İçinde AY K geçen kelimeler

İçinde AY K geçen kelimeler 74 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AY K geçen kelimeler

25 harfli

astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, çay kenarında kuyu kazmak, maya yapay kromozomu, YAC, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

aortik yarım ay kapaklar, Faraday karanlık bölgesi

23 harfli

yatay kesit bağımlılığı, yatay kesit çözümlemesi, yatay kesitsel birimler, yatay kesitsel verileri

22 harfli

astsubay kıdemli çavuş, yapay kurutulmuş yonca

21 harfli

dolay kutupsal yıldız, yatay kaydırma çubuğu

20 harfli

boğmukçul yay kesimi, yatay kesit bağlaşım, yatay kesit tahminci, yatay kesit verileri

19 harfli

yapay karsbald tuzu

18 harfli

Avrupa Uzay Kurumu, yanay konaç ekseni

17 harfli

kişi çıray karımı

16 harfli

alay kelebekleri, buğday karıncası, buğday küllemesi, dolay kandaşlığı, fay kompartımanı, yalın kalay katı

15 harfli

kalay kaplı saç, saray kethüdası

14 harfli

buğday kılçığı, dolay kutupsal, tay kızgınlığı

13 harfli

Bombay kedisi, buğday kabuğu, buğday kepeği, kalay kaplama, yapay kurutma, yay kelepçesi

12 harfli

Altay koyunu, ay karanlığı, buğday kurdu, doğay kuşağı, uzay kapsülü, yatay katrak

11 harfli

ay karanlık, kalay kaplı, kolay kolay, onay kutusu, saray konut, uzay kümesi, yatay karaç, yatay kesit, yatay konaç, yay kabzası

10 harfli

alay köşkü, bay kılmak, çay kaşığı, Say kanunu, tay kalmak, yapay kalp, yatay küme, yay küpesi

9 harfli

ay kenarı, ay kılıfı, ay köpüğü, bolay kim, Pay kâadı, varsay ki

8 harfli

bay kişi, bolay kı, çay kuşu, yay kolu

Kelime Ara