İçinde BÜTÇ geçen kelimeler

İçinde BÜTÇ geçen kelimeler 102 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BÜTÇ geçen kelimeler

25 harfli

bütçe performans denetimi, bütçe sınırlaması doğrusu, dönemsel bütçeleme kuramı, faiz dışı bütçe giderleri, operasyonel bütçe dengesi

24 harfli

Avrupa Topluluğu bütçesi, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, olağanüstü bütçe ödeneği

23 harfli

bütçe etkinlik denetimi, bütçenin açıklık ilkesi, faiz dışı bütçe dengesi, faiz dışı bütçe fazlası, mahalli idare bütçeleri, merkezi yönetim bütçesi, olağanüstü bütçe geliri, olağanüstü bütçe gideri, performans esaslı bütçe, sıfır tabanlı bütçeleme, yerel yönetim bütçeleri

22 harfli

birincil bütçe fazlası, bütçe başarım denetimi, bütçe yineleme yöntemi, bütçenin birlik ilkesi

21 harfli

açık bütçe politikası, gayrisafi bütçe usulü, özel bütçeli idareler, program bütçe sistemi

20 harfli

denk bütçe çoğaltanı, faaliyet bütçelemesi, genel devlet bütçesi

19 harfli

bütçe hiper düzlemi, bütçe mali denetimi, bütçe zaman doğrusu, çevrimsel bütçeleme, sermaye bütçelemesi, yatırım bütçelemesi

18 harfli

bütçe dışı bırakma, denk bütçe çarpanı, konjonktür bütçesi, konjonktürel bütçe

17 harfli

bütçe dışı fonlar, bütçe harcamaları, bütçeleme tekniği, fonksiyonel bütçe

16 harfli

bütçe içi fonlar, bütçe politikası, geleneksel bütçe, olağanüstü bütçe, performans bütçe, tüketici bütçesi

15 harfli

bütçe çoğaltanı, çevrimsel bütçe, fevkalade bütçe, konsolide bütçe

14 harfli

bütçe denetimi, bütçe denkliği, bütçe ilkeleri, bütçe öndeliği, bütçe tasarısı, destekli bütçe, devlet bütçesi, ekonomik bütçe, işlevsel bütçe

13 harfli

bütçe çarpanı, bütçe dengesi, bütçe doğrusu, bütçe düzlemi, bütçe fazlası, bütçe noktası, dengeli bütçe, devrevi bütçe, nakit bütçesi

12 harfli

aile bütçesi, bütçe avansı, bütçe dönemi, bütçe kanunu, bütçe kısıtı, bütçe süreci, bütçe yasası, geçici bütçe, kamu bütçesi, klasik bütçe, mülhak bütçe, ulusal bütçe

11 harfli

bütçe açığı, bütçe uzayı, devri bütçe, genel bütçe, idari bütçe, katma bütçe, millî bütçe, özerk bütçe

10 harfli

AB bütçesi, bütçe yılı, bütçelemek, denk bütçe, özel bütçe

9 harfli

bütçeleme

8 harfli

ek bütçe

5 harfli

bütçe

Kelime Ara