İçinde AYA geçen kelimeler

İçinde AYA geçen kelimeler 4108 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aya aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aya anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AYA geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, asılı takla (öne, arkaya), ayakkabı eskitme maliyeti, ayakları geri geri gitmek, ayaksılı diriciksi gözere, ayakta gövdeyi yana bükme, bağı ağlayanın yüzü güler, bağlayıcı olmayan anlaşma, bireysel olmayan değişken, bu sıcağa kar mı dayanır?, çok yüksek dayançlı çelik, dayak cennetten çıkmıştır, dayanıklı tüketim malları, desidual olmayan plasenta, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, durduraç ayaklığı direnci, düşük florlu kaya fosfatı, gözleme dayalı çalışmalar, ...

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, (birini) maskaraya almak, aristocu olmayan tiyatro, Avrupa Birliği anayasası, ayağını taştan esirgemek, ayağının tozuna bakmamak, ayağının tozunu silmeden, ayak açmak (veya vermek), ayaklarını yerden kesmek, ayaksılı diricik kılıklı, ayaksılı diriciksi tavır, ayakta (duruş) (durarak), Ayastefanos Bulgaristanı, bilgisayar canlandırması, bir baltaya sap olamamak, birinci kuşak bilgisayar, damlaya damlaya göl olur, devirgi dingili dayanağı, dört benekli kaya balığı, el kayası, (avuç kayası), elektriksel dayanıklılık, ...

23 harfli

(bir şeye) hayat vermek, (bir yere) ayağı düşmek, (birini) sarakaya almak, açık yaraya tuz ekilmez, aksaklığa dayanıklı DDS, altın yumurtlayan tavuk, ardıl sıralı bilgisayar, asılma-dayanma araçları, Avrupa Ayaktopu Birliği, ayağının çorabı olmamak, ayak yardımıyla avcılık, ayakkabılarını çevirmek, ayakları üstünde durmak, bir ayağı çukurda olmak, biyolojik olmayan tarım, çokyönlü kişilik sayacı, damlayan cıva elektrodu, deli pösteki sayar gibi, doğrusal olmayan ilişki, dört ayak üstüne düşmek, düşey doğrusallık ayarı, ...

22 harfli

(bir şey) ayağa düşmek, (birine) payanda olmak, (birini) ayakta tutmak, aklının ayarını bozmak, anlamlı sayamak yitimi, antijen bağlayan parça, ateş almaya mı geldin?, ayağının bağını çözmek, ayak ayak üstüne atmak, ayak uçlarında yürüyüş, ayakkabı-deri maliyeti, ayakları yere değmemek, ayakta terazi (planör), Ayastefanos antlaşması, ayrık olmayan topoloji, bayağı türetik denklem, bayat gönderim belgesi, bilgisayarlı karartıcı, bilgisayarlı tomografi, boş olmayan öz altküme, büyük kaya sıvacı kuşu, ...

21 harfli

(birini) araya koymak, aksiyona dayanan oyun, alttan kavrayan dişli, amilalkol mayalanması, anaya bağlı güç doğum, araya kaynayıp gitmek, ard-ayaklı kertenkele, art ayaklı kertenkele, ayağı yerden kesilmek, ayağının türabı olmak, ayak baş parmak olayı, ayak bileği çalışması, ayak bileği kemikleri, ayak bilekçil kayıkça, ayak dışıyla durdurma, ayak tarağı kemikleri, ayak-bileği kemikleri, ayakta komak (koymak), ayakyolu akçal yalımı, ayarlama devingenleri, ayaz paşa kol geziyor, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, ağzını kiraya vermek, akla hayale gelmemek, aktarılamayan haklar, anayasal diktatörlük, artayaklı kertenkele, aşınmaya bağlı değer, ayağı yürüten baştır, ayağına bok bulaşmak, ayağına çelme takmak, ayağına kira istemek, ayak akarcası bilimi, ayak içiyle durdurma, ayak tarağı yapışımı, ayak uçlarında koşma, ayakaltında bırakmak, ayakaltında dolaşmak, ayaklar altına almak, ayaklı gelbezekliler, ayaklı solungaçlılar, ayaksılı davranışlık, ...

19 harfli

(hava) ayaza çekmek, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, aksaklığa dayanıklı, anlam bayağılaşması, Anzavur ayaklanması, arı olmayan ağırlık, Ateşe dayanır gereç, ayacıl-ağşak üstçül, ayağına balta urmak, ayağını denk basmak, ayak götürüp gitmek, ayak oyununa gelmek, ayak tarak-boğunsal, ayaklandırılabilmek, ayaksılı diriciksel, ayarlı boru desteği, azalmayan fonksiyon, babayanlı akrabalık, bağlı olmayan kredi, başını ortaya komak, ...

18 harfli

abannaya debennéye, abuzamzak kayabaşı, adil olmayan fiyat, ak kuyruk sallayan, ambulakral ayakçık, anayanlı akrabalık, antlaşmaya katılma, arka arkaya vermek, artımlı bilgisayar, ateş almaya gelmek, ateşe dayanıklılık, avuçiçi bilgisayar, ayağı yer basmamak, ayağına bağ vurmak, ayağını denk almak, ayak biçimli hücre, ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, ayak üstünde olmak, ayak-kanat halkası, ayak-tarağı kemiği, ...

