İçinde BI geçen kelimeler

İçinde BI geçen kelimeler 2296 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BI geçen kelimeler

25 harfli

arık öküze bıçak çalınmaz, (ayakkabı) ayağını vurmak, ayakkabı eskitme maliyeti, (birinin) hesabına gelmek, kelin ayıbını takke örter, özne-yüklem önerme kalıbı, paylaşımlı çalışma kitabı, sert uçlu bale ayakkabısı

24 harfli

ağ atmak (veya bırakmak), bırak Allah'ını seversen, bıyıklı baştankaragiller, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, Cezanın geri bırakılması, dalabıtmak, (talabıtmak), eşdeğerlik kalıbı örneği, geliştirilmiş fon hesabı, hesabını kitabını bilmek, keçi gibi sıçrayan nabız, koca bıngıldaksal (tepe), Rusya yer sincabı piresi, söylemediğini bırakmamak

23 harfli

Allah ecir sabır versin, ayağının çorabı olmamak, ayakkabılarını çevirmek, balbıçağı, [balkeskisi], bırakıntı gözenekliliği, (biriyle) hesabı kesmek, kalıbının adamı olmamak, mangalda kül bırakmamak, mantıksal ilksav kalıbı, namerde muhtaç bırakmak, yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

altın eli bıçak kesmez, ayakkabı-deri maliyeti, bırakıntı metal kesimi, dayanışmacı işbırakımı, geçerli çıkarım kalıbı, iki yüzlü dilgi bıcağı, Kaliforniya Bıldırcını, olağanüstü değer kaybı, öbekleme ilksav kalıbı, resmi rezervler hesabı, sağrak-ön bıngıldakçıl, sulu perikart iltihabı, yapmadığını bırakmamak, zambırından geçilmemek

21 harfli

ayağının türabı olmak, ayıbını yüzüne vurmak, bıçak kemiğe dayanmak, bırakıntı pürüzlülüğü, bıyık altından gülmek, buzdolabına kaldırmak, dalgalanmaya bırakmak, elbise dolabı teorisi, hizmet hesabı kurgusu, iz bırakarak iyileşme, kitabında yer almamak, lafı ağzında bırakmak, puan hesabıyla yenmek, sözü ağzında bırakmak, yalap yalap yalabımak, yasadışı işbıraktırma, yavaşlatma işbırakımı, yelkeni suya bırakmak

20 harfli

açıkfora kenarbıçağı, ayakaltında bırakmak, başın aşağa bırakmak, bıçak gibi saplanmak, bıçkı tozu kurutması, bıdıl bıdıl konuşmak, bırakının saptanması, bırakıntı parlaklığı, boynuna kol bırakmak, cari işlemler hesabı, cimnastik ayakkabısı, çatal bıçaklık çelik, dingil ayak bırakmak, dizin hizmeti hesabı, döviz tevdiat hesabı, elbise dolabı kuramı, elektrikli bırakıntı, geri bırakılmış ülke, içerme kalıbı örneği, işbırakımı gözcüleri, işi oluruna bırakmak, ...

19 harfli

abızamzak çamkavak, Amerikan Bıldırcını, Avrupa uçan sincabı, başını boş bırakmak, bengi su (abıhayat), bıçak altına yatmak, bıçak bıçağa gelmek, bıçak gibi kesilmek, bıçak kınını kesmez, bıçkıcıl damırlanım, bıldır bıldır etmek, bıldırcın hastalığı, bıllık bıllık etmek, bıllım bıllım etmek, bırak yapsın ortamı, bırakıntı kabarması, bırakıntı kalınlığı, bırakısal sarsaklık, bıyıkları ele almak, dıbır dıbır yürümek, dudak payı bırakmak, ...

18 harfli

açık kapı bırakmak, Amerika bıldırcını, bıçak suyu kesiyor, bıçak sünüğe ermek, bıdı bıdı konuşmak, bığır bığır bitmek, bıldırcın bronşiti, bırakısal sarsakça, bırandalık kılınış, bıyıklı ardıç kuşu, bıyıklı baştankara, Bobwhitebıldırcını, bütçe dışı bırakma, cıbıl cıbıl çimmek, cıbırın kabadayısı, çatal bıçak takımı, dıdıbılak çıkarmak, dizin hizmeti kabı, ecir sabır dilemek, elektrikli bırakım, evrimli anlambılim, ...

17 harfli

abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, açık kapı bırakma, adi emanet hesabı, ardını bırakmamak, arkasını bırakmak, bağırsak iltihabı, bağışıklık cevabı, baş başa bırakmak, belediye zabıtası, bıcik bıcik olmak, bıçak bıçak olmak, bıçak gibi kesmek, bıçak sırtı denge, bırakıcıl burguca, bırakılmış büklüm, bırakım derinliği, bırakıntı tutması, bıraktırılabilmek, bızık bızık olmak, cevapsız bırakmak, ...

