İçinde AYI geçen kelimeler

İçinde AYI geçen kelimeler 4394 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ayı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ayı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AYI geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) alayında olmak, abecesayısal damga takımı, açıklayıcı dolaylı tümleç, ağzından baklayı çıkarmak, ayırtık seçkisiz değişken, ayırtlanmak, (ayıtlanmak), bağlayıcı olmayan anlaşma, baklayı ağzından çıkarmak, borç artığı veren sayışım, çapraz esneklik katsayısı, çevrimiçi kayıt sihirbazı, çoklu belirleme katsayısı, D2 vitamini tamamlayıcısı, D3 vitamini tamamlayıcısı, dış ödemeler sayışmanlığı, doğrusal dönüşümler uzayı, durum saptayıcı araştırma, düşük sıcaklık uygulayımı, elektronik film saptayıcı, fizik tedavi uygulayıcısı, girdi katsayıları matrisi, ...

24 harfli

1 sayılı vergi çizelgesi, A vitamini tamamlayıcısı, akşam ahıra sabah çayıra, Allah sonunu hayır etsin, arıtım (katsayısı) oranı, aşk olmayınca meşk olmaz, atnan arpayı döğüştürmek, ayı görmeden bayram etme, bayıltma yoluyla avcılık, belirlenmemiş katsayılar, benimsenir özürlü sayısı, beyaz denge (varsayılan), birinci sayılabilir uzay, bölünmez sayı, asal sayı, buncılayın, (muncılayın), büyük oranlı aşınma payı, cebirsel sayılar teorisi, cezayı kaldıran nedenler, çalkalayıcılı su banyosu, çayır makinesi (parmağı), çıktı esneklik katsayısı, ...

23 harfli

(bir yere) abayı sermek, (parayı) avucuna saymak, açıklayıcı zarf tümleci, al giymedim ki alınayım, alış giderleri sayışımı, aralarında asal sayılar, asal çarpanlara ayırmak, atlayışlı değişimce bak, avcı-toplayıcı topluluk, ayı yavrusu ile oynuyor, ayıkla pirincin taşını!, ayırım gözetmeme ilkesi, banka tanımlayıcı şifre, baskılayıcı T hücreleri, Bayır Bucak Türkmenleri, bütünsel sayısal izerge, cebirsel sayılar kuramı, cezayı azaltan nedenler, determinasyon katsayısı, Durbin-Watson katsayısı, dünyayı tozpembe görmek, ...

22 harfli

(bir şeyden) hayır yok, (birini) kayışa çekmek, (davayı) nakzen görmek, an sapıklığı varsayımı, aşınma payı yöntemleri, ayırım gözetici tarife, ayırımlayıcı halkbilim, ayırtık ilingesel yapı, bakalım (veya bakayım), baldırı paçayı sığamak, basınç artma katsayısı, baskılayıcı T lenfosit, betimleyici sayımbilim, bilekçil kayıksı kemik, binlik basamak ayırıcı, büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, çelik kayışlı taşıyıcı, çift mercekli tarayıcı, çoklu ilişki katsayısı, devingen bellek ayırma, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, ad kayıt istek paketi, ada bana, adayım sana, ağırlıklama katsayısı, anladımsa arap olayım, araya kaynayıp gitmek, asal sayılar problemi, aşınma payı karşılığı, ayak baş parmak olayı, ayak bilekçil kayıkça, ayıbını yüzüne vurmak, bağ titreşim sayıları, bağıntı soyutlayıcısı, bağlayıcı kompleksler, bebenek kesip ayırımı, belirlilik kat sayısı, belirsizlik katsayısı, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı, ...

20 harfli

açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açınlayıcı araştırma, alacaklılar sayışımı, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, asal olmıyan sayılar, aşınma payı ayırcası, aşınma payı sayışımı, avcı ve toplayıcılar, Avrupa Yayın Birliği, ayın aydını süt gibi, ayırıcı besi yerleri, ayırtık ölçevli uzay, bağlılaşım katsayısı, bağlılaşma katsayısı, baskılayıcı mutasyon, bayım bayım bayılmak, bayındırılmış toprak, bayındırım dengelemi, bayındırım izlencesi, ...

19 harfli

açık alan katsayısı, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açısal nicem sayısı, aklına turp sıkayım, aktarılacak sayışım, Allah hayırlı etsin, anti personel mayın, arayıp da bulamamak, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, asal sayılar dizisi, asal sayılar kuramı, aşırı yaşayış bilim, avrupa sayı sistemi, Avrupa yayın balığı, ayırıcı ana negatif, ayırıcı buzsullaşım, ayırt edici öğrenme, ayırt edici özellik, ayırtık düzgün yapı, ...

18 harfli

abecesayısal düğüm, ablukayı kaldırmak, açıklayıcıdan özne, açılımın katsayısı, afarayıp küfüremek, ağır sıvıda ayırma, akla karayı seçmek, aktiflik katsayısı, alfa yayınlayıcısı, alfa-sayısal dizin, alfa-sayısal simge, Asya Yayın Birliği, aşınma payı değeri, aşınma payı yedeği, Aşırılık katsayısı, ayın on dördü gibi, ayın oyun iş değil, ayın oyuncak etmek, ayınları çatlatmak, ayırgaç (sütçülük), ayırıcı özellikler, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, ağdalık katsayısı, akça sayılmış kul, alıcılar sayışımı, anlaşma katsayısı, anlaşmalı sayışım, anlayış göstermek, araştırma kurmayı, arşınlayıp durmak, artan-aşınma payı, aşınma payı oranı, atamayı kaldırmak, atlama sayı eşiği, ayarlayıcı gramer, ayıptır söylemesi, ayırgan kan anası, ayırıcı çözümleme, ayırıcı santrifüj, ...

