İçinde BÜK geçen kelimeler

İçinde BÜK geçen kelimeler 474 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bük aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bük anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BÜK geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kulağını bükmek, ayakta gövdeyi yana bükme

24 harfli

kesin dışbükey fonksiyon

23 harfli

büketsel yürek yaşmakça, bükülmez kuzu hastalığı, karga büken öz otalanım, kesin içbükey fonksiyon, küresel olarak dışbükey, serinletme büklümborusu, sıraca dışbükey altküme

22 harfli

dengeli dışbükey dürüm, dışbükeyimsi fonksiyon, küresel olarak içbükey, Logaritmik dışbükeylik

21 harfli

bükünsüzleşmiş diller, içbükeyimsi fonksiyon, kritik büküm derecesi, oturga-bükün-kokalcıl, yüreksel büket yalımı

20 harfli

bir yancıl büküldeme, düzgün dışbükey uzay, gövdeyi arkaya bükme, p-dışbükey fonksiyon, vurmalı bükme deneyi, yöndeş bükümlü halat

19 harfli

bileği büken bandaj, boru bükme makarası, boru bükme makinesi, büklümlü yımırtalık, gıcırı büklüm olmak, karga büken özlenik, yelsiletken bükelek, yerel dışbükey uzay

18 harfli

boyun-bük-kürekçil, dışbükey çok yüzlü, iç bükey fonksiyon, içbükey görüntülük, iki yelkenli büket, kargabüken bitkisi, mide büyük büklümü, mide küçük büklümü, tehlikeli bükümler, yancıl bükük yatın

17 harfli

başın bükücü kası, bırakılmış büklüm, Bükreş Antlaşması, büksel yirikletim, bükük adım duruşu, bükülme esnekliği, bükülüm titreşimi, bükün ara katkısı, bükün bükün olmak, bükünlü şekilleme, bülbülbükü çuvalı, geometrik bükülme, karga büken ağacı, kursak büklümlemi, kuvazi içbükeylik, yerel dişbükeylik, yukarıya dışbükey

16 harfli

aşağıya dışbükey, böbrek bükrümsel, bükülü ağ ipliği, devinimli büklüm, dışbükey dörtgen, iki büklüm olmak, kırılıp bükülmek, Pelitbüküsekicek, yancıl büküldeme, yukarıya içbükey

15 harfli

aşağıya içbükey, boyun bükürlüğü, bük yirikletimi, bükelgeç yalımı, büklümlü (hark), bükülme noktası, bükülmeli takla, büküntülü kırık, çevgence büküce, dışbükey çokgen, dışbükey kaplam, dışbükey mercek, dışbükeyimsilik, doğrusal büklüm, eğilip bükülmek, içbükey dörtgen, tekresel büklüm, yatımına bükmek

14 harfli

boynu büküklük, boynunu bükmek, bükelek tutmak, büklüm kayması, büklüm kopması, Bükme makinesi, bükük keseklem, bükülebilirlik, bükümlü diller, damar bükülümü, dışbükey bölge, dışbükey bürüm, dışbükey cisim, dışbükey işlev, dışbükey yüzey, ışık bükülmesi, içbükey çokgen, içbükey mercek, içbükeyimsilik, karnı bükülmek, kıcırım bükmek, ...

13 harfli

arınık bükünü, Aşağıdemirbük, beli büküklük, beli bükülmek, beyin büklümü, boyu bükülmek, bük dikişlemi, büklüm büklüm, bükme çorbası, büktürebilmek, bükü bilgecil, bükü bilgelik, bükü çöpürcan, bükük dizüstü, bükük yürüyüş, büküklü oynak, büküm ağrşağı, büküm noktası, bükün son eki, dışbükey ayna, dışbükey dizi, ...

12 harfli

boyun bükmek, burma bükmek, burun bükmek, Bükdeğirmeni, bükelgecimsi, bükeneklemek, büksel kesit, büksel yalım, büktürebilme, bükücü döngü, bükük asılma, bükük oturuş, bükülebilmek, bükülüvermek, bükün çoğulu, çift bükmece, dışbükey yin, dişli büklüm, gıcırı bükme, gömük büklüm, gövde bükünü, ...

11 harfli

arda büklüm, aşağı bükey, boru bükmek, boynu bükük, bük onarımı, bük öyüksel, bük toprağı, bükek olmak, bükelgeççil, büksel açım, bükteletmek, büktürülmek, bükük dalgı, bükük duruş, bükük yatış, bükülebilme, bükülgenlik, bükülmezlik, bükülüverme, bükünlü dil, büküştürmek, ...

10 harfli

alt büklüm, Aşağıbüklü, beli bükük, Bostanbükü, boynubükük, bük elması, bük öyüksü, bük üstçül, bük yalımı, bük yapımı, bükdelemek, bükebilmek, bükelenmek, bükelgeççe, büklümboru, Büklümdere, bükme yayı, bükrüm ayı, büktelemek, büktürülme, bükü bilge, ...

9 harfli

bük açımı, bük üzümü, bükebilme, bükelemek, bükeleyen, büklembeç, büklümbeç, büklümler, büklütmek, büktürmek, bükücülük, bükülenim, bükülü ok, büküverme, Çaltıbükü, Denizbükü, diz bükme, dümbüklük, ebembükme, hüpbükkuş, İçeribükü, ...

8 harfli

Acarbüke, Acunbüke, Ağaçbükü, Ağanbüke, Alacabük, Aşağıbük, Aşıkbükü, Boyabükü, bük öyük, bük tudu, Bükceğiz, bükdelek, bükelgeç, Bükerler, büklemek, büklenim, büklesin, büklimak, büklimek, büklüçlü, büklümlü, ...

7 harfli

abüklüm, Akçabük, Beybükü, bübübük, Bükardı, Bükdere, bükecek, bükelek, Bükeler, bükemeç, bükemek, bükenek, bükerez, büklevü, Büklüce, bükmece, bükrüce, bükücük, büküdek, bükülek, bükülme, ...

6 harfli

Arabük, Aybüke, Başbük, Bozbük, Bükçük, Bükköy, bükleç, bükleş, büklüç, büklük, büklüm, bükmeç, bükmek, bükmeş, bükmet, Büknüş, bükrüç, bükücü, bükülü, büküre, bükürü, ...

5 harfli

Akbük, bebük, böbük, Bükay, bükçe, bükeç, bükel, büken, büklü, bükme, bükre, bükrü, Bükse, büküç, bükük, büküm, bükün, bükür, büküş, cibük, cöbük, ...

4 harfli

büke, bükü, ibük, übük

3 harfli

bük

Kelime Ara