İçinde BAKA geçen kelimeler

İçinde BAKA geçen kelimeler 228 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

baka aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. baka anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BAKA geçen kelimeler

25 harfli

atına bakan ardına bakmaz, çok tabakalı yassı epitel, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, suya bakıcı, (suya bakan)

24 harfli

deve nalbanda bakar gibi, fosfolipit çift tabakası, nernst difüzyon tabakası, süreksiz yansımalı bakaç

23 harfli

ABD dışişleri bakanlığı, elektriksel çift tabaka, gözünün içine baka baka, ince tabaka kama modeli, sürekli yansımalı bakaç

22 harfli

bakalım (veya bakayım), bakan yemez, kapan yer, kuramsal tabaka sayısı, tersine çeviren tabaka, yere bakan yürek yakan

21 harfli

toplumsal tabakalaşma

20 harfli

ara periyodik tabaka, bakan göze bağ olmaz, bakanak-alt boğuncul, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, tabaka yüksekliği, H, yüzüne bakamaz olmak

19 harfli

AB Bakanlar Konseyi, beta kırmalı tabaka, çok tabakalı epitel, gözakı, sert tabaka, karşı iyon tabakası, koryokapiler tabaka, tek tabakalı epitel, yeraltı su tabakası

18 harfli

ağtabaka yarışması, bakanlık denetmeni, Dışabakar (Başçık), mutabakat sağlamak, orta kaplar-tabaka, sınırlayıcı tabaka, tabakalı örnekleme, televizyonlu bakaç

17 harfli

atmosfer tabakası, Bakacaklıçiftliği, germinatif tabaka, ısı tabakalaşması, İçebakar (başçık), Malpighi tabakası, müsabakaya girmek

16 harfli

Adana Mutabakatı, aleuron tabakası, bakalyaro balığı, bakanlar konseyi, deri altı tabaka, dış kas tabakası, elektronic bakaç, esasına bakarsan, iç kaplar tabaka, keratinli tabaka, nişasta tabakası, palisat tabakası, retiküler tabaka, tanecikli tabaka, tek tabaka hücre, periyodik tabaka

15 harfli

ağtabaka çukuru, araknoid tabaka, aslına bakarsan, Bakanlar Kurulu, Darıyeribakacak, el eline bakası, granüllü tabaka, İki tabakalılık, kaymak tabakası, mantar tabakası, mutabakat zaptı, sigara tabakası, Tecim Bakanlığı, yansımalı bakaç

14 harfli

bakar mısınız?, damar tabakası, dikensi tabaka, korbakar olmak, kütin tabakası, sınır tabakası, sinir tabakası, yuvar tabakası, Tüze Bakanlığı

13 harfli

bakalak olmak, bakarak olmak, boya tabakası, dermal tabaka, devlet bakanı, dorsal tabaka, gırtlak bakar, ozon tabakası, saydam tabaka, sosyal tabaka, üreyen tabaka, yüksek tabaka

12 harfli

bakampisilin, bakar körlük, Bakar sığırı, bakayorurken, bazal tabaka, camsı tabaka, çapraztabaka, çift bakarlı, damar tabaka, kehten bakan, tabakalanmak, tabakayanışı, tek tabakalı, üç bakacaklı

11 harfli

bahta bakan, baka durmak, Bakacakkadı, bakar olmak, başbakanlık, burun bakar, büzük bakar, kabakarmudu, kavuk bakar, optik bakaç, sert tabaka, sert-tabaka, su tabakası, tabakalamak, tabakalanma, Türkbakacak, yatın bakar, tüze bakanı

10 harfli

akar bakar, akar-bakar, alt tabaka, bahtabakan, bahtabakar, bakabilmek, bakadurmak, bakakalmak, bakayazmak, curukbakal, güne bakan, suya bakan, tabakalama, tabakayağı, Taşlıbakar, üdük bakar, üst tabaka, yere bakan

9 harfli

açu bakan, ağ tabaka, aharbakar, aynabakar, bakabilme, bakadurma, bakakalış, bakakalma, bakalaryo, bakalitli, bakalorya, bakar kör, bakayazma, gelibakan, Gögebakan, Göğebakan, Gölebakan, günebakan, hacıbakan, kan bakar, karabakal, ...

8 harfli

ağtabaka, alabakar, Atabakan, Babakale, Babakaya, baka hey, bakanlık, bakaraca, barbakan, başbakan, cozbakal, dağbakan, du bakam, filbakan, ge bakam, Kabakaya, korbakar, müsabaka, sütbakar, tabakalı, bakarsın

7 harfli

akbakal, akbakan, bakacak, bakacık, bakaçak, bakağan, bakalak, bakalit, bakamak, bakanak, Bakanay, bakarak, bakasya, Evbakan, habakan, kolbaka

6 harfli

bakale, bakara, bakare, bakavu, bakaya, dabaka, tabaka

5 harfli

abaka, bakaç, bakal, bakam, bakan, bakar, bakas

4 harfli

baka

Kelime Ara