromatik, akromatin, akvatinta, alatiriyh, amfipatik, Amiatidae, anastatik, animatizm, antipatik, artropati, atif ütüf, batimetre, batimetri, Bıçkiatik, Boğatimur, cep saati, chromatic, çay saati, dekoratif, ...

8 harfli

akuzatif, alatirik, alifatik, allopati, Anatidae, antipati, aparatif, apatikli, apsumati, aromatik, atimizol, başkâtip, batisfer, batiskaf, bizatihi, Ceratium, Clematis, dermatik, dermatit, dogmatik, dramatik, ...

7 harfli

ablatif, agmatin, akuatik, astatin, Atikköy, atiklik, atitfel, batiyal, celatin, domatis, domatiz, ektatik, ekvatif, esatirî, etatizm, etopati, fanatik, gatilûk, gatiyan, gatiyen, grating, ...

6 harfli

agatis, agnati, apatit, aratim, atiket, Atilla, atipik, bayati, donati, empati, esatir, Fatiha, fatihe, Fatine, gatila, gobati, halati, Hatice, Hatife, hatime, hatize, ...

5 harfli

apati, arati, atiçi, Âtike, Atila, Atime, Atiye, batik, datif, fatih, fatik, fatin, gatil, gatir, Hatic, hatif, hatih, hatik, hatil, hatim, hatip, ...

4 harfli

atik, atiş, bati, fati, kati, mati, pati, sati, zati

3 harfli

ati

Kelime Ara