İçinde AYR geçen kelimeler

İçinde AYR geçen kelimeler 1187 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AYR geçen kelimeler

25 harfli

alellerin ayrışımı ilkesi, Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, ayrılımlı boşinanç boyutu, ayrımcı giriş kısıntıları, çirlik dışı (sayrılıklar), el ile gelen düğün bayram, gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, gayrisafi ticaret hadleri, “jaccoud-osler” sayrılığı, kırmızı bayrak bölükağası, kırmızı bayraklı sazancık, “köhler-stieda” sayrılığı, köncüksel badak sayrılığı, köncüksel öyken sayrılığı, kuru gayret çarık eskitir, kümelerin ayrık birleşimi, ortalama kursak ayrıklığı, yapıt kazançları ayrılığı

24 harfli

ayı görmeden bayram etme, ayrıcalıklı hisse senedi, bantlı bayraklı sazancık, “besnier-bœck” sayrılığı, birimin bağımlı ayrışımı, gayrimenkul yatırım fonu, gayrisafi yurtiçi hasıla, gök-bayraklı cennet kuşu, kentcil (sayrılık) oranı, köncükçül çene sayrılığı, köncüksel meme sayrılığı, kristalleşme ile ayrılım, ortalama yatın ayrıklığı, öngörü hata ayrıştırması, “sturge-weber” sayrılığı, toplamsal ayrılabilirlik, yazarın basım ayrıcalığı, yetti artık (veya gayrı)

23 harfli

ancak izlenebilen ayrım, ancak sezilebilen ayrım, ayraçsız yazılış biçimi, ayrıcalıklı pay belgiti, ayrılabilir çok terimli, ayrılmazlık geçişliliği, bayrağı yarıya indirmek, birimin düzgün ayrışımı, “bourneville” sayrılığı, değişirlik ayrıştırması, Doob-Meyer ayrıştırması, enaz ayrım bilgi ilkesi, gayrisafi yurtiçi gelir, kümelerin ayrık toplamı, “lannelongue” sayrılığı, Laspayres fiyat endeksi, ortalama çene ayrıklığı, şarcıl (sayrılık) oranı, “waldenström” sayrılığı, yağsız ayranla savdırma

22 harfli

ayraçlı yazılış biçimi, ayrı çanak yapraklılar, ayrı eksenli daraltıcı, ayrık olmayan topoloji, ayrılmamış kromozomlar, ayrılmış kitap dermesi, ayrıntılarıyla anlatma, ayrısı gayrısı olmamak, Batı Afrika bayraklısı, bayraktarlığını yapmak, “bence-jones sayrılığı, bölgelerarası ayrımlar, “cardarelli” sayrılığı, “castellani” sayrılığı, ciğerleri bayram etmek, dimkalı meme sayrılığı, ek gayrimenkul vergisi, gayrisafi millî hasıla, günlük sıcaklık ayrımı, ikişerli ayrık kümeler, kayan ayrımlı gösterim, ...

21 harfli

« lasègue » sayrılığı, ayrı çanakyapraklılar, ayrı yumurta ikizleri, ayrıcalıklı eyaletler, ayrıeşemli, ikieşemli, ayrık olmayan kümeler, ayrılabilir genişleme, Ayrımcılık Sözleşmesi, Bartlett ayrıştırması, bayraklı alaca levrek, “beehterew” sayrılığı, bildirmelik ayrımları, “bouillaud” sayrılığı, Cholesky ayrıştırması, deliye her gün bayram, el arı düşman gayreti, et tırnaktan ayrılmaz, gayrisafi bütçe usulü, kafadan gayrimüsellah, kasılımsız (sayrılık), kırmızı bayrak bölüğü, ...