17 harfli

âdembabaya dönmek, ak kuyruksallayan, alkol mayalanması, analog bilgisayar, anayasallaştırmak, apışlaya apışlaya, ayağ üzere gelmek, ayağı düze basmak, ayağına bağ olmak, ayağına baş urmak, ayağına ip takmak, ayağına üşenmemek, ayağını esirgemek, ayağını kaldırmak, ayağını kaydırmak, ayağını tek almak, ayağının tozu ile, ayak ağşak yalımı, ayak bilek üstçül, ayak değiştirmesi, ayak hokkabazlığı, ...

16 harfli

(ayak) ısı ölçer, alıntılayabilmek, altuzaya izdüşüm, anayasal iktisat, anayasal monarşi, anayasallaştırma, anayatak başlığı, angaryaya koşmak, anlaşmaya varmak, arkasını dayamak, asfaltlayabilmek, asit mayalanması, Avrupa anayasası, Ayada etenelenme, ayağa eğik cephe, ayağı düz basmak, ayağı ile gelmek, ayağın turgurmak, ayağına çağırmak, ayağına geçirmek, ayağına getirmek, ...

15 harfli

Acıpayam koyunu, açıklayacı özne, aktif kuru maya, alıntılayabilme, alkali kayaçlar, alkışlayabilmek, ambulakral ayak, anlamlı sayamak, asfaltlayabilme, aside dayanıklı, Aşağıkayalıdere, aşağılayabilmek, aşınma dayanımı, ateşe dayanıklı, ayağa ip dakmak, ayağa kaldırmak, ayağı bağlanmak, ayağı garıncalı, ayak alışverişi, ayak bağı olmak, ayak bilek ağrı, ...

14 harfli

abıhayat içmiş, abrukaya almak, açıklayabilmek, adımlayabilmek, ağı karşılayan, ağırlayabilmek, akkaya bülbülü, alçılayabilmek, algılayabilmek, alkışlayabilme, ana bilgisayar, anayana galmak, Anayasa türesi, anayasallaşmak, anımsayabilmek, araklayabilmek, arkadan arkaya, artmayan işlev, arzulayabilmek, Aşağıkesmekaya, Aşağıkızılkaya, ...

13 harfli

açıklayabilme, adımlayabilme, aflaya gitmek, ağır ayak gün, ağırlayabilme, aklı tam ayar, aktif olmayan, alçılayabilme, aldaya düşmek, algı dayanağı, algılayabilme, altıayaklılar, anabilgisayar, anayasalcılık, anayasallaşma, anımsayabilme, araklayabilme, aralayabilmek, araya eklemek, arkaya kalmak, arzulayabilme, ...

12 harfli

ağlayabilmek, ağlayan seni, ağlayangelin, aklayabilmek, akma dayancı, aksayabilmek, alaya binmek, alaya bozmak, alaya çıkmak, alaya vurmak, altıncı ayak, anayasacılık, anlayabilmek, aralayabilme, araya girmek, araya gitmek, araya vermek, arkaya geçme, arkaya takla, Aşağıçayanlı, Aşağıkayacık, ...

11 harfli

acar ayaklı, adayabilmek, ağ ayakları, ağır ayaklı, ağlayabilme, ağlayan çam, aile hayatı, ak kayaçlar, akıçtılayan, akın kayası, akıntılayan, aklayabilme, aksayabilme, alaya almak, amaçlayarak, anlayabilme, araya almak, araya giren, araya girim, araya girme, araya koyum, ...

10 harfli

adayabilme, adayavrusu, akçayazlık, akınkayası, alğış ayak, Alkayaoğlu, anlayalım!, arayabilme, Arslankaya, atak ayağı, Avlağıkaya, aya altçıl, aya çalmak, aya dışarı, aya kakmak, aya kemeri, ayağı ağır, Ayağıbüyük, ayahlanmak, ayahlaşmah, ayak açmak, ...

9 harfli

açık ayak, açıklayan, açımlayan, açmalayan, adımsayar, ağır ayak, akkayacık, Alacakaya, Alayağmur, alazlayan, aldırayaz, allahayan, Altınkaya, Altunkaya, ana sayaç, anayasacı, anıklayan, Ardıçkaya, arka ayak, asıl kaya, Aşağıkaya, ...

8 harfli

abıhayat, abrıkaya, Acıpayam, Ağcakaya, Ağcayazı, Ağılkaya, ağırayak, Ağırkaya, ağlıayak, Akçakaya, Akçayazı, ala ayaş, Alacayar, anayanlı, anayasal, anayatak, Anıtkaya, arayayaç, Arpayazı, Asmakaya, ay ayazı, ...

7 harfli

Adayazı, ağlayan, Akbayar, Akçayar, Alakaya, Alayaka, alayalı, alayazı, anakaya, anayasa, Anayazı, arayatı, arayazı, Arıkaya, Avlayan, ayağcağ, ayahçah, ayahtaş, ayakavı, ayakcağ, ayakcak, ...

6 harfli

akkaya, aksaya, alayaş, Alkaya, almaya, arayak, ayacık, ayacıl, ayafta, ayagan, ayağan, ayağuç, ayahci, ayakca, ayakça, ayakçı, ayakçu, ayakım, ayaklı, ayaksı, ayakta, ...

5 harfli

afaya, Ayaba, ayaca, ayacu, Ayaça, ayaga, ayağa, ayağe, Ayalp, ayama, ayamo, ayana, Ayanç, Ayane, ayanı, ayara, ayart, Ayata, bayağ, bayah, bayak, ...

4 harfli

ayag, ayağ, ayah, ayal, ayam, ayan, ayar, ayas, ayaş, ayat, ayay, ayaz, baya, çaya, Daya, gaya, haya, kaya, maya, naya, paya, ...

3 harfli

aya

Kelime Ara