İçinde BERK geçen kelimeler

İçinde BERK geçen kelimeler 141 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

berk aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. berk anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BERK geçen kelimeler

25 harfli

çemberkanal, denizyıldızı, tuberkulum nuklei kuneati, tüberküloz boyama yöntemi

24 harfli

eksiksiz veya berk şekil, sulkus intertuberkularis

23 harfli

tuberkulum intermediyum, tuberkulum intervenozum, tuberkulum kornikulatum

21 harfli

tuberkulum artikulare, tuberkulum hippokampi, tuberkulum kuneiforme

20 harfli

artritis tüberküloza, bervanik - berkanik:, Lieberkühn çukurları, Lieberkühn kriptleri, mastitis tüberküloza, tuberkulum faringeum, tuberkulum muskulare, tüberküloit granülom

19 harfli

berkitilmiş borçlar, kanatlı tüberkülozu

18 harfli

kutanöz tüberkülöz, üreme tüberkülleri

17 harfli

çemberkirpikliler, inamlık berkitmek, tuberkulum dentis, tuberkulum nukale

16 harfli

berk geniş zaman, berk isim çekimi, Berkitme çemberi, deri tüberkülozu, meme tüberkülozu, sürenli berkitme, tuberkulum kosta, tuberkulum mayus, tuberkulum minus, tüberkülin testi

15 harfli

açık tüberküloz, asayiş berkemal, berk geri zaman, berkedek düşmek, berkitme panosu, Berkshiredomuzu, göñül berkitmek, işitim berkliği, kuşak berkitmek, peygamberkuşağı, psödotüberküloz, taban berkitmek, Temel berkitimi, yürek berkitmek

14 harfli

paratüberküloz, yürek berkliği

13 harfli

dilberkirpiği

12 harfli

berk soluklu, berkiştirmek, Caberkonaklı, tüberkülozis, yüz berkliği

11 harfli

berkidilmek, berkitilmek, kuşağı berk

10 harfli

berk etmek, berk şekil, berk yüzlü, berkitilme, berkleşmek, tuberkulum, tüberkülin, tüberkülit, tüberküloz, tüberkülüm

9 harfli

ağzı berk, berkelyum, berketmek, berkihmeg, berkilmek, berkinmek, berkişmek, berkitmek, eskiberki, Küçükberk, Sayınberk, yüzü berk

8 harfli

berkemal, berkenar, berkimek, berkinme, berkitme, eskiberk, tüberkül

7 harfli

bemberk, Berkant, berkilü, berkime, Berkiye, Berkkan, Berkköy, berklik, Berkman, berkmek, Berkmen, Berksal, Berksan, Berksay, Berksoy, Berksun, Berktan, Berktin, Canberk, Gökberk, Gülberk, ...

6 harfli

Ayberk, Berkal, Berkan, berkat, Berkay, Berkel, Berker, berkeş, Berkin, berkit, Berkok, Berkol, Berköz, Berksu, Berkün, Erberk, isberk, Özberk, Usberk

5 harfli

berke, Berki

4 harfli

berk

Kelime Ara