16 harfli

akarına bırakmak, akut evre cevabı, allahtan babıçlı, anahtar kabı adı, asabına dokunmak, ataşına bırakmak, ayakkabı törpüsü, ayaklı deneykabı, ayaktan bırakmak, bakkala bırakma!, bıcı bıcı bitmek, bıcı bıcı yapmak, bıkkınlık gelmek, bıkkınlık vermek, bıldırcın ördeği, bırakılmış marka, bıraktırılabilme, bırayt enezeliği, bırmızı badımcan, bıyıklı kamışçın, billûrlaşma kabı, ...

15 harfli

akıl bırakmamak, akımsaklar kabı, alay bındallısı, Allah´ın gazabı, aracıya bırakma, askıda bırakmak, ayakkabı işliği, ayakkabı vurmak, Bâbıâli baskını, bahçıvan kebabı, bankalar hesabı, baş üstü dolabı, başsız bırakmak, bıcırığı çıkmak, bıçaklayabilmek, bıçaklayıvermek, bıçkılısinekler, bıdı bıdı etmek, bıktırılabilmek, bıldırcın kefal, bılh bılh etmek, ...

14 harfli

abıhayat içmiş, ağ örme kalıbı, ağız dabışdısı, ahlak zabıtası, aralık bırakma, askıda bırakma, ayağa bırakmak, ayakkabı ütüsü, Babıâli hocası, babıt, [babut], bambına basmak, banka murakıbı, baş ucu kitabı, başvuru kitabı, belek bırakmak, bıçaklayabilme, bıçaklayıverme, bıçkılı arılar, bıçkılı çekmeç, bıktırılabilme, bıldırcın gibi, ...

13 harfli

abırcın olmak, adabımuaşeret, ayakkabıcılık, badem bıyıklı, bambıl bambıl, bandırma kabı, barmak hesabı, bıçağa düşmek, bıçağa gelmek, bıçak kaplama, bıçak vurması, bıçkı tezgâhı, bıkıp usanmak, bıkkır bıkkır, bıktırabilmek, bıldırcınbudu, bılkım bılkım, bıllık bıllık, bıngıl bıngıl, bırağu görmek, bırakılabilme, ...

12 harfli

Adana kebabı, adres kitabı, afyon bıçağı, ağaç matkabı, alarm cevabı, babıcı boklu, babılın hani, balya bıçağı, bambıl arısı, banka hesabı, banyo dolabı, baskı kalıbı, basma kalıbı, belge kalıbı, bellek kaybı, beyti kebabı, bıcırgan otu, bıçak çekmek, bıçak silmek, bıçak vurmak, bıçkı çuvalı, ...

11 harfli

abıç kurmak, abır elemek, abıyakavlak, abızamzalak, aç bırakmak, adli zabıta, ala bılanık, algı bıçağı, alğı bıçağı, asma bıyığı, at bırakmak, ayağı kabın, ayakkabılık, badem bıyık, bağ bıkcısı, bağ bışgısı, belizıbınım, bıcık bıcık, bıcıl bıcıl, bıcır bıcır, bıçak atmak, ...

10 harfli

abıh sabıh, abık sabık, abıl dubul, abıldanmak, abıldatmak, abır cubır, abır zabır, abırsızlıh, abıştırmak, abızartlak, ağbırçekli, Akbıyıklar, anı kitabı, ayakkabıcı, aynabıçağı, bağ bıçağı, bambılböce, bas bıçağı, basaç kabı, baş bıçağı, belge kabı, ...

9 harfli

abıcambak, abıkevser, abıl abıl, abıldamak, abıllobut, abırlobut, abızambak, abızamzah, abızamzak, akbıtırak, Akbıyıklı, al çabıdı, ala gabış, aladarbız, apapbıcık, asit kabı, aşıbıçağı, ayak gabı, ayak kabı, balambırt, baş bıcak, ...

8 harfli

abı kızı, abıhayat, abılabıt, abılabot, abılabut, abılapıt, abılobut, abısalak, abulabıt, ağbıkeri, akbambıl, alabıcık, alakabış, ambıldır, arabırak, arbılmak, arbışmak, ayakgabı, ayakkabı, babıçlık, babıçsız, ...

7 harfli

abıçmak, abılalı, abınmak, abırcın, abırdos, abırsız, abışmah, abışmak, Akbıyık, arabıca, Arbışlı, aş bıça, Babıali, babıcık, babıneç, babırık, babışcı, babışçı, bagbıça, baybırt, bıbeççe, ...

6 harfli

abıdık, abıgat, abıgın, abıkat, abılan, abılla, abıyoh, alabık, alabış, babbık, babıcı, babıra, bambık, bambıl, banbık, banbıl, bıççük, bıçgın, bıçğın, bıçkın, bıdama, ...

5 harfli

abıca, abıcı, abıla, Abıru, abışş, ahbın, akbın, albır, albız, ambık, anbık, arbıl, arbış, asbır, aybır, babıc, babıç, babık, babır, babış, bıbık, ...

4 harfli

abıç, abığ, abıh, abık, abır, abış, abıy, apbı, arbı, babı, bıba, bıbe, bıbı, bıcı, bıci, bıdd, bıdı, bıhı, bıho, bıko, bıla, ...

3 harfli

abı, BIC, bığ, bıh, bık, BIO, bır, bış, bıt, bıy, bız, ıbı, PBI

Kelime Ara