İçinde BÜZ geçen kelimeler

İçinde BÜZ geçen kelimeler 203 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

büz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. büz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BÜZ geçen kelimeler

23 harfli

işkilli büzük dingilder

22 harfli

göz bebeği büzücü kası, plazma büzülmesi olayı, gürbüzlük değiştirgeni

21 harfli

lakırtıyı ezip büzmek

20 harfli

sokursal düzme büzek

19 harfli

akciğer büzüşüklüğü, mıknatıssal büzülüm

18 harfli

büzek çevre yalımı, büzek konet inmesi, büzmeli serpme ağı, çekirdek büzüşmesi, oturgasal-büzeksel

17 harfli

büzüşmüş çekirdek, büzüştürülebilmek, kımıçsal-büzeksel

16 harfli

az büzülür taban, bebenek büzülümü, böbrek büzüşmesi, bumbar büzeklemi, büzülebilir uzay, büzülümler arası, büzüştürücü ilaç, büzüştürülebilme, büzüşük ak ciğer, iplikçil büzülüm

15 harfli

büzüştürebilmek, büzzük devirmek, damar büzüklüğü, ezilip büzülmek, kardiyak büzgen, Plasma Büzülümü

14 harfli

ağız büzüklüğü, büzek ibik uru, büzlüm tezliği, büzmeç ağrıcıl, büzük daralımı, büzük-çüğresel, büzük-kodaksal, büzük-yulunsal, büzülme kuramı, büzüştürebilme, büzüt dışı uru, diş büzleñgeci, karak büzülümü, yapımsal büzük

13 harfli

büzdüm kemiği, büzek çevresi, büznük kemiği, büzük-apışsal, büzülü düşmek, büzüştürülmek, damar büzgüsü, kaval büzülüm, kovuklu büzük, kürt büzülgen, obruklu büzük

12 harfli

büzdeklenmek, büzdüklenmek, büzük yalımı, büzülebilmek, Büzülümeşiği, büzülüvermek, büzüşebilmek, büzüştürülme, büzüşüvermek, damar büzeği, ezile büzüle, gürbüzleşmek, ısıl büzülme, karabüzeyden, yarı büzülüm

11 harfli

büzdeklemek, büzdürülmek, büzek çevre, büzüğü sıkı, büzük bakar, büzük çevre, büzük yüzey, büzülebilme, büzülgenlik, büzülüverme, büzüm büzüm, büzüşebilme, büzüştürmek, büzüşüverme, cızbüzüklük, damar büzen, dübüz olmak, düzme büzek, ezip büzmek, gurt büzüğü, gürbüzleşme

10 harfli

Boybüzülme, büzdelemek, büzdürülme, büzebilmek, büzgülemek, büzlenginç, büzmeç kas, büzülümcül, büzülürlük, büzüştürme, büzüşüklük, eğik büzük, ezik büzük, karabüzgül, kaş büzmek

9 harfli

büzdürmek, büzebilme, büzgüleme, büzlengeç, büzlengiç, büzlümlük, büzme don, cızbüzzük, cimbüzzük, cinbüzzük, cinibüzük, çekelebüz, danabüzen, Enbüzülme, Gürbüzler, gürbüzlük, kelebüzük, tirebüzen, büzekleme

8 harfli

büzdelek, büzdesik, büzdürme, büzeyden, büzgüllü, büzgüsüz, büzlemek, büzmelek, büzühmeg, büzüksel, büzüksüz, büzüktaş, büzülgen, büzülmek, büzüşmek, büzüşüyh, büzütmek, cızbüzük, cinbüzüh, cinbüzük, cizbüzük, ...

7 harfli

arkebüz, bülbüze, büz büz, büzgili, büzgulu, büzgüle, büzgülü, büziden, büzmece, büzmürt, büzüdek, büzülme, büzültü, büzülük, büzülüm, büzülür, büzülüş, büzüntü, büzüşme, büzüşük, öbüzmen, ...

6 harfli

büzdek, büzdük, büzdüm, büzgec, büzgeç, büzgen, büzgüç, büzmeç, büzmek, büznük, büzugı, büzzük, gülbüz, gürbüz, kümbüz, künbüz, otobüz, telbüz

5 harfli

büzem, büzen, büzev, büzgü, büzme, büzük, gübüz, ilbüz, kubüz

4 harfli

öbüz

3 harfli

büz

Kelime Ara