İçinde BİLG geçen kelimeler

İçinde BİLG geçen kelimeler 457 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BİLG geçen kelimeler

25 harfli

ardıl öngörü bilgi ölçütü, elektriksel devim bilgisi, elektriksel dirik bilgisi, geniş alan bilgi sunucusu, görüntülenecek bilgi türü, önceki sürümlü bilgisayar, rasgele sıralı bilgisayar, sayıbilgisinin temel savı, şekil bilgisi ~ morfoloji, yerel alan bilgisayar ağı

24 harfli

bağlantı noktası bilgisi, biçimleyici bilgi kuramı, bilgi yordam yükleyicisi, bilgisayar canlandırması, bilgisel-sanısal mantık., birinci kuşak bilgisayar, farklı bilgisayarlar ağı, katışımsal illngebilgisi, nicemsel eksicik bilgisi, tam bilgi ML tahmincisi, türdeş bilgisayarlar ağı, ulusal bilgi akış düzeni, yardım kullanımı bilgisi, zarnanuyumsuz bilgisayar

23 harfli

algoritmik bilgi kuramı, ardıl sıralı bilgisayar, art zamanlı ses bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, bilgi saklama yoğunluğu, cümle bilgisi ~ sentaks, eksiciksel ışık bilgisi, enaz ayrım bilgi ilkesi, fen ve tabiat bilgileri, gemiye ilişkin bilgiler, genel amaçlı bilgisayar, ikinci kuşak bilgisayar, üçüncü kuşak bilgisayar

22 harfli

Akaike bilgi ölçütleri, Bilge Kağan kitabeleri, bilgi akış hızı birimi, bilgi görgü alışverişi, bilgi tazeleme eğitimi, bilgisayarlı karartıcı, bilgisayarlı tomografi, bireşimsel uzambilgisi, bütünleşik bilgi işlem, cebirsel ilingebilgisi, düşük model bilgisayar, elektronik bilgi işlem, eş zamanlı ses bilgisi, hiperbolik uzambilgisi, izdüşümsel uzambilgisi, millî güvenlik bilgisi, özel amaçlı bilgisayar, tam bilgi yöntembilimi, toplum bilgileri odası, uzambilgisel uzambiçim, yönetimsel bilgi işlem, ...

21 harfli

bilgi dizeyi eşitliği, bilgilendirilmiş rıza, bilgisayara uyarlamak, çalışma grubu bilgisi, dil bilgisi denetçisi, düzlemsel uzambilgisi, eş zamanlı bilgisayar, gelişmeli ses bilgisi, özdevimli bilgi işlem, sayıbilgisel ortalama, seçimli bilgi dağıtım, ses bilgisi ~ fonetik, televizyon dilbilgisi, türetik ilingebilgisi, uzambilgisel olasılık, uzambilgisel ortalama

20 harfli

bağdaştırıcı bilgisi, Bayesçi bilgi ölçütü, betimsel dil bilgisi, betimsel uzambilgisi, bilgi erişim dizgesi, bilgi tabanlı sistem, bilgilendirici öncül, bilgilendirilebilmek, bilgisayar benzetimi, bilgisayar donanımlı, bilgisayar izlencesi, bilgisizlik derecesi, cebirsel uzambilgisi, çözümsel uzambilgisi, deneysel ses bilgisi, görevsel ses bilgisi, ısılgürellik bilgisi, özdekçi bilgi kuramı, söyleyiş ses bilgisi, uzamsal ışık bilgisi, yönetim bilgi tabanı

19 harfli

AB bilgi merkezleri, AB eğitim bilgi ağı, Akaike bilgi ölçütü, akustik ses bilgisi, bilgi amaçlı reklam, bilgi ayırıcı damga, bilgi edinme bölümü, bilgi işlem dizgesi, bilgi işlem merkezi, bilgi teknolojileri, bilgi verici reklam, bilgilendirilebilme, bilgisayar donanımı, bilgisayar yönetimi, bilgisayarla yapmak, deneyli ses bilgisi, eliptik uzambilgisi, Fisher bilgi dizeyi, örneksel bilgisayar, Özuyumlu bilgisayar, rakamsal bilgisayar, ...

18 harfli

ansiklopedik bilgi, ardıl bilgi ölçütü, artımlı bilgisayar, avuçiçi bilgisayar, bilgi dikeyselliği, bilgi toplumbilimi, bilgi yordam alanı, bilgilendirebilmek, bilgisayar çevrimi, bilgisayar grafiği, bilgisayar korsanı, bilgisayar merkezi, bilgisayar nesnesi, bilgisayar profili, bilgisayar sözcüğü, biparça bilgisayar, değiştirme bilgisi, deneyli sesbilgisi, dizüstü bilgisayar, durağanlık bilgisi, ışıkbilgisi, optik, ...

