İçinde BESL geçen kelimeler

İçinde BESL geçen kelimeler 186 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BESL geçen kelimeler

24 harfli

beslemeyi eslemeden alma, beslenme referans değeri, yağmurla beslenen akarsu, yan-kol beslemeli üreteç

23 harfli

koynunda yılan beslemek

22 harfli

aşım zamanında besleme, geri beslenme kontrolü

21 harfli

basınç besleme borusu, beslenme yetersizliği, hayvan besleme uzmanı, karla beslenen akarsu

20 harfli

beslenme alışkanlığı, damızlık kaz besleme, histiyotrof beslenme, kuru dönem beslemesi, kuşsütü ile beslemek, mikzotrofik beslenme, özdevinimli beslemek, titreşimli besleyici, yakıt besleme basacı

19 harfli

beslenme eğitimcisi, besler atardamarlar, geri besleme etkisi, heterotrof beslenme, özdevinimli besleme, parenteral beslenme, yetergesiz beslenim

18 harfli

antibesleme unsuru, beslenim bozukluğu, beslenme bozukluğu, dul karı beslediği, holofitik beslenme, kazanın beslenmesi, saprozoik beslenme, tırnak besleyicisi

17 harfli

ana besleme hattı, beslemce değişimi, Besleme kaldırağı, besleme tulumbası, beslenim bozulumu, beslenim değişimi, çürükçül beslenen, çürükçül beslenme, dengesiz beslenme, gebelikte besleme, hemotrop beslenme, holozoik beslenme, kazan besleyicisi, muhabbet beslemek, ses geribeslemesi, sonda ile besleme, yetersiz beslenme

16 harfli

besleme gerilimi, beslenme bölgesi, beslenme çantası, beslenme eğitimi, beslenme indeksi, beslenme teknesi, buzulla beslenme, dengeli beslenme, enteral beslenme, husumet beslemek, kirpik besleyici, ototrof beslenme, sarmal besleyici, sınırsız besleme, yeterli beslenme, zarf besleyicisi

15 harfli

besleme basıncı, besleme kablosu, besleme noktası, beslenme bilimi, beslenme sorunu, beslenme uzmanı, beslenme zamanı, besler delikler, besler taşıyıcı, besleyici yankı, döner besleyici, itimat beslemek, kayış besleyici, seleden besleme, serbest besleme, sürekli besleme, yanlış beslenme, yürek beslenimi

14 harfli

aşırı beslenme, beslek kaçıran, besleme borusu, besleme deposu, beslenme odası, beslenme oranı, beslenme saati, beslerçekirdek, besleyici agar, düşük beslenen, düşük beslenme, hayvan besleme, sevgi beslemek, üstün beslenen, üstün beslenme, yaprak besleme

13 harfli

artıkbeslenme, besleme basın, besleme oluğu, besleme oranı, beslenebilmek, besletebilmek, besleyebilmek, emel beslemek, geri beslenme, kan beslenimi, malı beslemek, satır besleme, suyla besleme, umut beslemek, ümit beslemek, yapay besleme, zorla besleme

12 harfli

beslatturmak, besleme gibi, besleme suyu, beslenebilme, besletebilme, besleyebilme, besleyicilik, can beslemek, çocuk beslem, dış beslenme, dış-beslenen, dış-beslenme, elle besleme, form besleme, geri besleme, kendi beslek, suni besleme

11 harfli

besleme kız, beslemeliyh, beslenilmek, beslenirlik, Beslerbitki, dışbeslenen, geribesleme, kendibeslek, öz beslenen, öz beslenme

10 harfli

beslemelik, beslenilme, debeslemek, geribeslem, habesleyin, özbeslenen, özbeslenme

9 harfli

Beslambey, beslemcil, beslemlik, beslemsel, beslenmek, beslerlik, besleşmek, besletmek, besleyici

8 harfli

abeslang, beslegen, beslemce, beslemek, beslenen, beslengi, besleniş, beslenki, beslenme, beslenti, besletme, besleyen, besleyiş, Beybesli

7 harfli

abeslik, besleme, besleni

6 harfli

besleh, beslek, beslem, besler, beslik

5 harfli

besli, beslü

Kelime Ara