16 harfli

açık saçık yayın, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, ağlayıp sızlamak, alabandayı yemek, alacaklı sayışım, alayık kamçılısı, alış sayışımları, alt vektör uzayı, ana nicem sayısı, anamal katsayısı, anlayıp dinlemek, anlayışsızcasına, anlayışsızlaşmak, asıl sayı sıfatı, Avrupa Sayıştayı, ayın bayın olmak, ayın beyin olmak, ayın kuyun etmek, ayır bayır etmek, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, abalayıp gitmek, abanır yayılışı, ablukayı yarmak, açınık yayılışı, aduzayı nesnesi, ağ uygulayıcısı, ağaçaltı çayırı, ağaçlı çayırlık, ağlayımsı olmak, ak yuvar sayımı, alıcılar çayımı, alkışlayıvermek, anamal sayışımı, anlak katsayısı, anlayışsızlaşma, antitank mayını, ardışık sayılar, arıtma sayışımı, aşırı yayıklama, aşırı zayıflama, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açıklayıvermek, açısal katsayı, adlayıcı ölçek, ağ yoklayıcısı, akıl zayıflığı, akış katsayısı, alayı bazarlık, alçılayıvermek, alfa varsayımı, algılayıvermek, alibeğ buğdayı, alkışlayıverme, ana sayışımlar, anımsayıvermek, aracı sayışımı, araklayıvermek, arayı soğutmak, arayıcı fişeği, arayıcı yıldız, arvat halayığı, ...

13 harfli

açı katsayısı, açıklar alayı, açıklayıcı ad, açıklayıcılık, açıklayıverme, adalet sarayı, adres ayırıcı, akıtma kayışı, akkanat alayı, aktarma yayın, alçılayıverme, algılayıcılık, algılayıverme, altyazılayıcı, anımsayıverme, anlayışsızlık, araklayıverme, aralayıvermek, arap kadayıfı, Arap sayıları, arayıp sormak, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, abecesayısal, Abel ayıracı, açık sayışım, Agadir olayı, ağırlık rayı, ağız ayırmak, ağlayıvermek, ağzına layık, aklayıvermek, anlarcılayın, anlayışlı uç, anlayışlılık, anlayışsızca, anlayıvermek, aralayıverme, arap halayık, arayı yapmak, arkayı dönme, Arslançayırı, artısız sayı, ...

11 harfli

abstre sayı, Acem halayı, aç kabadayı, adım sayıcı, ağlayıcılık, ağlayıverme, Ahmetçayırı, aklayıverme, alan sayısı, alpin çayır, anlayıverme, arap olayım, arayı açmak, arayığımlık, arayıvermek, Armutçayırı, aşınma payı, ateş kayığı, atlayıverme, atom sayısı, avlayıverme, ...

10 harfli

açık sayım, açık yayın, açıklayıcı, açımlayıcı, aday adayı, ağır kayıp, Alacabayır, Alamakayış, algılayıcı, alkışlayış, altın sayı, Altınçayır, anıklayıcı, anlayışsız, Anzer çayı, arayıcı it, arayıcılık, arayıverme, Arıkçayırı, arışkayışı, artık sayı, ...

9 harfli

açıklayış, açımlayış, açınlayım, adımlayış, ağ kayığı, ağırlayış, algılayış, ana kayıt, ancılayın, anımsayış, anlayışlı, annayışlı, aort yayı, Arabaçayı, arıklayın, arıksayış, arkalayın, Arpaçayır, arsa payı, artı sayı, asal sayı, ...

8 harfli

abuzayık, acı ayıt, ada çayı, ağlayıcı, Alabayır, Alaçayır, alayımka, aldayıcı, allayıma, arayışcı, ardalayı, arkalayı, artsayış, Asarçayı, aşılayış, aşır ayı, Avcıçayı, ayı gibi, ayı götü, ayı gülü, ayı günü, ...

7 harfli

accayıb, adaçayı, aduzayı, ağadayı, ağlayış, ağşayık, ahlayış, Akbayır, Akçayır, aksayış, Akyayık, alayısı, aldayış, anlayış, arayıcı, arhayın, atlayış, avlayım, avlayış, ayı otu, ayığışi, ...

6 harfli

adayış, ağayıl, alayık, arayış, aşayır, avayıt, ayıcık, ayıkma, ayılen, ayılık, ayılma, ayıltı, Ayımşa, ayınga, ayınka, ayıplı, ayıraç, ayıran, ayırgı, ayırık, ayırım, ...

5 harfli

alayı, ayıba, ayıcı, ayına, ayırd, ayırt, bayık, bayın, bayır, cayık, cayıl, cayış, cayız, çayır, dayık, dayıl, dayım, fayıh, fayın, fayız, gayıb, ...

4 harfli

ayıb, ayıf, ayığ, ayıh, ayık, ayıl, ayım, ayın, ayıp, ayıt, dayı, gayı, kayı, sayı

3 harfli

ayı

Kelime Ara