20 harfli

ayrı taç yapraklılar, ayrık panel tasarımı, ayrımsal kataloglama, ayrıntılandırabilmek, başıboşlar sayrılığı, “bergeron” sayrılığı, düzdizimsel ayrıklık, eteğinden ayrılmamak, gayrisafi ticari kâr, gelişim ayrımlaşması, hayretten donakalmak, “ısambert” sayrılığı, ikişerli ayrık takım, kara sakız sayrılığı, kastellani sayrılığı, “kienbock” sayrılığı, “lobstein” sayrılığı, “madelung” sayrılığı, silis tozu sayrılığı, toplumsal ayrımlaşma, tüm ayrımlı markalar, ...

19 harfli

asit ayrışma sabiti, ayrı mıknatıslı ses, ayrı taçyapraklılar, ayrıcalığı kaldırma, ayrıcalıklı muâmele, ayrıntılandırabilme, ayrıntılı ödeneklik, ayrıntılı sınıflama, ayrışık çift uyaklı, bayraklı cennetkuşu, bayram havası esmek, beyin zar sayrılığı, bireysel ayrılıklar, “bonfils” sayrılığı, “brinton” sayrılığı, “buveret” sayrılığı, “carrion” sayrılığı, “cushing” sayrılığı, davaların ayrılması, düzey ayrımlaştırma, firidrayh sayrılığı, ...

18 harfli

ana bir, baba ayrı, anı-sayrılık anısı, ayranlığı kabarmak, ayrannığı gabarmak, ayrıcalık gözetmek, ayrıcalıklı tutman, ayrıksızlık dönemi, ayrılabilir kaynak, ayrılıkçı savaşlar, ayrımcalı benzetme, ayrımsal dizinleme, ayrıntıda boğulmak, ayrıntılandırılmak, ayrıntılı benzetme, baldırbayrak açmak, baldırbayrak etmek, bayraktarlık etmek, baz ayrışma sabiti, “beigel” sayrılığı, “biermer sayrılığı, bornholm sayrılığı, ...

17 harfli

akarien sayrılığı, anaerobik ayrışma, ayrıcalık dizgesi, ayrıcalık listesi, ayrık yapı düzeni, ayrılıkçı hareket, ayrılmak seçilmek, ayrımcı gümrükler, ayrımcılık yasağı, ayrımsaI inceleme, ayrımsal kaynakça, ayrıntı çalışması, ayrıntı çizelgesi, ayrıntılandırılma, ayrıntılı çizelge, ayrıntılı tiyatro, ayrışma tepkimesi, babasının hayrına, “bayle” sayrılığı, bayraklaştırılmak, bayramda seyranda, ...

16 harfli

ağzını hayra aç!, ayerza sayrılığı, ayran gönüllülük, ayranlığı şişmek, ayrı seçi yapmak, ayrıcalı indirim, ayrıcalıklı alan, ayrık bacaklılık, ayrılabilir uzay, ayrılıp seçilmek, ayrılmış kümeler, ayrımlaşmış rant, ayrımsal damıtma, Ayrımsal palanga, ayrıntılandırmak, ayrışan ödemeler, ayrışma gerilimi, ayrışma hipotezi, basit ayrı dikiş, basma ayrıcalığı, bayrakları açmak, ...

15 harfli

ayranı kabarmak, ayrı baş çekmek, ayrı eve çıkmak, ayrı göbekliler, ayrıcalık hakkı, ayrıcalık verme, ayrıcalıksızlık, ayrık çevrimler, ayrık çifyıldız, ayrık dişisazan, ayrık konoluşum, ayrılı zamirler, ayrılık kargası, ayrılır bileşik, ayrılmaz çitmik, ayrılmış bellek, ayrım yaklaşımı, ayrımında olmak, ayrımlı dağlama, ayrımlı suverme, ayrımsal yöntem, ...

14 harfli

alkaloit ayraç, Avrupa bayrağı, ayran budalası, ayranı olmamak, ayrı değişkeli, ayrı eşeylilik, ayrı optik ses, ayrı seç olmak, ayrıbiçimlenme, ayrıcalıklılık, ayrık birleşim, ayrık kategori, ayrık olasılık, ayrık spektrum, ayrık tasımlar, ayrık topoloji, ayrık vakıflar, ayrılma durumu, ayrılma ilkesi, ayrılmış dilim, ayrılmış kitap, ...

