İçinde BASK geçen kelimeler

İçinde BASK geçen kelimeler 174 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BASK geçen kelimeler

25 harfli

baskı-gereksinme örüntüsü

24 harfli

tümör baskılayıcı genler, X`e bağlı baskın kalıtım

23 harfli

baskılayıcı T hücreleri, otozomal baskın kalıtım, parçalı baskı silindiri

22 harfli

baskılayıcı T lenfosit, kaliteli baskıya yakın

21 harfli

baskı resim sanatları, baskılı elektriklenme, proteaz baskılayıcısı, toprağın baskı özsuyu, tripsin baskılayıcısı

20 harfli

baskı altında tutmak, baskılayıcı mutasyon

19 harfli

baskı önizleme kipi, enzim baskılayıcısı

18 harfli

baskılayıcı sinaps, çift taraflı baskı, enzim baskılanması, ofset (baskı için)

17 harfli

arkalı önlü baskı, baskıcı etkileyim, baskın basanındır, baskın dalga boyu, hava baskın olmak, katabolit baskısı, sızma ipi baskısı, top açma (baskın)

16 harfli

baskı fonksiyonu, baskılanmış seri, baskısız büyümek, baskısız yetişme, bekletmeli baskı, çift yüzlü baskı, fırtına ve baskı, izinli ilk baskı, taşbaskı sıkmacı

15 harfli

Bâbıâli baskını, baskı silindiri, baskın strateji, baskına uğramak, eksik baskınlık, Fransız baskısı, patates baskısı, renkli taşbaskı, taşbaskı kalemi, toplumsal baskı

14 harfli

basketbolculuk, baskı ağırşağı, baskı görmemek, baskı grupları, baskı yönetimi, baskıda kalmak, baskın folikül, baskın seçenek, baskın yürümek, baskına gelmek, baskısızcasına, deneme baskısı, düz baskıcılık, ekonomik baskı, finansal baskı, iktisadi baskı, kaliteli baskı, suymuk baskını

13 harfli

basket yapmak, baskı ressamı, baskı vurgusu, baskıcı firma, baskılı kırık, baskın vermek, baskın yapmak, buğaz baskısı, çıkartmabaskı, nüfus baskısı, suyuk baskını, vergi baskısı, yatak baskısı

12 harfli

Baskı çekici, baskı hecesi, baskı kalıbı, baskı kümesi, baskı öncesi, baskı örneği, baskı sayısı, baskı serisi, baskı yapmak, baskın etken, baskın firma, baskıya alma, iğne baskısı, renkli baskı, ruhsal baskı, sabanbaskısı, taslak baskı

11 harfli

basketbolcu, basketçilik, baskı devre, baskı grubu, baskı ölçer, baskı resim, baskıçomağı, baskıdemiri, baskılanmak, baskılayıcı, baskınlanım, baskısızlık, dam baskını, dil baskısı, dün baskunu, düz baskıcı, mastarbaskı, pul baskısı, yüksekbaskı

10 harfli

baskı yayı, baskıcılık, baskılamak, baskılanma, baskın kök, baskısızca, basklarnet, çukurbaskı, derinbaskı, ipek baskı, lüks baskı, mali baskı, oyma baskı, özdeşbaskı, özel baskı, su baskını, taşbaskıcı, ters baskı

9 harfli

baskaklık, baskancak, basketbol, baskılama, baskıncak, baskınlık, düz baskı, elekbaskı, ipekbaskı, lekebaskı, oygubaskı, oymabaskı, taş baskı

8 harfli

baskalya, basketçi, baskılık, baskımca, baskıncı, baskısız, düzbaskı, taşbaskı, tekbaskı, yanbaskı

7 harfli

abaskal, baskıcı, baskılı

6 harfli

baskaç, baskak, baskal, Baskan, Baskça, baskel, basket, baskıç, baskın, Baskil, baskun, baskül

5 harfli

baska, baskı, basku

Kelime Ara