17 harfli

analog bilgisayar, bilgi teknolojisi, bilgi ver damgası, bilgilendirebilme, bilgisayar adresi, bilgisayar masası, bilgisayar müziği, bilgisel yönetici, düğmeleme bilgisi, genel bilgi filmi, ısıldirik bilgisi, ilgin uzambilgisi, İNF 1 Bilgi Formu, İNF 2 Bilgi Formu, İNF 3 Bilgi Formu, İNF 4 Bilgi Formu, İNF 5 Bilgi Formu, İNF 6 Bilgi Formu, İNF 7 Bilgi Formu, İNF 8 Bilgi Formu, İNF 9 Bilgi Formu, ...

16 harfli

bağlantı bilgisi, bakışımsız bilgi, bilgi sıkıştırma, bilgilendirilmek, bilgin bilmecesi, bilgisayar filmi, bilgisayar köşkü, bilgisayarlaşmak, bilgisayarsızlık, çekirdek bilgisi, davranış bilgisi, durukyük bilgisi, eskiyazı bilgisi, gürellik bilgisi, halk havabilgisi, karma bilgisayar, katı uzambilgisi, seğirtim bilgisi, sürücü bilgileri, toplum bilgileri, uzambilgisel yer, ...

15 harfli

anlatım bilgisi, asimetrik bilgi, bakışımlı bilgi, bilgeleşebilmek, bilgi akış hızı, bilgi çerçevesi, bilgi ölçütleri, bilgi ruhbilimi, bilgi tazelemek, bilgilendirilme, bilgilenebilmek, bilgisayar suçu, bilgisayarcılık, bilgisayarlaşma, bilgisel mantık, bilmeme bilgisi, çatışma bilgisi, ebilgubul etmek, eksicik bilgisi, halk günbilgisi, halk kökbilgisi, ...

14 harfli

ana bilgisayar, bilgeleşebilme, bilgeleştirmek, bilgi çarpıtma, bilgi öğretisi, bilgilendirmek, bilgilenebilme, bilgisayar adı, bilgisayar ağı, bilgisayar ucu, bilgisel sonuç, bilgisizleşmek, bilimsel bilgi, buzsul bilgisi, deprem bilgisi, güvencil bilgi, işlevsel bilgi, kristalbilgisi, meslek bilgisi, minibilgisayar, reçete bilgisi, ...

13 harfli

akarsubilgisî, anabilgisayar, biçim bilgisi, bilgeleştirme, bilgi bankası, bilgi belgesi, bilgi edinmek, bilgi kriteri, bilgi saklama, bilgi teorisi, bilgi toplumu, bilgi üretimi, bilgilendiriş, bilgilendirme, bilgisayarsız, bilgisizleşme, bükü bilgecil, bükü bilgelik, cümle bilgisi, devim bilgisi, dirik bilgisi, ...

12 harfli

aile bilgisi, atış bilgisi, biçimbilgisi, bilgi dizeyi, bilgi erişim, bilgi kuramı, bilgi kümesi, bilgi nedeni, bilgi sınırı, bilgi sorunu, bilgi sorusu, bilgi şöleni, bilgi yitimi, bilgi-ulaşım, bilginleşmek, bilgisayarcı, bilgisayarlı, derin bilgin, doğa bilgisi, drog bilgisi, görgül bilgi, ...

11 harfli

|dilbilgisi, ardıl bilgi, artık bilgi, avuçbilgisi, bilgeleşmek, bilgi akışı, bilgi işlem, bilgi veren, bilgi verme, bilgi-işler, bilgilenmek, bilginleşme, bilgisizlik, dil bilgisi, din bilgisi, doz bilgisi, eksik bilgi, fen bilgisi, halkbilgisi, havabilgisi, kesin bilgi, ...

10 harfli

Baranbilge, Bilgekağan, bilgeleşme, Bilgi Çağı, bilgi için, bilgicilik, bilgiişlem, bilgileniş, bilgilenme, bilgileşim, bilgisayar, bilgisizce, bilgiyazar, bükü bilge, dağbilgisi, em bilgisi, günbilgisi, il bilgisi, iş bilgisi, işlembilgi, kökbilgisi, ...

9 harfli

alt bilgi, art bilgi, Bilgekurt, Bilgetürk, bilgiçlik, Bilginler, bilginlik, bilgirtim, hubilgana, subilgisi, tam bilgi

8 harfli

Alpbilge, Bilgealp, Bilgebay, Bilgecan, Bilgehan, Bilgekan, Bilgekut, bilgelik, Bilgenur, Bilgetay, Bilgihan, bilgilik, bilgince, Bilginer, Bilginur, Bilgiser, bilgisiz, Bilgivar, Bilgütay, ek bilgi, ön bilgi, ...

7 harfli

Akbilge, bilge ç, bilgece, Bilgeer, bilgici, bilgili, İlbilge, önbilgi, Özbilge

6 harfli

bilgeç, bilgen, Bilger, bilgiç, bilgin, bilgiş, bilgüç, Bilgün

5 harfli

bilge, bilgi, bilgü

Kelime Ara