13 harfli

ağzı ayrılmak, ayran gönüllü, ayrana vurmak, ayrık bileşim, ayrık çıkarım, ayrık dönüşüm, ayrık kümeler, ayrık olaylar, ayrık pozitif, ayrık sarılık, ayrık yapılar, ayrılı diller, ayrılma ısısı, ayrılmış uzay, ayrımlı işlem, ayrıntısızlık, ayrışık düzen, ayrışma ısısı, bağa ayrılımı, bahar bayramı, bakışık ayrım, ...

12 harfli

ay sayrılığı, ayran ağızlı, ayran böreği, ayran delisi, ayran kovanı, ayrı cinsten, ayrı çevirim, ayrı çıkaklı, ayrı eşeylik, ayrı heceden, ayrıbasıklık, ayrıcalıksız, ayrık ilişki, ayrık koyunu, ayrık metrik, ayrık omurga, ayrık perlit, ayrık toplam, ayrılabilmek, ayrılıkçılık, Ayrılırmeyva, ...

11 harfli

ayraç açmak, ayral çocuk, ayran geven, ayran kesen, ayranlaşmak, ayrı çekmek, ayrı düşmek, ayrı eşeyli, ayrı tutmak, ayrıcalıklı, ayrık dilim, ayrık etmek, ayrık panel, ayrık temel, ayrık ündeş, ayrık yargı, ayrıksı yıl, ayrılabilir, ayrılabilme, ayrılganlık, ayrılıverme, ...

10 harfli

Ayrancılar, ayrancılık, ayranlaşma, Ayranpınar, ayrı basım, ayrı gayrı, ayrık izge, ayrık koçu, ayrık kökü, ayrık küme, ayrık seci, ayrık uzay, ayrıksı ay, ayrıksılık, ayrıksımak, ayrılanmak, ayrılaşmak, ayrılışmak, ayrımcılık, ayrımlamak, ayrımlaşma, ...

9 harfli

al bayrak, ayr etmek, ayran aşı, ayran aşi, Ayrı adım, ayrı ayrı, ayrı seçi, ayrıbasım, ayrıbiçim, ayrıcalık, ayrıcasız, ayrık otu, ayrık öğe, ayrıkçimi, ayrıklama, ayrıksağa, ayrılanma, ayrılaşma, ayrılışma, ayrımlama, ayrımsama, ...

8 harfli

Akkayrak, Albayrak, ayrabolu, ayrallık, ayranlık, ayransız, ayrelmek, ayrıcalı, ayrık ev, ayrıklık, ayrıkotu, ayrıksız, ayrılama, ayrılmak, ayrılmış, ayrımcık, ayrımcıl, ayrımlık, ayrımsal, ayrımsız, ayrışmak, ...

7 harfli

ayrancı, Ayranlı, ayrelli, ayrıçak, Ayrıdam, ayrıhsı, ayrıklı, ayrıksa, ayrıksı, ayrılıh, ayrılık, ayrılım, ayrılış, ayrılma, ayrımcı, ayrımlı, ayrıntı, ayrışçı, ayrışık, ayrışım, ayrışma, ...

6 harfli

apayrı, ayreti, ayrıca, ayrılı, ayrınç, ayrısi, ayrışı, ayrica, ayruca, bayrah, bayraı, bayrak, bayram, bayrım, bayrim, bayroz, Bayruk, cayrak, çayrak, çayraz, fayrap, ...

5 harfli

ayraç, ayral, ayran, ayren, ayret, ayrıç, ayrıd, ayrıh, ayrık, ayrıl, ayrım, ayrıt, ayruğ, ayruh, ayruk, bayra, bayrı, bayri, Bayru, dayra, dayre, ...

4 harfli

ayra, ayre, ayrı, ayri, ayru, gayr, hayr

Kelime Ara