İçinde AZAL geçen kelimeler

İçinde AZAL geçen kelimeler 217 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AZAL geçen kelimeler

25 harfli

abomazal refluks sendromu, ölçeğe göre azalan getiri, tekdüze sıkı azalan işlev, yumurta azalması sendromu

24 harfli

azalan bakiyeler yöntemi, azalımlı boşinanç boyutu, enerjisi azaltılmış gıda, lamina perforata nazalis, pars bazalis rinensefali, tekdüze sıkı azalan dizi

23 harfli

cezayı azaltan nedenler, kartilago vomeronazalis, nervus nazalis kaudalis, ramus nazalis lateralis, ramus nazalis mediyalis

22 harfli

azalan bakiyeler usulü, azalan verimler yasası, bazal hücre epteliyomu, bazal hücreli karsinom, glandula plani nazalis, spina nazalis kaudalis

21 harfli

bazal metabolik değer, bukacıl salgı azalımı, ışmıkçor işem azalımı, pars nazalis faringis, pürlenti azaltan (em), rami nazalis eksterni, su yaşıl eyti azalımı

20 harfli

azalan aritmetikdizi, bazal hücreli adenom, devim duyum azalması, nazal stenoz sesleri, nervus vomeronazalis, organum vomeronazale, rami nazalis interni, sütmük yuvar azalımı, tekdüze azalan işlev

19 harfli

azalan oranlı vergi, azalıp çoğalan para, azalmayan fonksiyon, basınç duyu azalımı, güç azaltma sistemi, işem zıksız azalımı, kızıl yuvar azalımı, tekdüze azalan dizi

18 harfli

azalan aşınma payı, azalan besi durumu, bazal hücre tümörü, buka salgı azalımı, dokut ürem azalımı, kan gözere azalımı, koku duyum azalımı, parabazal filament, paranazal sinüsler, tatkı duyu azalımı

17 harfli

ağrı duyu azalımı, akyuvar azalımcıl, anamalın azalması, azalan maliyetler, azaltma yanlılığı, bazal azot değeri, bazal metabolizma, duyuculuk azalımı, ışıkları azaltmak, kesin azalan dizi, organum orobazale, prosessus nazalis, sıkı azalan işlev, sinus paranazales, stridores nazalis, uyanırlık azalımı

16 harfli

ak yuvar azalımı, azalan kâr oranı, azalıcı piyasası, çoğa azalış hızı, glandula nazales, pürlenti azalımı, sindirim azalımı, teprem azalımcıl, yayla bazaltları

15 harfli

akyuvar azalımı, azalmayan işlev, bazalt örtüleri, gerilim azalımı, gürelik azalımı, gürültü azaltma, internazal alan, konuşma azalımı, nükleus bazalis, parabazal cisim, parabazal hücre

14 harfli

azalma simgesi, azaltılabilmek, basınç azalımı, bazal anestezi, bazal cisimcik, bazal hücreler, değer azalması, güç azaltımcıl, internazal por, iştah azalması, krista nazalis, lamina bazalis, nüfus azalması, sutura nazalis, sü'sük azalımı, tazallüm etmek, tel öz azalımı, teprem azalımı

13 harfli

azalan zincir, azaltılabilme, basım azalımı, bazal desidua, bazal membran, çıkız azalımı, çıkız azaltan, damız azalımı, ışık azaltıcı, ışık azaltmak, konka nazales, margo nazalis, planum nazale, plika bazalis, regio nazalis, salgı azalımı, salgı azaltan, sidik azalımı

12 harfli

azalan işlev, azaltabilmek, bazal granül, bazal katman, bazal lamina, bazal tabaka, canı azalmak, emek azalımı, gazalboynuzu, güre azaltan, ısı azaltıcı, nazal kapsül, ödev azalımı, pars nazalis, takazalaşmak, veri azaltma

11 harfli

azalabilmek, azalan sıra, azaltabilme, azalttırmak, bazal hücre, çok-azalıcı, güç azalımı, kan azalımı, nazal kemik, takazalamak

10 harfli

azalabilme, azaltılmak, azalttırma, Beyazaltın, gazalahmat, muhafazalı, öt azalımı, Poyrazalan, yazalanmak

9 harfli

azaltılma, bazal zar, bazaliyom, kazalamak, Kirazalan, maazallah, mahfazalı, os nazale, paranazal, yazalamak

8 harfli

azaltıcı, azaltmak, bazallıh, bazallık, Dırazali, harazalı, kazalmak, mazallah, munazali, tazallüm, Yalazalp, yazalmak

7 harfli

azalıcı, azalımı, azalmak, azaltma, bazalak, dazalah, kazalaç, mazalak, mazallı, mazalya, nazalis, vazalah, vazalak, vazalin, vazalji, zazalak

6 harfli

azalak, azalan, azalım, azalış, azalma, azalt!, bazalı, bazalt, Gazale, kazala, kazalı, kazali

5 harfli

bazal, gazal, hazal, kazal, nazal

Kelime Ara