İçinde BÜT geçen kelimeler

İçinde BÜT geçen kelimeler 310 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

büt aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. büt anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BÜT geçen kelimeler

25 harfli

bütçe performans denetimi, bütçe sınırlaması doğrusu, bütilalkoller, bütanoller, bütünleşik taşıma belgesi, bütünleyici benlik kuramı, dönemsel bütçeleme kuramı, faiz dışı bütçe giderleri, operasyonel bütçe dengesi

24 harfli

Avrupa Topluluğu bütçesi, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, ileriye doğru bütünleşme, olağanüstü bütçe ödeneği

23 harfli

bütçe etkinlik denetimi, bütçenin açıklık ilkesi, bütünsel birim esneklik, bütünsel sayısal izerge, faiz dışı bütçe dengesi, faiz dışı bütçe fazlası, gama-amino bütirik asit, geriye doğru bütünleşme, mahalli idare bütçeleri, merkezi yönetim bütçesi, n-bütil vinil eter, BVE, olağanüstü bütçe geliri, olağanüstü bütçe gideri, performans esaslı bütçe, sıfır tabanlı bütçeleme, tersiyer bütil karbinol, yerel yönetim bütçeleri

22 harfli

birincil bütçe fazlası, bütçe başarım denetimi, bütçe yineleme yöntemi, bütçenin birlik ilkesi, bütünleşik bilgi işlem, bütünleşme hareketleri, sistem bütünleştirmesi

21 harfli

açık bütçe politikası, bütil hidroksi anizol, bütirik fermantasyonu, bütirik fermentasyonu, bütüncü davranışçılık, gayrisafi bütçe usulü, köpek eniği iskorbütü, özel bütçeli idareler, program bütçe sistemi, veri tabanı bütünlüğü

20 harfli

antiiskorbüt vitamin, bütil hidroksianizol, bütil hidroksitoluen, bütüncü ahlak kuramı, bütünleştirilebilmek, denk bütçe çoğaltanı, faaliyet bütçelemesi, genel devlet bütçesi, toplumsal bütünleşme, triizobütilalüminyum

19 harfli

bölgesel bütünleşme, bütçe hiper düzlemi, bütçe mali denetimi, bütçe zaman doğrusu, bütirik asit tayini, bütün çıplaklığıyla, bütünleştirilebilme, çevrimsel bütçeleme, ekonomik bütünleşme, iktisadi bütünleşme, izobütil vinil eter, sermaye bütçelemesi, sögonder bütilalkol, triklorobütil alkol, vinil izobütil eter, yatırım bütçelemesi

18 harfli

bütçe dışı bırakma, bütil aminobenzoat, bütirofenon türevi, bütün yayın değeri, bütünleme yasaları, bütünlemeye kalmak, bütünleşik veriler, bütünleşme çemberi, bütünleştirebilmek, denk bütçe çarpanı, komşu bütünler açı, konjonktür bütçesi, konjonktürel bütçe, vinil n-bütil eter

17 harfli

askerî bütünleşme, bütçe dışı fonlar, bütçe harcamaları, bütçeleme tekniği, bütirat silajları, bütünlemeye kalma, bütünleşik çevrim, bütünleşik taşıma, bütünleşik üretim, bütünleşme kuramı, bütünleşme örgütü, bütünleştirebilme, bütünsel yönetici, fonksiyonel bütçe, indolbütirik asit, iskelet iskorbütü, kuruluşlar bütünü, primer bütilalkol, ruhsal bütüncülük

16 harfli

algısal bütünlük, başlık bütünlüğü, bütçe içi fonlar, bütçe politikası, bütüncül öğrenme, bütünleme sınavı, bütünleştirilmek, dikey bütünleşme, geleneksel bütçe, ileri bütünleşme, izobütilkarbinol, ketobütirik asit, olağanüstü bütçe, performans bütçe, tüketici bütçesi, yatay bütünleşme

15 harfli

bütçe çoğaltanı, bütün yapıtları, bütüncü ekonomi, bütünlenebilmek, bütünler açılar, bütünler yaylar, bütünleşebilmek, bütünleştirilme, bütünletebilmek, bütünleyebilmek, bütünsel izerge, çevrimsel bütçe, fevkalade bütçe, geri bütünleşme, konsolide bütçe, tümce bütünleme

14 harfli

bütçe denetimi, bütçe denkliği, bütçe ilkeleri, bütçe öndeliği, bütçe tasarısı, bütüncül satış, bütünlenebilme, bütünleşebilme, bütünleştirmek, bütünletebilme, bütünleyebilme, destekli bütçe, devlet bütçesi, distribütörlük, ekonomik bütçe, işlevsel bütçe, küme bütünlüğü, n-bütirik asit, n-dibütil eter, öykü bütünleme, veri bütünlüğü

13 harfli

bütanoik asit, bütçe çarpanı, bütçe dengesi, bütçe doğrusu, bütçe düzlemi, bütçe fazlası, bütçe noktası, bütil benzoat, bütil kauçuğu, bütünleştirme, dengeli bütçe, devrevi bütçe, dini bütünlük, izobütilalkol, kentsel bütün, metil bütirat, n-bütil alkol, nakit bütçesi, triizobütilen, vinil bütirat

12 harfli

1,3-bütadien, aile bütçesi, bütandioller, bütçe avansı, bütçe dönemi, bütçe kanunu, bütçe kısıtı, bütçe süreci, bütçe yasası, Bütey açılar, bütil asetat, bütil format, bütil kloral, bütiraldehit, bütirik asit, bütirolakton, bütün bütüne, bütünler açı, geçici bütçe, kamu bütçesi, kanat bütmek, ...

11 harfli

bağrı bütün, bütçe açığı, bütçe uzayı, bütirometre, bütler taşı, bütün bütün, bütün itmek, bütün olmak, bütün yüzey, bütüncüllük, bütünlemeli, bütünlenmek, bütünleşmek, bütünletmek, bütünleyici, bütünsellik, bütür yatır, devri bütçe, distribütör, genel bütçe, idari bütçe, ...

10 harfli

AB bütçesi, bağrıbütün, barbütirat, başı bütün, bütçe yılı, bütçelemek, bütün yara, bütüncülük, bütünlemek, bütünlenme, bütünleşik, bütünleşme, bütünletme, bütünleyen, denk bütçe, dini bütün, diri bütün, içbütünlük, kalbibütün, özel bütçe, sözü bütün

9 harfli

bârebütün, baribütün, başıbütün, bütçeleme, bütilamin, bütünleme, tabütüvan

8 harfli

bisbütün, büsbütün, bütadien, bütasein, bütdelek, bütüncül, bütünler, bütünlük, bütünsel, bütürmek, ek bütçe, iskorbüt, izobütan, löslöbüt, tümbütün

7 harfli

büterim, bütilen, bütirat, bütüley, bütünce, bütürem, bütürüm, enkebüt, skorbüt

6 harfli

bütdün, büteki, bütevi, bütkün, bütöyü, büttin, büttül, büttün, cölbüt, cümbüt, kirbüt

5 harfli

bütan, bütçe, büten, bütev, bütey, bütil, bütin, bütme, bütük, bütüm, bütün, gobüt, göbüt, höbüt, löbüt

4 harfli

Büte

3 harfli

büt

Kelime Ara